Ezt a cikket több mint 1 éve publikáltuk, ezért az itt megjelenő információk mára pontatlanok, elavultak lehetnek. A felmerülő hibákért, tévedésekért, elavult információkért nem vállalunk felelősséget.

Pályázati felhívás az “Önkéntesség Európai Éve 2011 Információs Pont” cím elnyerésére

DEC
30

Határidő: 2010. december 30.

Az Önkéntesség Európai Éve Információs Pontjai olyan, pályázat útján minden megyében kiválasztott civil vagy egyházi szervezetek, melyek elsősorban magával az évvel, annak célkitűzéseivel, másodsorban magával az önkéntességgel kapcsolatban állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Pályázat célja, célterület:

Az Önkéntesség Európai Éve Információs Pontjai olyan, pályázat útján minden megyében kiválasztott civil vagy egyházi szervezetek, melyek elsősorban magával az évvel, annak célkitűzéseivel, másodsorban magával az önkéntességgel kapcsolatban állnak az érdeklődők rendelkezésére. Ennek érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, mint az Önkéntesség Európai Éve lebonyolításáért felelős központi közigazgatási szerv (továbbiakban: KIM) az ország 19 megyéjében „Önkéntesség Európai Éve 2011 Információs Pontok” címbirtokos szervezeteket választ ki a Nemzeti Koordináló Testület közreműködésével. A jelen pályázat alapján kiválasztott szervezetek jogosultságot nyernek az Információs Pont kialakítására és az Európai Év megjelenítésére az adott megyében. A cím elnyerésére jelen pályázati program keretében 2011. január 1-jétől 2011. december 31-ig szóló időtartamra vonatkozóan van lehetőség.
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény függvényében a címbirtokosok (jelen pályázat nyertesei) számára meghívásos pénzügyi (vissza nem térítendő támogatás) pályázat kerül meghirdetésre a kapcsolódó költségek finanszírozása érdekében.

Pályázatot nyújthatnak be:
az adott megye székhelyén székhellyel/telephellyel rendelkező civil szervezetek, egyházi jogi személyek, amely székhelyének/telephelyének az adott városban, megyeszékhelyen frekventált, jól (akadálymentesen is) megközelíthető pontján kell elhelyezkednie. Pályázó szervezetnek a megfelelő irodai infrastruktúra rendelkezésre állásával telefonos, internetes és e-mailes csatornákon keresztül is képesnek kell lennie a folyamatos kommunikációra.
Egy pályázó csak egy Információs Pont kialakítása érdekében nyújthatja be pályázatát.

Információs Pont célja, feladatai:
A közösségi célok egyértelmű üzenete, hogy az önkéntesség minden formájával kapcsolatban az állampolgárok a lehető legszélesebb releváns ismereteket megszerezhessék, hogy ezáltal maguk is aktív európai polgárrá válhassanak. A passzív kommunikációs csatornák, valamint az innovatív eszközök mellett azonban szükséges, hogy a társadalom bizonyos csoportjainak eltérő igényeit is figyelembe véve, a költségtakarékosság elvét szem előtt tartva olyan eszköz is kialakításra kerüljön, amely személyes találkozásra, tapasztalatátadásra ad lehetőséget.
Az Önkéntesség Európai Éve Információs Pontjai olyan, pályázat útján minden megyében kiválasztott civil vagy egyházi szervezetek, amely elsősorban magával az évvel, annak célkitűzéseivel, másodsorban magával az önkéntességgel kapcsolatban állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Információs Pont által nyújtandó szolgáltatások:
1. Általános feltételek:
a) helyszín és személyi feltételek biztosítása az információs pont működtetéséhez;
b) legalább egy fő megfelelő szakértelemmel rendelkező tanácsadó rendelkezésre állása az év teljes egészében;
c) az adott megyében zajló kapcsolódó rendezvények, programok felmérése, figyelemmel kísérése, eseti jelleggel segítése különös tekintettel a média-megjelenésre;
d) a Nemzeti Koordináló Testület felé információáramlás biztosítása.
Az összesített, rendszerezett információinak elsődleges közzétételére az Önkéntesség Európai Éve hazai honlapján kerül sor.
2. Információs Pont kialakításának feltételei:
Az információs pontnak az adott város, megyeszékhely frekventált, jól (akadálymentesen is) megközelíthető pontján kell elhelyezkednie. A megfelelő irodai infrastruktúra rendelkezésre állásával telefonos, internetes és e-mailes csatornákon keresztül is képesnek kell lennie a folyamatos kommunikációra.
3. Személyi feltételek:
Az Információs Pont működtetéséhez a pályázónak legalább egy fő megfelelő szakértelemmel rendelkező tanácsadó rendelkezésre állását kell biztosítania, helyben lakó (életvitelszerűen ott tartózkodó), legalább középiskolai végzettséggel és számítástechnikai tudással rendelkező (word, excel és powerpoint programok ismerete, internet ismeret) személy rendelkezésre állását szükséges vállalni.

forrás: http://www.onkentesseg2011.hu/palyazatok.shtml


Címkék
Egyéb, egészségügy