Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A menedzsment fogalma civil szervezeteknél

Mindennapi működtetés

A menedzsment az a folyamat, amelyben a civil szervezet irányítása által kitűzött célok minél sikeresebb megvalósításának érdekében a rendelkezésre álló erőforrások legoptimálisabb felhasználására törekszünk. Optimális esetben a menedzsment testület a szervezet irányító testülete által felügyelt, ám attól független.

Feladatai, jellemzői:

- Rendszereket állít fel, technológiát alkalmaz
- A célok eléréséhez szükséges eszközöket rendelkezésre bocsátja
- Legfőbb feladata a hatékonyság biztosítása
- Ciklusos működés jellemzi: előkészítés/felmérés, tervezés, döntéshozatal, megvalósítás, értékelés

A civil szervezeti menedzser így alapvetően a szervezet működtetéséért felelős, más jellegű feladatokat lát el, mint a szervezet vezető testülete (közgyűlés, küldöttgyűlés vagy kuratórium). Az ő feladata szervezet napi működtetése, döntéshozatal, képviselet, tervek, beszámolók elkészítése, dolgozók, munkatársak, önkéntesek felügyelete.

Fenntarthatóság

Egy civil szervezetnél 3 területnek kell egyensúlyban lennie egymással, hogy a szervezet fenntarthatóságáról beszélhessük:

Szervezeti: ami a szervezet belső struktúrájának harmóniáját jelenti, a vezetés, irányítás és menedzsment együttműködését, a menedzsment területek hatékony működését.
Szakmai: a szervezet valós társadalmi elvárásokra válaszol, elemzi és fejleszti tevékenységét, minőségbiztosítást, -fejlesztési rendszert alkalmaz
Pénzügyi: amennyiben a szervezet tervezi pénzügyeit, figyel a több lábon állására, takarékosan gazdálkodik, és lehetőleg tartalékot képez.

A menedzsment területei:


Pénzügyi vezetés
Forrásteremtés
Szervezeti kommunikáció - PR
Emberi erőforrás-fejlesztés
Marketing

Pénzügyi vezetés


Feladata, hogy rövid és hosszú távon biztosítsa a szervezet pénzügyi stabilitását, átláthatóságát és megbízhatóságát.
Fontos, hogy adott kiadási formához megfelelő forrást párosítson, alkalmas legyen a szervezett adott forrásokból származó bevételeinek és kiadásainak elkülönített kezelésére, képes legyen tartalékképzésre, s rugalmasan kezelje a szervezet bevételeinek és kiadásainak alakulását.

Forrásteremtés

Sok szervezetnél összekeveredik a pénzügyi vezetés területe a forrásteremtésével, hiszen rokon területek. A forrásteremtési terület az alábbi kérdésekre ad választ: Miért, mire, honnan, hogyan, mennyit, kitől kérjünk/pályázzunk/szervezzünk? Valamint miből fedezzük a forrásteremtési területünket és kikkel végezzük/végeztetjük el ezt a feladatot? Forrásteremtésnek számtalan lehetősége lehet egy civil szervezetnél: tagdíjak, adományszervezés, 1%, pályázatok, saját bevételek, vállalkozási bevételek hogy csak a kézenfekvőket említsük.

Szervezeti kommunikáció – PR (Public Relations)
Célja a szervezet ismertségének növelése, a szervezet felé irányuló bizalom megteremtése, növelése, a szervezet eredményeinek ismertetése, tudatosítása, társadalmi bázisának növelése, beágyazottságának elősegítése. A szervezet külső és belső kapcsolatainak egyensúlyát egyaránt értjük alatta, így fontos, hogy ezen területen belül a szervezet külső és belső kommunikációját is kialakítsuk, fejlesszük.

Emberi erőforrás-fejlesztés


A civil szervezetek legfontosabb erőforrása maguk az emberek, akik benne/vele dolgoznak megbízottként, fizetett alkalmazottként, tagként, önkéntesként. Fontos, hogy az emberek képességeinek, készségeinek, szemléletmódjuknak harmonikus teret biztosítsunk, egyéni igényeiket és a szervezet által támasztott elvárásokat összehangoljuk, s így biztosítsuk a hatékony szervezeti munkát. Ennek a menedzsment területnek ez a feladata.

Marketing

Ez a fogalom civil szervezetek esetében is értelmezhető, mi több létfontosságú. Valamennyi civil szervezet valamilyen társadalmi cél elérése érdekében tevékenykedik, ezáltal valamilyen szolgáltatást, terméket biztosít, ügyfeleinek jobb életminőségét szeretné elősegíteni, Civil szervezetek esetében is beszélhetünk, igényről, keresletről, termékről. A marketing ebben az esetben minden olyan törekvés vagy eszköz, amely a civil szervezet által létrehozott, termék, szolgáltatás, lehetőség stb. értékesítésére vonatkozik, még ha maga az értékesítést nem is a for-profit értelemben használjuk.


Felhasznált irodalom:
Pontyos Tamás, Fokról fokra, Ökoszolgálat Alapítvány, 2008.
Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára, Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány, 2007.Címkék: szervezet fejlesztése, civil marketing, civil menedzsment