Pályázatok
Pályázat
A Visegrádi Alap standard és kisprojekt pályázatai


4325

Határidő: 2014. december 01.

A Nemzetközi Visegrádi Alap 2014-ben is meghirdette pályázatát ún. kis projektekre támogatására, maximum 6000 euró összegig, valamint standard pályázatát a 6000 eurónál nagyobb támogatást igénylő projektek támogatására.

A pályázat tárgya
 
A pályázat keretében jogi személyiségű szervezetek és magánszemélyek pályázhatnak – pályázattól függően maximum 6000 euró támogatásra, vagy minimum 6001 euró támogatásra kulturális együttműködési, tudományos eszmecserék és kutatások, oktatási, diákcsere, határokon átnyúló együttműködési és turisztikai promóciós projektek támogatására.
 
A támogatás célja
 
A Visegrádi Alap a civil társadalom kiépítését célzó tevékenységeket támogatja. A jóváhagyott költségvetés és a rendelkezésre álló források szerint az Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek támogatására fordíthatók, az alábbi területeken:
1. kulturális együttműködés
2. tudományos eszmecserék és kutatások
3. oktatás
4. diákcsere
5. határokon átnyúló együttműködés
6. turisztikai promóciók
 
Pályázók köre
 
Bármely szervezet vagy magánszemély.
Prioritást az intézmények és a civil szervezetek kapnak. A projektben legalább három, visegrádi országból származó szervezetnek kell részt venni.
 
A pályázat részletei kis projekteknél:
 
A támogatás kerete: 640.000 EUR
A maximum elnyerhető támogatás: 6.000 EUR
A támogatás aránya nem haladhatja meg a projekt összköltségvetésének 80%-át.
A projekt maximális időtartama: 6 hónap
Határidő: 2014. március 1., június 1., szeptember 1. és december 1.
A pályázat részletei a standard pályázatnál:
 
A támogatás kerete: 2.200.000 EUR
A minimum pályázható támogatás: 6.001 EUR
A támogatás aránya nem haladhatja meg a projekt összköltségvetésének 80%-át.
A projekt maximális időtartama: 12 hónap
Határidő: 2014. március 1. és szeptember 1.
 A pályázat benyújtása
Online pályázati rendszeren keresztül.
Tekintse meg a kisprojektek és a standard projektek teljes pályázati felhívását a kiíró honlapján. A pályázati felhívás angol nyelven érhető el.
forrás: civil.info.hu


Címkék
nonprofit.hu kérdőív

Pályázat
A konstrukció alapvető célja a kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk e ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Felhívás célja, hogy a természetjárás tág értelmezésével, a természetben megvalósuló, környezetbarát szabadidős tevékenységek integrált kapcsolatrendszerét hozza létre. ...
Pályázat
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén- dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A cél elérését a Kormány civil szerve ...
Pályázat
A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legal ...
Címkék