Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Az evosoft Hungary Kft. Magyarország vezető szoftverháza[1] a Siemens AG egyik legfontosabb stratégiai partnere, és a hazai informatikai piac meghatározó, stabil szereplője. Az evosoft Hungary Kft. 100 %-ban az evosoft GmbH leányvállalata, amely a Siemens AG része. A több, mint 1500 magasan képzett informatikust foglalkoztató cég különböző informatikai megoldásokat szolgáltat, melynek gerincét a szoftverfejlesztés képezi. A cég profiljának megfelelően a munkavállalók által felajánlott pro bono tudások is a szoftver és applikáció fejlesztés területeit ölelik fel.

Az Önkéntes Központ Alapítvány és az evosoft önkéntesei olyan projekteket kívánnak támogatni, amelyek eredményeként a pályázó civil szervezet munkája és annak célcsoportja szempontjából kulcsfontosságú, újszerű és kézzelfogható informatikai megoldás születhet egy jól körülhatárolható, maximum 6 hónapos időkeretben. A szervezők tisztában vannak azzal, és a kezdeményezés újszerűsége miatt fel is készültek arra, hogy a projektek összetettségében, időtartalmában nagy eltérések lehetnek. Ami lényeges, hogy az elképzelések valós igényekre reagáljanak, a tervek - mind az evosoft önkéntesei, mind a támogatott szervezet kapacitásaira tekintettel - megvalósíthatók legyenek. Mindemellett fontos a támogatott szervezetek erős elkötelezettsége, és a létrejövő szoftverek vagy applikációk fenntarthatóságának biztosítása.

Kiemelt jelentőséggel bír továbbá, hogy a támogatott szervezetek megfelelő kapcsolattartót, vagy projektmenedzsert biztosítsanak a folyamat teljes idejére, aki garantálni tudja a felmerülő kérdések megválaszolását, ezáltal a fejlesztések zavartalanságát.

Nem elvárás, de előnyt jelent, ha a projekt informatikailag valamilyen szinten kidolgozott. Ebben az evosoft munkavállalóinak szakértelmére és tanácsadói tapasztalatára támaszkodhatnak a kiválasztott szervezetek.  A meghirdetett területeknek megfelelő, bármilyen jó ötlettel lehet pályázni. A pro bono program keretei közé a mind a konzultatív, előkészítő jellegű, mind pedig a programozást, informatikai fejlesztést igénylő projektek is beillenek. A Szervezők célja ugyanakkor, hogy a felajánlott tudásokat a lehető legjobban hasznosító és minél nagyobb társadalmi hatást generáló projekteket válasszanak ki.

Az pro bono program fő elemei

 1. Diagnózis felmérés, melynek keretében a megoldandó probléma pontosítása és a pályázó szervezet megismerése történik meg, a szakértői beavatkozás megfelelő megtervezése érdekében.
 2. Pro bono maraton, a támogatás kiemelt eleme, mely 2 db félnapos csapatmunka a kiválasztott szervezetek, illetve az evosoft munkatársai részvételével.
 3. Fejlesztői konzultációs alkalmak, a maraton utáni időszak, mely további fejlesztésekre ad lehetőséget, amennyiben azt a projekt indokolttá teszi.
 4. Záró prezentáció: a pro bono program folyamat és az annak keretében létrehozott fejlesztések bemutatása.

Kinek szól?

A fentiek alapján olyan szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek megfelelően előkészített, konkrét, reális és a szervezet vezetősége által támogatott informatikai fejlesztéseket kívánnak megvalósítani az alábbi területeken. Fontos feltétel, hogy a fejlesztés a program keretei között megvalósítható legyen.

