Beadási határidő: 2021. október 28. csütörtök

Célunk, hogy anyagi forrásokkal és egyéni segítő munkával támogassunk hajléktalan és megoldatlan lakhatási helyzetű egyéneket, családokat a hajléktalanságból való kikerülés érdekében. Programunk lényege, hogy olyan tervek megvalósítására adjunk célzott támogatást, melyek mérhető lépést jelentenek a hajléktalanságból való kivezető úton, illetve a későbbiekben minőségi változást jelenthetnek a pályázó életére nézve. Programunk keretében a pályázó hajléktalanokkal együttműködő segítők részére szakmai, módszertani segítséget nyújtunk.

A sikeres pályázatot benyújtók részére a következő célok eléréséhez nyújtunk anyagi és szakmai támogatást:

  • Bármilyen, igazolható végeredménnyel (bizonyítvány, tanúsítvány stb.) végezhető szakképzés elvégzésének, vagy iskolarendszerű képzés befejezésének közvetlen és közvetett költségei (tandíj, tankönyvek, utazási költség, különösen indokolt esetben a képzés miatt kieső jövedelem kompenzálása). Megkezdett tanfolyamok esetében csak akkor nyújtunk támogatást, ha a képzés modulrendszerű, és igazolhatóan egy vagy több modul elvégzése történik meg az általunk nyújtott támogatásból.
  • Általános iskola és középiskola befejezésére, érettségi megszerzésére irányuló terveket ösztöndíjjal is segítünk, amennyiben a program megfelel a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.
  • Bármilyen, a pályázó hajléktalan ember munkaerő-piaci helyzetét javító egyéb beruházás: munkaeszköz vásárlás, önfoglalkoztatás, jövedelem-kiegészítést célzó beruházás költségei stb.
  • Mentálhigiénés, családterápiás, vagy egyéb, a mentális egészséget javító szolgáltatáshoz (pl. önsegítő csoport, coaching) való hozzáférés segítése, különösen indokolt esetben a költségeihez való hozzájárulás (pl. óradíj, utazási költség stb.) egyének vagy családok részére, amennyiben a mentálhigiénés megsegítés a pályázatban foglalt egyéb konkrét cél (pl. szakmaszerzés, munkába állás) elérésével függ össze.
  • A fenti célok elérését szolgáló bármilyen közvetlen költség: gyermekfelügyelet díja képzésen való részvétel idejére, utazási költség.
  • Megélhetési és lakhatási költségeket az alapítvány nem támogat, így nem tudunk segítséget nyújtani albérleti kaució összegyűjtéséhez és lakásfelújításhoz sem.

A Van Esély Alapítvány tevékenységéről, a korábban támogatott programokról további információk elérhetők honlapunkon: http://www.vanesely.hu

További részletek: vanesely.hu

Szánj ránk 7 percet!

A nonprofit.hu kérdőív kitöltése hatalmas segítség nekünk, hogy még jobbak lehessünk. Nem csak a jobb tartalmakkal nyersz, hanem a kitöltők között nyereményeket sorsolunk ki!