Pályázatok
Pályázat
Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása


1286

Határidő: 2012. május 02.

A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C

A pályázati program célkitűzései:

A pályázati program lehetőséget kíván teremteni a gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek számára szakmai kompetenciájuk bővítésére, új ismeretek, készségek elsajátítására, az ifjúsági közösségek megerősítésére, a fiatalok társas és egyéni kompetenciáik fejlesztésére.

A pályázat olyan Magyarországon megvalósuló nem-formális képzéseket támogat, amelynek elvégzésével a fiatalok szociális, környezeti érzékenysége, a tudatos felnőtt életre való felkészülése, állampolgári kompetenciája fejlődik. A pályázat támogatja az ifjúsággal foglalkozó szakemberek gyermek- és ifjúsági animátor képzését.

A fenti célok elérése érdekében a pályázati program minimum 15 fővel és legalább 18 órában (bentlakásos vagy 3X6 óra) megvalósuló, a nem-formális tanulás módszereire épülő, elsősorban az alábbi témákat feldolgozó képzési programokat támogatja:

  • a fiatalok tudatos felnőtt életre való felkészülése,
  • fiatalok társadalmi részvételének elősegítése,
  • emberi jogok megismertetése, érvényesítése – különös tekintettel a gyermeki jogokra,
  • a gyermekek és környezetük között fellépő erőszak megelőzése, a konfliktuskezelés, a problémák békés megoldási módjainak megismertetése, elsajátítása
  • egészségnevelés és káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése
  • a kapcsolaton belüli erőszak, illetve a gyermekbántalmazás megelőzése, felismertetése, a segítségnyújtás lehetőségeinek ismertetése
  • forrásszervezés, (pályázatírás - különös tekintettel az Európai Uniós források igénybevételére való felkészülésre, adományszervezés,) projektmenedzsment
  • gyermek és/vagy ifjúsági érdekképviseletek megalakulását és működését segítő tevékenység,
  • szervezetmenedzsment,
  • gyermek- és ifjúsági animátor, illetve vezetőképzés

A képzések minden esetben a célcsoport előzetes ismereteire és valós szükségleteire kell, hogy támaszkodjanak. A pályázatban szükséges kitérni az előzetes szükségletfelmérés módszerére, eredményére, valamint a képzés résztvevői értékelésének, valamint utómunkálatainak, nyomonkövetésének tervezett módszereire.

forrás, bővebben: ncsszi.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című (VEKOP-7.1.4-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége pályázatot hirdet Éneklő Magyarország címmel amatőr énekkarok munkájának szakmai elismerésére.
Pályázat
Az előadó-művészeti társaságiadó-támogatás 2019. január 1-jei megszüntetésével párhuzamosan a kormány kialakította az előadó-művészeti szféra költségvetési előirányzaton keres ...
Címkék