Valamennyi adóról (az általános forgalmi adó is társasági adó) az adóelőleg kivételével, ha az adóévet megelőző második évben a nettó módon számított elszámolandó általános forgalmi adója, vagy a nettó módon számított fogyasztási adója és jövedéki adója,vagy a magánszemélyektől általa levont jövedelemadó előleg, vagy a magánszemélyektől általa levont jövedelemadó előleg és jövedelemadó együttes összege a 10 millió forintot elérte, havonta kell bevallást tenni a tárgyhónapot követő hó 20. napjáig.