Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Ez a pályázattípus az Európai Bizottság által 1990 óta működtetett Tempus program folytatása, amely 2014-től az Erasmus+ programon belül működik tovább.

1. A pályázattípus célja

A Felsőoktatási fejlesztési projektek (Capacity Building in the Field of Higher Education) célja, hogy támogassa a partnerországok (korábbi szóhasználat szerint harmadik országok) felsőoktatásának modernizációját, elérhetőségét és nemzetköziesítését, így hozzájárulva az Európai Unió külpolitikai célkitűzéseihez.

2. A pályázásra jogosultak köre
A pályázatot minden esetben az adott konzorcium vezetője nyújtja be, amely a következő körből kerülhet ki:
• felsőoktatási intézmény,
• felsőoktatási intézményeket tömörítő egyesület vagy szervezet,
• kizárólag a strukturális projektek esetén: jogszerűen elismert nemzeti vagy nemzetközi rektori, oktatói vagy hallgatói szervezet. 
A pályázó székhelye lehet akár programországban, akár partnerországban. 
A konzorcium összetételére vonatkozó legfontosabb feltételek:
• Legalább egy partnerország részvétele szükséges.
• A partnerországokban működő résztvevő felsőoktatási intézmények száma legalább annyi legyen, mint ahány programországbeli felsőoktatási intézmény vesz részt. 
• Az egyes partnerországokból legalább két felsőoktatási intézmény vesz részt. 
• Legalább három programország legyalább egy-egy felsőoktatási intézménye vesz részt. 
• Kizárólag a strukturális projektek esetén: a fenti kritériumokon túl a partnerországok felsőoktatásért felelő minisztériumai is részt vesznek.

3. Támogatható tevékenységek

A következő kategóriákban lehet pályázni: 
a) Közös projektek (Joint Projects) 
• kurrikulumfejlesztés
• a felsőoktatási intézmények vezetésének, menedzsmentjének és működésének modernizációja
• a felsőoktatási intézmények és a szélesebb gazdasági, társadalmi környezet közötti kapcsolatok erősítése
b) Strukturális projektek (Structural Projects) 
• a felsőoktatási rendszerek szakpolitikai, irányítási és menedzsment szintű reformja 
• a felsőoktatási rendszerek és a szélesebb gazdasági, társadalmi környezet közötti kapcsolatok erősítése

Mindkét kategóriában lehetőség nyílik kiegészítő személyzeti és hallgatói mobilitási komponens megpályázására, de kizárólag az EU szomszédos országai (Nyugat-Balkán, Keleti Partnerség országai, dél-mediterrán régió) viszonylatában.

4. A programban részt vevő országok

A Tempus programhoz képest jelentősen bővült a partnerországok köre: együttműködés kezdeményezhető az Európai Unió szomszédos országaival (az Orosz Föderáció kivételével), számos ázsiai, közép-ázsiai, latin-amerikai országgal, Irakkal, Iránnal, Jemennel és a Dél-Afrikai Köztársasággal. (A partnerországok részletes listáját az Erasmus+ Programútmutató tartalmazza.)

5. Nemzeti és regionális prioritások
A pályázati prioritások részletes listája a Végrehajtó Ügynökség honlapjáról tölthető le

6. A támogatás mértéke, futamidő

500 000 – 1 000 000 euró

A futamidő 2-3 év

7. A pályázás menete
A pályázatot közvetlenül az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell online benyújtani.
• Minden pályázó és partner intézménynek rendelkeznie kell ún. PIC (Participant Identification Code kóddal). Erre a résztvevői portálon (Participant Portal) történő regisztráció során lehet szert tenni. 
• Töltse ki az elektronikus pályázati űrlapot (eForm)
• Töltse ki és csatolja a kötelező mellékleteket (3 db.). 
• Validálja majd nyújtsa be elektronikusan az eForm-ot .

8. Pályázati határidő
2015. február 10. déli 12:00 óra.

9. Linkek

10. Hazai pályázók kérdéseiket feltehetik, ill. konzultációs időpontot egyeztethetnek a tempus@tpf.hu címen, ill. a 237 13 00 / 237-es melléken 

forrás: tka.hu