Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

A szabadtéri szabadidősport létesítmények állapota Magyarország teljes területén, valamennyi régióiban nagyon elhanyagolt. Átfogó fejlesztési programok e területen a közelmúltban nem történtek, a településfejlesztési és város-rehabilitációs projektek, valamint turisztikai szolgáltatások fejlesztésére irányuló programok keretében ezen infrastruktúra elemek csak elvétve kerültek fejlesztésre. A szabadtéri sportpályák felújítása, átalakítása, bővítése, szükség esetén pedig új sporttelepek létrehozása – a működtetéshez szükséges sportszakember és menedzsment hálózat kialakításával – nagyban hozzájárul a helyi lakosság életminőségének megváltoztatásához, életmódjának formálásához, de a szabadtéri sport-infrastruktúra fejlesztése turisztikai szempontból is pozitív hatásokkal bír. Az aktív turizmushoz kötődő szolgáltatások infrastrukturális hátterének megteremtése (minőségének javítása) egy-egy település, térség, régió vonzerejét is növeli, az idegenforgalom fejlődésével pedig jelentősen javul az adott helység, térség versenyképessége is.
A Támogató ezen pályázatának célja, hogy összhangban a 4/2011. (II.28.) NEFMI rendelet 44.§ (1) h) pontjával, az ország valamennyi régiójában – kifejezetten azok városaiban, illetőleg kerületeiben – közvetlenül segítse az egészséges életmódnak, egészségnevelésnek teret adó, illetőleg a fizikai aktivitást ösztönző szabadidősport céljára szolgáló sporttelepek, sportpályák építését, fejlesztését, korszerűsítését, felújítását, közvetve pedig e fejlesztések révén hozzájáruljon gyermekvédelmi és szociális feladatok ellátásához, valamint az idegenforgalom fellendítéséhez. A program célja, hogy lehetőség szerint hozzájáruljon a foglalkoztatáspolitikai célokhoz, a munkahelyteremtéshez is.

Jelen programban előnyt élveznek azon projektjavaslatok, melyek olyan sportpálya-fejlesztéseket céloznak, amelyek

 • új élményelemekkel gazdagítják a célterület sportéletét,
 • elsősorban a közösségi típusú, csapatban űzhető mozgásformáknak adnak teret,
 • elősegítik a sportpályák kihasználtságának növelését, maximalizálását, ennek érdekében innovatív szervezeti háttérmegoldásokat kínálnak,
 • egyidejűleg több korcsoportban (gyermekek, felnőttek, időskorúak) is elősegítik az egészség-megőrzési, életmód-formálási célokat (pl. játszótér, az aktív időkort szolgáló infrastruktúra közelsége),
 • kapcsolt szolgáltatásokat tartalmaznak, valamint
 • szolgálják a hátrányos helyzetű gyermekek integrációját, a gyermekjóléti-gyermekvédelmi célkitűzéseket és a prevenciót.

Jelen pályázati felhívás szempontjából prevenciós célnak minősül különösen a balesetvédelmi, a közbiztonsági szempontú megelőzés, valamint a korai alternatíva-kínálat a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzésére.
Előnyt élveznek továbbá azon projektjavaslatok, amelyek

 • biztosítják az ingyenes hozzáférést, továbbá válaszokat adnak a horizontális szempontokra, így különösen az esélyegyenlőségi kihívásokra, és szem előtt tartják a pénzügyi és környezeti fenntarthatóság alapelveit.

A1. Alapvető cél
A konstrukció célja minőségi, multifunkciós sportpályák létrehozásának támogatása, valamint meglévő sportpályák fejlesztése kihasználtságuk növelése érdekében. A Támogató a pályázat meghirdetésével elő kívánja segíteni a sportolási lehetőségek szélesítését, a szabadidő mozgásban gazdag, hasznos eltöltésének ösztönzését.

A2. Részcélok
A konstrukció célja, hogy a városi rangú településeken, illetőleg Budapest fővárosban és annak kerületeiben olyan sportpályák kerüljenek kialakításra, melyek sportcélú és mozgásközpontú közösségi szolgáltató térként funkcionálnak.
Cél továbbá, hogy a projektek keretében a gyermekek napközbeni ellátásával és az időskorúak szabadidő-eltöltésével kapcsolatos funkciókkal integrált sport-infrastruktúra kerüljön kialakításra, és a fejlesztésekhez tartalmi fejlesztés is kapcsolódjon, így különösen:

 • a mozgás-gazdag életmódot ösztönző szabadidős programok megvalósítása révén;
 • a helyben/térségben elérhető sportszakemberek aktivizálása, foglalkoztatása révén (lehetőség szerint munkahelyteremtéssel);
 • sportegyesületi programok megvalósítása és sport desztináció menedzsment szervezetek létrehozása/kijelölése révén;
 • sportinfrastruktúra gondnoki-felügyeleti rendszer/hálózat kialakítása révén, az, állagmegóvás és fenntarthatóság érdekében (lehetőség szerint munkahelyteremtéssel).

Cél, hogy a létrejövő infrastruktúra – elsősorban az egészségmegőrzés területén – innovatív, újszerű technológiai megoldásokat hasznosítson, kapcsolt szolgáltatásokat nyújtson, akadálymentes megközelíthetősége fogyatékossági típusokra tekintet nélkül biztosított legyen, valamint a fejlesztés adott esetben – mint az aktív turizmust szolgáló infrastruktúra – növelje a turisták átlagos tartózkodási idejét.

Cél, hogy a fejlesztések eredményeként létrejövő infrastruktúra létrehozása minden esetben:
– reális üzleti-pénzügyi fenntarthatósági terven alapuljon,
– a célcsoport(ok) igényeinek megfelelően (jelleg, színvonal, stb.) kerüljön kialakításra.

A3. Rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2011. évben:
170 000 000,- Ft
Ebből A Komponens (Tárt Kapus Program): 80 000 000,- Ft
Ebből B Komponens (Grund program): 90 000 000,- Ft

Jelen kiírás támogatási forrását a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 23. Szabadidősport támogatása fejezeti kezelésű előirányzata biztosítja.
A4. Támogatható pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma összesen: 17 db
Ebből „A” Komponens: 8 db
Ebből „B” Komponens: 9 db

forrás, bővebben: kormany.hu