Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A pályázat keretében:
Csoportos kirándulás formájában egy teljes napot (10:00-tól 16:00-ig) tölthetnek el a támogatottak ingyenesen a Bugaszegi Téglagalériában az alábbi szolgáltatások igénybevételével:

  • kulturális- és egyéb kísérőprogramok (színházi előadás; zenés felnőtt- vagy gyermekműsor; animációs program; állatsimogató)
  • ebéd
  • igény esetén bruttó 90Ft/km útiköltség hozzájárulás  


Pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be nevelési-oktatási intézmények (óvodák, általános iskolák, szakiskolák, középiskolák, alapfokú művészetoktatási intézmények, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények, többcélú intézmények); szociális intézmények, egyházak és azok intézményei, önkormányzatok; civil szervezetek; alapítványok; egyesületek.

A projektben pályázott kirándulások megvalósulásának időpontjai:
2014. március 8., április 16., április 25., május 2., május 10., május 17., május 30., június 6.
A pályázatban meg kell jelölni a megvalósítás időpontját. (Csak egy időpont jelölhető meg!)
A nyertes pályázóknak a pályázat keretében meghirdetett szolgáltatásokat térítésmentesen biztosítjuk, továbbá a helyszínre való eljutáshoz igény esetén bruttó 90Ft/km útiköltség hozzájárulást adunk előfinanszírozásban, előreutalás formájában.
A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk, melyben a felek jogait és kötelezettségeit - részletesen szabályozzuk.
Egy pályázat keretében legfeljebb 60 fős csoport kirándulásához kérhető támogatás.
Egy pályázó az ÖM-PA-2014/1 sz. pályázati felhívásra több pályázatot is benyújthat. (Több pályázat benyújtását az indokolhatja, ha a pályázó eltérő célcsoportnak és/vagy eltérő időpontban kívánja több csoport utazását megvalósítani.)


A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 31.


A pályázat részvételi díja:

Bruttó 8 500,- Ft, melyet átutalással kell teljesíteni 2013. november 1 - december 31 közötti időszakban a kiíró, K&H Banknál vezetett 10403947-50526678-75881004 számú számlájára. A pályázati díj átutalásánál kérjük tüntessék fel a pályázat kódszámát (ÖM-PA-2014/1). Az utalást követően e-mailben ( info@oszintemosoly.eu) küldjék el számunkra a pontos számlázási nevet és címet, valamint a befizető nevét és címét, amennyiben nem azonos a pályázóval. A részvételi díjról a pályázat megérkezése után számlát állítunk ki, melyet postázunk. A részvételi díj elutasított pályázat esetén sem igényelhető vissza.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. Kitöltött pályázati adatlapot,
2. Aláírási címpéldány képviselő által „Az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat” szöveggel, dátummal, bélyegzővel ellátott, az aláírási címpéldány szerinti aláírással hitelesített másolatát,
3. a részvételi díj átutalását igazoló banki igazolás hitelesített másolatát.
A pályázati adatlapot 1 eredeti példányban (a mellékletekkel együtt) az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány 8700 Marcali, Munkácsy u. 7. szám alatti postacímre kell beküldeni ajánlott küldeményként. A borítékra kérjük ráírni a pályázat kódját: ÖM-PA-2014/1. (A postára adás határideje: 2013. december 31.)
A pályázati döntésről a nyerteseknek 2014. január 15-ig értesítést küldünk e-mailben és a nyertesek listáját a honlapunkon közzé tesszük. A támogatási szerződések megkötésére legkésőbb 2014. február 1-ig sor kerül.
A pályázati adatlap letölthető a http://www.oszintemosoly.eu valamint a http://www.pafi.hu honlapokról szerkeszthető (word) formátumban.
További információ a +36-30/855-3995-os mobilszámon és az info@oszintemosoly.eu email címen kérhető.

PÁLYÁZATI ADATLAP

forrás: oszintemosoly.eu