Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Evosoft pro bono program - Felhívás nonprofit szervezetek és társadalmi vállalatok számára

ÁPR
01

Határidő: 2019. április 01.

Az evosoft Hungary Kft. idén első alkalommal az Önkéntes Központ Alapítvánnyal együttműködésben hirdeti meg nonprofit szervezetek számára az informatikai szakértelmen alapuló pro bono programot.

Az evosoft Hungary Kft. Magyarország vezető szoftverháza[1] a Siemens AG egyik legfontosabb stratégiai partnere, és a hazai informatikai piac meghatározó, stabil szereplője. Az evosoft Hungary Kft. 100 %-ban az evosoft GmbH leányvállalata, amely a Siemens AG része. A több, mint 1500 magasan képzett informatikust foglalkoztató cég különböző informatikai megoldásokat szolgáltat, melynek gerincét a szoftverfejlesztés képezi. A cég profiljának megfelelően a munkavállalók által felajánlott pro bono tudások is a szoftver és applikáció fejlesztés területeit ölelik fel.

Az Önkéntes Központ Alapítvány és az evosoft önkéntesei olyan projekteket kívánnak támogatni, amelyek eredményeként a pályázó civil szervezet munkája és annak célcsoportja szempontjából kulcsfontosságú, újszerű és kézzelfogható informatikai megoldás születhet egy jól körülhatárolható, maximum 6 hónapos időkeretben. A szervezők tisztában vannak azzal, és a kezdeményezés újszerűsége miatt fel is készültek arra, hogy a projektek összetettségében, időtartalmában nagy eltérések lehetnek. Ami lényeges, hogy az elképzelések valós igényekre reagáljanak, a tervek - mind az evosoft önkéntesei, mind a támogatott szervezet kapacitásaira tekintettel - megvalósíthatók legyenek. Mindemellett fontos a támogatott szervezetek erős elkötelezettsége, és a létrejövő szoftverek vagy applikációk fenntarthatóságának biztosítása.

Kiemelt jelentőséggel bír továbbá, hogy a támogatott szervezetek megfelelő kapcsolattartót, vagy projektmenedzsert biztosítsanak a folyamat teljes idejére, aki garantálni tudja a felmerülő kérdések megválaszolását, ezáltal a fejlesztések zavartalanságát.

Nem elvárás, de előnyt jelent, ha a projekt informatikailag valamilyen szinten kidolgozott. Ebben az evosoft munkavállalóinak szakértelmére és tanácsadói tapasztalatára támaszkodhatnak a kiválasztott szervezetek.  A meghirdetett területeknek megfelelő, bármilyen jó ötlettel lehet pályázni. A pro bono program keretei közé a mind a konzultatív, előkészítő jellegű, mind pedig a programozást, informatikai fejlesztést igénylő projektek is beillenek. A Szervezők célja ugyanakkor, hogy a felajánlott tudásokat a lehető legjobban hasznosító és minél nagyobb társadalmi hatást generáló projekteket válasszanak ki.

Az pro bono program fő elemei

 1. Diagnózis felmérés, melynek keretében a megoldandó probléma pontosítása és a pályázó szervezet megismerése történik meg, a szakértői beavatkozás megfelelő megtervezése érdekében.
 2. Pro bono maraton, a támogatás kiemelt eleme, mely 2 db félnapos csapatmunka a kiválasztott szervezetek, illetve az evosoft munkatársai részvételével.
 3. Fejlesztői konzultációs alkalmak, a maraton utáni időszak, mely további fejlesztésekre ad lehetőséget, amennyiben azt a projekt indokolttá teszi.
 4. Záró prezentáció: a pro bono program folyamat és az annak keretében létrehozott fejlesztések bemutatása.

Kinek szól?

A fentiek alapján olyan szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek megfelelően előkészített, konkrét, reális és a szervezet vezetősége által támogatott informatikai fejlesztéseket kívánnak megvalósítani az alábbi területeken. Fontos feltétel, hogy a fejlesztés a program keretei között megvalósítható legyen.

