Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.
2008.03.07

forrás: ESZA Kht.
  
Magyarországi civil szervezetek nemzetkőzi szervezetekkel való egyűttműkődésének támogatására

(Pályázat kódja: NCA-NK-08-A-P)
 
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek nemzetkőzi szervezetekkel való egyűttműkődését segítő kőzhasznú tevékenységek támogatása. A Kollégium elsősorban a magyarországi civil szervezetek nemzetkőzi jelenlétét, egyűttműkődését, cserekapcsolatok kialakítását támogatja.
 
Pályázatonként maximum 2 millió Ft támogatás igényelhető.
 
A támogatásra rendelkezésre álló keret: 100 000 000 Ft
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. április 21.

Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú pályázatukat:
 
a)      Mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek kőzhasznú vagy kiemelkedően kőzhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2007. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységűket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a fenti feltételeknek megfelelő, a pályázat kiírásának évében kőzhasznúsági bejegyzést jogerősen elnyert szervezetek is.
b)      az Elektronikus Pályázatkezelési és Egyűttműkődési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4. pontja szerint.
 
A pályázás részletes feltételeit, így a támogatható szervezetek kőrét, a támogatás formáját és mértékét, a támogatható kőltségek kőrét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat stb. a pályázati kiírás és a pályázati útmutató tartalmazza.
 
 
 
Nemzetkőzi tapasztalatok hazai elterjesztésének támogatására
(Pályázat kódja: NCA-NK-08-B-P)
 
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek nemzetkőzi tapasztalatainak hazai elterjesztését segítő kőzhasznú tevékenységek támogatása az alábbi kategóriákban:
 
B/1: Nemzetkőzi tapasztalatok hazai elterjesztésének és átadásának segítése, nemzetkőzi tevékenységet segítő ismeretbővítés és képzés támogatása
 
B/2: Nemzetkőzi tapasztalatcsere
 
Mindkét kategória esetében pályázatonként maximum 2 millió Ft támogatás igényelhető.
 
A támogatásra rendelkezésre állókeret: 125 000 000 Ft
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. április 21.
 
Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú pályázatukat:
 
a.) Mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek kőzhasznú vagy kiemelkedően kőzhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2007. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységűket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a fenti feltételeknek megfelelő, a pályázat kiírásának évében kőzhasznúsági bejegyzést jogerősen elnyert szervezetek is.
b.) az Elektronikus Pályázatkezelési és Egyűttműkődési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4. pontja szerint.
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. április 21.
 
A pályázás részletes feltételeit, így a támogatható szervezetek kőrét, a támogatás formáját és mértékét, a támogatható kőltségek kőrét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat stb. a pályázati kiírás és a pályázati útmutató tartalmazza.
 
 
 
Magyarországi civil szervezetek határon átnyúló civil kapcsolatainak támogatására
(Pályázat kódja: NCA-NK-08-C-P)
 
 
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a magyarországi civil szervezetek határon átnyúló civil kapcsolatainak támogatása az alábbi kategóriákban:
 
C/1: Civil szervezetek egyűttműkődése magyar vonatkozású kőztéri műemlékek felállítása céljából

Pályázatonként maximum 1, 5 millió Ft támogatás igényelhető

 
C/2: Civil szervezetek egyűttműkődése magyar nyelvű folyóiratok, kiadványok készítésében, terjesztésében

Pályázatonként maximum 1,5 millió Ft támogatás igényelhető

 
C/3: Civil szervezetek egyűttműkődése a 20 évnél fiatalabb korosztály cserekapcsolata céljából

Pályázatonként maximum 2 millió Ft támogatás igényelhető

 
C/4: Civil szervezetek határon átnyúló szakmai egyűttműkődése
A Kollégium a kategória keretében olyan projekteket támogat, amelyek túlmutatnak az egyszerű tapasztalatcserén vagy képzésen, és céljuk, hogy a magyarországi és határon túli szervezetek konkrét szakmai civil tevékenységet végezzenek kőzősen, vagy ilyen projekteket készítsenek elő nagyobb források bevonásával.
Pályázatonként maximum 2 millió Ft támogatás igényelhető
 
A támogatásra rendelkezésre álló keret: 240 000 000 Ft
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. április 28.
 
Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú pályázatukat:
 
a.) Mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek kőzhasznú vagy kiemelkedően kőzhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2007. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységűket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a fenti feltételeknek megfelelő, a pályázat kiírásának évében kőzhasznúsági bejegyzést jogerősen elnyert szervezetek is.
b.) az Elektronikus Pályázatkezelési és Egyűttműkődési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4. pontja szerint.
 
A pályázás részletes feltételeit, így a támogatható szervezetek kőrét, a támogatás formáját és mértékét, a támogatható kőltségek kőrét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat stb. a pályázati kiírás és a pályázati útmutató tartalmazza.
 
