Pályázatok
Pályázat
Cikkíró pályázat az önkéntesség népszerűsítése céljából


1278

Határidő: 2011. agusztus 14.

A 2011- Az önkéntesség éve alkalmából az önkéntes munka megismertetését, népszerűsítését tűztük ki célul különböző kommunikációs eszközök alkalmazásával a lehető legtöbb ember elérése érdekében. Ezt segítendő a Kurt Lewin Alapítvány két, egymástól független pályázatot hirdet matricatervezés és cikkírás formájában, melyek célja, hogy felhívja a figyelmet az önkéntesség fontosságára, a benne rejlő pozitívumokra, illetve jó gyakorlatok bemutatásával ösztönözze az új projektek megvalósítását és motivációt biztosítson. További célunk, hogy az ezeket kivitelező egyének és csoportok nagyobb figyelmet és támogatást kapjanak.

Pályázók köre: Bármilyen magánszemély, csoport vagy szervezet pályázhat

Pályázat témája: Az önkéntesség népszerűsítése az Önkéntesség éve alkalmából

Pályázat célja: az önkéntesség népszerűsítése, fontosságának hirdetése illetve ehhez kapcsolódóan jó gyakorlatok, pozitív alulról jövő kezdeményezések bemutatása

Pályázat témája és keretei:
a Kurt Lewin Alapítvány az „Önkéntesség testközelből – rádióban, weben, utcán” című programja során két, egymástól független pályázatot hirdet meg. 

Cikkíró pályázat

A versenyre olyan cikkeket várunk, amelyek egyének vagy csoportok által megvalósított, alulról jövő kezdeményezéseket mutatnak be. Az írás ismerteti az akció szükségességét, magát a programot és az elért eredményeket, illetve a program hatását is. A célunk ez által pozitív példák bemutatása és új akciók ösztönzése, illetve hogy felhívjuk a figyelmet arra, milyen sikerekkel járhat egy alulról jövő kezdeményezés és milyen hatást gyakorolhat a civil összefogás a környezetre vagy az adott közösségre.

Személyenként és csoportonként több cikkel is lehet pályázni.

A legjobb cikkekből digitális kiadványt készítünk és terjesztünk.

A pályázatra 5000-10000 karakter (szóközökkel) közötti pályaműveket várunk, melyekhez minimum 1, maximum 3 fotó csatolható. Ezek hiányában kérjük egy referenciaszemély megadását, aki a projekt megvalósulását igazolhatja.

A beérkezett művek közül a győztest egy három tagból álló szakmai zsűri választja ki.

A győztes pályázó 50 000 Ft-os díjazásban részesül.

Pályázat beadási határideje: 2011. augusztus 15.
Eredményhirdetés: 2011. augusztus 29.

Pályázó által benyújtandó dokumentáció:

  • Pályázati adatlap
  • pályamű (5000-10000 karakter, szóközökkel)
  • a projekt megvalósulását igazoló fotó vagy referenciaszemély elérhetősége.

Szerzői jogok
A pályázatra való jelentkezéssel a pályázó kijelenti, hogy a benyújtott pályamű általa készített, eredeti munka. A Kurt Lewin Alapítvány nem vállal felelősséget a cikk szerzői jogaival kapcsolatos jogvitákban. A jelentkezéssel a pályázó kijelenti, hogy a pályamű nem sérti harmadik fél jogait. A cikkek nevezésével a pályázók továbbá kijelentik, hogy kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Kurt Lewin Alapítvány tevékenysége során nem kereskedelmi céllal időkorlát nélkül felhasználja a cikkeket.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázati adatlapokat és a cikkeket kizárólag e-mailben, csatolt dokumentumként várjuk a cikkiro.palyazat@kla.hu e-mail címre.

A pályázati adatlap innen tölthető le.

Az e-mailben feltett kérdésekre két munkanapon belül reagálunk.

A program az NCA támogatásával valósul meg.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című (VEKOP-7.1.4-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége pályázatot hirdet Éneklő Magyarország címmel amatőr énekkarok munkájának szakmai elismerésére.
Pályázat
Az előadó-művészeti társaságiadó-támogatás 2019. január 1-jei megszüntetésével párhuzamosan a kormány kialakította az előadó-művészeti szféra költségvetési előirányzaton keres ...
Címkék