Megpályázható területek:

 1. Szoftverfejlesztés: új szoftverek, adatbázisok, honlapok kialakítása.
 2. Applikáció fejlesztés: új, társadalmilag hasznos területeket érintő applikációk kialakítása.
 3. Agilis projektmenedzsment: a szervezeti belső működés és a szervezetek projektmenedzsment folyamatainak fejlesztése, akár egy konkrét projekt kapcsán
 4. Informatikai konzultáció: korai fázisban levő informatikai jellegű ötletekhez, fejlesztésekhez kapcsolódó tanácsadás és tervezés
 5. Informatikai rendszer konzultáció és fejlesztés: a szervezetek IT gépparkjával, szoftvereinek fejlesztésével kapcsolatos konzultáció

A pro bono program céljai:

 1. Megfelelően előkészített, a kiírásban megfogalmazott feltételeknek megfelelő projektek megvalósításának támogatása.
 2. Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása informatikai területeken, annak érdekében, hogy a fejlesztések révén a szervezetek új folyamatokat alakítsanak ki, szoftvereket, applikációkat hozzanak létre, azok működését készségszinten elsajátítsák.
 3. Olyan tudás biztosítása magyarországi szervezetek számára, amelyek révén új típusú szolgáltatásokat tudnak kialakítani, vagy a meglevőket (azok informatikai támogatása révén) magasabb szinten tudják ellátni.
 4. A szervezetek működési hatékonyságának javítása az evosoft munkatársai informatikai ismereteinek révén.
 5. Olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek mellett a pályázó szervezet komolyan elköteleződött.
 6. Fenntartható, akár üzletileg is értelmezhető, a szervezet és annak célcsoportja(i) számára kézzelfogható változást nyújtó, konkrét megoldások támogatása.
 7. Jelentős társadalmi ügyek megoldását felvállaló szervezetek támogatása.
 8. Az üzleti és a nonprofit szféra együttműködésében rejlő alkotó szinergiák kiaknázása a szélesebben értelmezett közösség érdekében.

Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat:

A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, nonprofit szervezet és társadalmi vállalkozás számára.

Az online jelentkezési lapot 2019. április 1. 18.00 óráig lehet beadni, mely elérhető a https://bit.ly/2ISlBdr cím alatt.

A kiválasztott pályázatokról az evosoft dolgozói és az ÖKA közösen döntenek. A döntéshozatal után minden pályázó szervezet e-mailben értesítést kap. A program keretében várhatóan 2-3 pályázat kerül kiválasztásra. A végleges döntés a programba kerülésről az első személyes találkozót jelentő, diagnózis esemény után születik. A kiválasztott szervezetek tájékoztató anyagot kapnak, illetve hivatalos képviselőjüknek nyilatkozatban kell garantálni a részvételi feltételek elfogadását.

Minimum elvárások a nyertes szervezetek felé:

 • A pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése
 • A fejlesztésre váró projekt megfelelő bemutatása
 • A területen tett korábbi erőfeszítések ismertetése
 • A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása
 • Megfelelően felkészült munkatársakkal való részvétel a feladatnak megfelelő létszámban a diagnózison (2 fő), a pro bono maratonon (2 – 4 fő), illetve fejlesztő-konzultációs folyamatban (1 – 2 fő)
 • A fejlesztési folyamat támogatása és folyamatos együttműködés mind a szervezőkkel, mind az evosoft munkatársaival

A kiválasztás az alábbi kritériumok figyelembe vételével történik:

 • A megoldandó feladat megfelelő megfogalmazása
 • A projekt megvalósíthatósága és fenntarthatósága
 • A támogatandó szervezet társadalmi jelentősége, munkájának társadalmi hatása
 • A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek elkötelezettsége
 • A szervezet küldetése, hírneve és hitelessége

Nem pályázhat:

 • párt
 • párt által alapított alapítvány / egyesület
 • munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet
 • vallási szervezet

Egyéb szabályok:

 • Jelen kiíráson egy szervezet összesen egy pályázati anyagot nyújthat be.
 • A részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára, ugyanakkor az evosoft a fent nevezett szakmai segítségnyújtáson túl egyéb tárgyi vagy anyagi támogatást nem biztosít a kiválasztott szervezetek számára.
 • A szervezeteknek rendelkezniük kell a fejlesztésében való együttműködéshez szükséges eszközökkel.
 • A programokra való eljutás a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.
 • A szervezők fenntartják a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására.

Kapcsolat:

Önkéntes Központ Alapítvány
F. Tóth András
E-mail: ftoth.andras[kukac]onkentes.hu

[1] Budapest Business Journal Book of Lists 2016/2017, Szoftverfejlesztők


Címkék
pályázatírás, szervezet fejlesztése, informatika