Megpályázható területek:

 1. Szoftverfejlesztés: új szoftverek, adatbázisok, honlapok kialakítása.
 2. Applikáció fejlesztés: új, társadalmilag hasznos területeket érintő applikációk kialakítása.
 3. Agilis projektmenedzsment: a szervezeti belső működés és a szervezetek projektmenedzsment folyamatainak fejlesztése, akár egy konkrét projekt kapcsán
 4. Informatikai konzultáció: korai fázisban levő informatikai jellegű ötletekhez, fejlesztésekhez kapcsolódó tanácsadás és tervezés
 5. Informatikai rendszer konzultáció és fejlesztés: a szervezetek IT gépparkjával, szoftvereinek fejlesztésével kapcsolatos konzultáció

A pro bono program céljai:

 1. Megfelelően előkészített, a kiírásban megfogalmazott feltételeknek megfelelő projektek megvalósításának támogatása.
 2. Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása informatikai területeken, annak érdekében, hogy a fejlesztések révén a szervezetek új folyamatokat alakítsanak ki, szoftvereket, applikációkat hozzanak létre, azok működését készségszinten elsajátítsák.
 3. Olyan tudás biztosítása magyarországi szervezetek számára, amelyek révén új típusú szolgáltatásokat tudnak kialakítani, vagy a meglevőket (azok informatikai támogatása révén) magasabb szinten tudják ellátni.
 4. A szervezetek működési hatékonyságának javítása az evosoft munkatársai informatikai ismereteinek révén.
 5. Olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek mellett a pályázó szervezet komolyan elköteleződött.
 6. Fenntartható, akár üzletileg is értelmezhető, a szervezet és annak célcsoportja(i) számára kézzelfogható változást nyújtó, konkrét megoldások támogatása.
 7. Jelentős társadalmi ügyek megoldását felvállaló szervezetek támogatása.
 8. Az üzleti és a nonprofit szféra együttműködésében rejlő alkotó szinergiák kiaknázása a szélesebben értelmezett közösség érdekében.

Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat:

A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, nonprofit szervezet és társadalmi vállalkozás számára.

Az online jelentkezési lapot 2019. április 1. 18.00 óráig lehet beadni, mely elérhető a https://bit.ly/2ISlBdr cím alatt.

A kiválasztott pályázatokról az evosoft dolgozói és az ÖKA közösen döntenek. A döntéshozatal után minden pályázó szervezet e-mailben értesítést kap. A program keretében várhatóan 2-3 pályázat kerül kiválasztásra. A végleges döntés a programba kerülésről az első személyes találkozót jelentő, diagnózis esemény után születik. A kiválasztott szervezetek tájékoztató anyagot kapnak, illetve hivatalos képviselőjüknek nyilatkozatban kell garantálni a részvételi feltételek elfogadását.

Minimum elvárások a nyertes szervezetek felé:

 • A pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése
 • A fejlesztésre váró projekt megfelelő bemutatása
 • A területen tett korábbi erőfeszítések ismertetése
 • A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása
 • Megfelelően felkészült munkatársakkal való részvétel a feladatnak megfelelő létszámban a diagnózison (2 fő), a pro bono maratonon (2 – 4 fő), illetve fejlesztő-konzultációs folyamatban (1 – 2 fő)
 • A fejlesztési folyamat támogatása és folyamatos együttműködés mind a szervezőkkel, mind az evosoft munkatársaival

A kiválasztás az alábbi kritériumok figyelembe vételével történik:

 • A megoldandó feladat megfelelő megfogalmazása
 • A projekt megvalósíthatósága és fenntarthatósága
 • A támogatandó szervezet társadalmi jelentősége, munkájának társadalmi hatása
 • A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek elkötelezettsége
 • A szervezet küldetése, hírneve és hitelessége

Nem pályázhat:

 • párt
 • párt által alapított alapítvány / egyesület
 • munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet
 • vallási szervezet

Egyéb szabályok:

 • Jelen kiíráson egy szervezet összesen egy pályázati anyagot nyújthat be.
 • A részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára, ugyanakkor az evosoft a fent nevezett szakmai segítségnyújtáson túl egyéb tárgyi vagy anyagi támogatást nem biztosít a kiválasztott szervezetek számára.
 • A szervezeteknek rendelkezniük kell a fejlesztésében való együttműködéshez szükséges eszközökkel.
 • A programokra való eljutás a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.
 • A szervezők fenntartják a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására.

Kapcsolat:

Önkéntes Központ Alapítvány
F. Tóth András
E-mail: ftoth.andras[kukac]onkentes.hu

[1] Budapest Business Journal Book of Lists 2016/2017, Szoftverfejlesztők