Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

A pályázat célja a szabadidősportban tevékenykedő sportegyesületek (különösen: diáksport egyesületek) működési feltételeinek biztosítása, a feladataik ellátásához szükséges feltételrendszer javítása, szabadidősport eseményeken történő részvételük elősegítése, valamint tevékenységük gyakorlásához szükséges sportszerek, sporteszközök beszerzésének támogatása.

Alapvető cél

A szabadidősportban résztvevő sportegyesületek (különösen: diáksport egyesületek) rendszeres fizikai aktivitást, mozgást, sportot ösztönző tevékenységének támogatása, ennek érdekében különösen és elsődlegesen az egészséges és testedzésben gazdagabb életmód kialakításához és megtartásához szükséges feltételek biztosítása.

Támogatható tevékenységek köre

Jelen pályázat keretében a pályázó szervezetek szabadidősport célú tevékenysége támogatható.
A 4/2011. (II.28.) NEFMI rendelet 44.§ (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek közül az alábbiak:

  • a nők és családok szabadidősportjának fejlesztése (44. § (1) bekezdés b) pont),
  • hátrányos helyzetűek és a fogyatékos személyek szabadidős sporttevékenysége (44. § (1) bekezdés c) pont),
  • az idősek szabadidősportja (44. § (1) bekezdés d) pont),
  • szabadidősport programok céljára is szolgáló létesítmények igénybevétele (44. § (1) bekezdés g) pont).

forrás, bővebben: Nemzeti Sport Portál