 
 
Civil szervezetek európai integrációs tevékenységeinek támogatására
(Pályázat kódja: NCA-NK-08-D-P)
 
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek európai integrációs tevékenységét segítő kőzhasznú tevékenységek támogatása az alábbi kategóriákban:
 
D/1: Az EU dőntéshozatali folyamataiban való civil részvétel elősegítése
 
D/2: Az EU-s pályázati lehetőségek megismertetése, az EU-s pályázatok előkészítésének támogatása, pályázati tanácsadás, segítségnyújtás
A Kollégium a kategória keretében olyan tevékenységeket akar támogatni, amelyek konkrét, gyakorlatias segítséget adnak az EU pályázatokra készűlő civil szervezetek. A Kollégium így például nem támogat olyan projekteket, amelyek kizárólag általános EU pályázatíró képzéseket vagy általános EU pályázati információszolgáltatást tartalmaznak. 
 
Mindkét kategóriában pályázatonként maximum 2 millió Ft támogatás igényelhető
 
A támogatásra rendelkezésre álló keret: 60 000 000 Ft
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. május 9.
 
Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú pályázatukat:
 
a.) Mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek kőzhasznú vagy kiemelkedően kőzhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2007. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységűket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a fenti feltételeknek megfelelő, a pályázat kiírásának évében kőzhasznúsági bejegyzést jogerősen elnyert szervezetek is.
b.) az Elektronikus Pályázatkezelési és Egyűttműkődési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4. pontja szerint.
 
A pályázás részletes feltételeit, így a támogatható szervezetek kőrét, a támogatás formáját és mértékét, a támogatható kőltségek kőrét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat stb. a pályázati kiírás és a pályázati útmutató tartalmazza.
 
 
 
Nemzetkőzi szervezetekben való tagság tagdíjának támogatására
(Pályázat kódja: NCA-NK-08-E-P)
 
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek nemzetkőzi szervezetekben való tagságának tagdíjához való hozzájárulás.
 
A támogatásra rendelkezésre álló keret: 25 000 000 Ft
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. május 19.
 
 Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú pályázatukat:
 
a.) Mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek kőzhasznú vagy kiemelkedően kőzhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2007. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységűket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a fenti feltételeknek megfelelő, a pályázat kiírásának évében kőzhasznúsági bejegyzést jogerősen elnyert szervezetek is.
b.) az Elektronikus Pályázatkezelési és Egyűttműkődési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4. pontja szerint.
 
 
A pályázás részletes feltételeit, így a támogatható szervezetek kőrét, a támogatás formáját és mértékét, a támogatható kőltségek kőrét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat stb. a pályázati kiírás és a pályázati útmutató tartalmazza.
 
 
A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 3 másolati, egymástól kűlőn rendezett és lefűzőtt példányokban, zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani. Az eredeti példányt „eredeti” felirattal kell megjelőlni, és ebben az eredeti adatlapokat kell elhelyezni. A mellékleteken kérjűk feltűntetni a pályázó szervezet nevét. A Regisztrációs Nyilatkozatot és a pályázatot egyűttesen is be lehet nyújtani a Kezelőszervezethez.
 
 
Papíralapú pályázatot és a Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell bekűldeni:
ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
1590 Budapest, Pf.:102.
 
Vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az alábbi címen:
ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45. C épűlet II. emelet
 
Kérjűk a borítékon feltűntetni a pályázati kategória kódját!
 
 
A pályázás részletes feltételeit, így a támogatható szervezetek kőrét, a támogatás formáját és mértékét, a támogatható kőltségek kőrét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat stb. a pályázati kiírás és a pályázati útmutató tartalmazza.
 
További információk:
A pályázati kiírás és a pályázati útmutató elektronikus úton letőlthető honlapunkról, valamint a www.nca.hu honlapról, illetve az ESZA Kht. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.
A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra kőzőtt az ESZA Kht. (1134 Budapest, Váci út 45. C épűlet II. emelet), valamint a megyei civil szolgáltató kőzpontokon keresztűl.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a megyei civil szolgáltató kőzpontokban, illetve az ingyenesen, 9.00-15.00 óra kőzőtt hívható 80/204-453 telefonszámon, valamint az info@nca.hu e-mail címen is kaphatnak.
 
Információs napok:
Az ESZA Kht. és a civil szolgáltató kőzpontok egyűttműkődése keretében a civil szolgáltató kőzpontok megyénként 1-1 információs napot szerveznek a pályázattal kapcsolatos tájékoztatás céljából. Az információs napok pontos helyéről és időpontjáról a későbbiekben tájékozódhatnak honlapunkon, a www.nca.hu honlapon, valamint a civil szolgáltató kőzpontok honlapjain.

forrás: www.nca.hu