Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása

MÁJ
02

Határidő: 2012. május 02.

A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C

A pályázati program célkitűzései:

A pályázati program lehetőséget kíván teremteni a gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek számára szakmai kompetenciájuk bővítésére, új ismeretek, készségek elsajátítására, az ifjúsági közösségek megerősítésére, a fiatalok társas és egyéni kompetenciáik fejlesztésére.

A pályázat olyan Magyarországon megvalósuló nem-formális képzéseket támogat, amelynek elvégzésével a fiatalok szociális, környezeti érzékenysége, a tudatos felnőtt életre való felkészülése, állampolgári kompetenciája fejlődik. A pályázat támogatja az ifjúsággal foglalkozó szakemberek gyermek- és ifjúsági animátor képzését.

A fenti célok elérése érdekében a pályázati program minimum 15 fővel és legalább 18 órában (bentlakásos vagy 3X6 óra) megvalósuló, a nem-formális tanulás módszereire épülő, elsősorban az alábbi témákat feldolgozó képzési programokat támogatja:

  • a fiatalok tudatos felnőtt életre való felkészülése,
  • fiatalok társadalmi részvételének elősegítése,
  • emberi jogok megismertetése, érvényesítése – különös tekintettel a gyermeki jogokra,
  • a gyermekek és környezetük között fellépő erőszak megelőzése, a konfliktuskezelés, a problémák békés megoldási módjainak megismertetése, elsajátítása
  • egészségnevelés és káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése
  • a kapcsolaton belüli erőszak, illetve a gyermekbántalmazás megelőzése, felismertetése, a segítségnyújtás lehetőségeinek ismertetése
  • forrásszervezés, (pályázatírás - különös tekintettel az Európai Uniós források igénybevételére való felkészülésre, adományszervezés,) projektmenedzsment
  • gyermek és/vagy ifjúsági érdekképviseletek megalakulását és működését segítő tevékenység,
  • szervezetmenedzsment,
  • gyermek- és ifjúsági animátor, illetve vezetőképzés

A képzések minden esetben a célcsoport előzetes ismereteire és valós szükségleteire kell, hogy támaszkodjanak. A pályázatban szükséges kitérni az előzetes szükségletfelmérés módszerére, eredményére, valamint a képzés résztvevői értékelésének, valamint utómunkálatainak, nyomonkövetésének tervezett módszereire.

forrás, bővebben: ncsszi.hu


Címkék
vállalatok, Norvég Civil Alap, szociális, képzés, pályázatírás