Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben

Kódszám: TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2

Jelen konstrukció alapvető célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli roma emberek, elsősorban roma nők társadalmi befogadásának és foglakoztatásának javítása, a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer intézményeiben történő foglalkoztatásuk támogatásával. Jelen pályázati felhívás szorosan kapcsolódik a TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1 Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című kiemelt projekthez, melynek keretében a bevont személyeknek a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben, óvodai nevelésben betölthető munkakörök ellátására való felkészítése és képzése történik meg. Jelen konstrukció elsősorban a kiemelt projekt keretében a képzést sikeresen elvégzők foglalkoztatásának - ezen intézményekben történő – támogatására irányul.

A konstrukció a roma önazonosságukat vállaló személyek foglalkoztatásán keresztül a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, óvodai nevelés fejlesztéséhez is hozzájárul. Egyrészt elősegíti a „befogadó közszolgáltatási intézmények” kialakítását a szociális és gyermekjóléti/gyermekvédelmi alap- és szakellátások, valamint az óvodai nevelés területén, másrészt hozzájárul a roma közösségek és a szociális intézmények, óvodák közötti kapcsolat megerősítéséhez, illetve a szolgáltatáshoz való hozzáférés javításához a szolgáltatásokkal nem vagy nem megfelelően elért területeken. Emellett a roma emberek
foglalkoztatása csökkentheti a romákkal szemben érzett előítéleteket is. Hosszú távon fontos cél, hogy a jelen konstrukció hozzájáruljon a bevont személyek munkaerőpiacon való tartós elhelyezkedéséhez.

A leginkább rászoruló, képzetlen, tartós munkanélküli, szegregált körülmények között élő személyek, köztük a romák sok esetben nem jutnak hozzá a szociális és gyermekjóléti alap- és szakellátásokhoz, illetve nem rendelkeznek kellő információval azok elérhetőségéről és lehetőségeiről. Emellett a szociális és a gyermekjóléti/gyermekvédelmi alap- és szakellátásokat végző intézményeknek, óvodáknak sok helyen nincs megfelelő
kapacitásuk, szakembergárdájuk, hogy behozzák az ellátórendszerbe azokat az – elsősorban roma –ellátásból kimaradó családokat.

Ennek megfelelően jelen kiírás közvetett célcsoportját képezik azon hátrányos helyzetű személyek, akiket a szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi szolgáltatások, óvodai nevelés eddig nem, vagy nem megfelelően értek el.

Jelen konstrukció szervesen illeszkedik a 2011. május 20-án, az Országos Roma Önkormányzat és a Kormány között létrejött keret-megállapodáshoz, illetve a keretmegállapodáshoz kapcsolódó Az egyes társadalmi felzárkózást célzó rövid távú intézkedésekről szóló 1136/2011. (V. 2.) Kormányhatározathoz.1 Jelen konstrukció szervesen illeszkedik továbbá a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához (2011-2020).

forrás, bővebben: nfu.hu


Címkék
szociális, szociális, képzés, pályázatírás