Pályázatok
Pályázat
Pályázat önkéntes tűzoltó egyesületeknek


3310

Határidő: 2013. június 05.


Megjelent a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a közreműködő Magyar Tűzoltó Szövetség által közösen kidolgozott 2013. évi pályázat, amely alapján az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatást kaphatnak tűzoltási, műszaki mentési tevékenységükhöz szükséges technikai eszközparkjuk javítására, valamint az üzemeltetési költségek, és az önkéntes tűzoltók oktatásának támogatására.

A támogatásra idén is összesen százhúsz millió forint áll rendelkezésre, egy egyesület csak egyetlen pályázatot nyújthat be, viszont az több támogatási fajtára is kiterjedhet. Az egyes és kettes kategóriájú, hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületek legfeljebb egymillió, a harmadik kategóriába tartozók pedig legfeljebb háromszázezer forintnyi támogatást igényelhetnek. Pénzt a pályázat nyertesei üzemanyagra kaphatnak, a tűzoltó gépjárművek és egyéb technikák javításának, felújításának, felülvizsgálatának költségét a főigazgatóság állja, a felújított légzőkészülékeket, tűzoltótechnikai és védőeszközöket a nyertesek megkapják, az oktatást, vizsgáztatást, pályaalkalmassági vizsgálatot pedig a megyei igazgatóságok és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ végzi el.

A pályázatot a kiadott adatlapokon írásban, egy példányban kell benyújtani azon hivatásos tűzoltó-parancsnokság vezetőjén keresztül, amelyik tűzoltósággal az egyesületnek együttműködési megállapodása van. A formanyomtatvány valamennyi kérdésére választ kell adni és csatolni kell az előírt dokumentumokat. A hivatásos tűzoltóparancsnokhoz a pályázatnak június 5-ig kell beérkeznie. A pályázatok végső elbírálását a BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség által erre az alkalomra létrehozott ötfős bizottság végzi, a támogatási javaslatok jóváhagyása legkésőbb július 15-ig megtörténik.

forrás, letölthető dokumentumok: katasztrofavedelem.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című (EFOP-2.1.2-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása” című (GINOP-5.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében” című (EFOP-1.8.7-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása” című (EFOP-3.6.3-VEKOP-16 kódszámú) felhívás.
Címkék