Pályázatok
Pályázat
Európa a polgárokért - Európai emlékezet projektek


3255

Határidő: 2015. március 01.


Milyen projekteket támogat?

  • a modernkori Európa történelmében létrejött önkényuralmi rendszerek (különösen, de nem kizárólag a holokauszthoz vezető nácizmus, a fasizmus, a sztálinizmus és a totalitárius kommunista rezsimek) kialakulásának okait vizsgáló, valamint az említett rezsimek által elkövetett bűnök áldozataira való emlékezést szolgáló projekteket
  • a közelmúlt európai történelmének más meghatározó pillanatait és mérföldköveit érintő projekteket

A program célja:

  • hozzájárulni az Európai Unió történelmének és sokszínűségének jobb megértéséhez
  • felhívni a figyelmet a megemlékezés, a közös történelem és értékek fontosságára

A projekteknél elvárás:

  • különböző típusú szervezeteket (helyi önkormányzatok, nem kormányzati szervezetek, kutatóintézetek stb.) fogjanak össze
  • vagy  különböző típusú tevékenységeket (kutatás, nem formális oktatás, nyilvános viták, kiállítások stb.) valósítsanak meg
  • vagy különböző célcsoportokból származó polgárok részvételével folyjanak

A projektek jellege:

  • a projekteknek nemzetközi szinten kell megvalósulniuk
  • vagy egyértelmű európai dimenzióval kell rendelkezniük

A pályázó és a partnerek:

Helyi / regionális állami hatóságok vagy nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, a túlélők szövetségeit, az ifjúsági, oktatási és kutatási szervezeteket és a testvérvárosi szövetségeket.

Partnerek száma:

A projektben legalább egy tagállam szervezeteinek kell részt vennie. A nemzetközi projektek elsőbbséget élveznek.

Költségvetés:

Maximális támogatási összeg projektenként: 100 000 EUR

A projekt helyszíne:

A tevékenységeket a támogatható országok valamelyikében kell megrendezni.

Támogathatósági időszak:

A projektet a vonatkozó támogathatósági időszak során meg kell kezdeni, az adott pályázat beadási határidejétől függően.

A projekt időtartama:

A projekt maximális időtartama: 18 hónap

Kérjük, a pályázat benyújtása előtt olvassa el figyelmesen az Európa a polgárokért program programismertetőjét is.

forrás: tka.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés” elnevezésű (EFOP-2.2.5-17 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című (VP6-19.3.1-17 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című (VEKOP-7.1.4-16 kódszámú) felhívás.
Címkék