Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.
 • Jegyzőkönyv elnevezés
 • A jegyzőkönyv készítésének helye és ideje
 • Mely szerv milyen ülésén készült
 • Jelenlévőkre utalás a jelenléti ívben, ha a jelenlévők felsorolhatók, akkor itt is felsorolhatók (például 3 tagú kuratórium ülésezik, akkor a 3 fő felsorolható, ha több száz fős közgyűlésen készül, akkor jelenléti ív). A jelenléti ívet a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.
 • Jelenlévők tisztsége
 • Határozatképesség megállapítása- minden határozat előtt szükséges. Tehát egyszer az ülés elején, hogy egyáltalán megtartható-e az adott ülés. Utána minden határozathozatal előtt. (pl: nagy létszámú közgyűlésen elmennek szünetben a tagok, máris csökken a létszám, veszélyben lehet a határozatképesség)
 • Napirend, illetve utalás a meghívóra, amely a napirendet tartalmazza. A meghívót a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.
 • Az első napirendi pont a levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő (szükség esetén szavazatszámlálók) megválasztása, ezt a meghívónak is tartalmaznia kell. Elnökségi ülésnél, felügyelőbizottsági ülésnél ez gyakran nem szükséges, mert általában az ügyrend tartalmazza.
 • A jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének neve. A vezető, aki leírja a történteket, a hitelesítő egy jelenlévő személy, aki aláírásával igazolja, hogy a jegyzőkönyv tartalma hiteles. (Nem minden esetben szükséges, mert például a 3 fős kuratórium ülésezik, egyikük írja a jegyzőkönyvet, a többiek aláírják, de ha 50 fős közgyűlést tartunk, akkor ez így már nem megoldható.)
 • Az ülésen történtek, vélemények, ellenvélemények leírása tömören, a szó szerintiség csak akkor követelmény, ha ezt a létesítő okirat előírja, vagy a helyszínen ezt eldöntik.
 • A döntés és a döntés meghozatalának módja, szavazati aránya, elfogadók, ellenzők, tartózkodók számának rögzítése.
 • A lezárás ideje, K.M.F (kelt, mint fent) jelzés és jegyzőkönyvvezető aláírása, hitelesítő aláírása.

Jegyzőkönyv sablonok letölthetőek a bírósági portálról.

frissítve: 2020.11.05.

 

Jegyzőkönyv - mi az?

 

Kapcsolódó információ az Adminisztráció és kötelezettségek a működés során útmutatóban, és hozzá kapcsolódó GYIK-okban található.