CivilTech
Pályázatok
Pályázat
Zöld város kialakítása


529

Határidő: 2017. agusztus 15.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Zöld város kialakítása” című (TOP-2.1.2-16 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,453 milliárd forint.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem önálló benyújtására kizárólag a városi jogállású települések helyi önkormányzatai (GFO 321) jogosultak.

Önállóan nem, csak konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

 • helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);
 • helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);
 • önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 11, 57);
 • egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);
 • egyházi jogi személy (GFO 55);
 • alapítvány (GFO 563, 565, 569);
 • közalapítvány (GFO 561);
 • többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 57);
 • egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 59);
 • egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 69);
 • országos közút területén megvalósuló útépítési, útfelújítási munkálatok esetében a jogszabályban meghatározott építtető (MK NZrt, NIF Zrt.).


Címkék
nonprofit.hu kérdőív

Pályázat
A konstrukció alapvető célja a kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk e ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Felhívás célja, hogy a természetjárás tág értelmezésével, a természetben megvalósuló, környezetbarát szabadidős tevékenységek integrált kapcsolatrendszerét hozza létre. ...
Címkék