Kommunikáció
Kommunikáció
Szervezeti kapcsolatok azaz PR


2327


Egy civil szervezet sikeres működéséhez és fenntarthatóságához elengedhetetlenül fontos a kommunikációs folyamatainak tudatos szervezése, azaz a folyamatosan végzett, tervszerű public relations (PR) tevékenység.

Egy civil szervezet sikeres működéséhez és fenntarthatóságához elengedhetetlenül fontos a kommunikációs folyamatainak tudatos szervezése, azaz a folyamatosan végzett, tervszerű public relations (PR) tevékenység.

A PR tevékenység két nagy, egymással kölcsönösen összefüggő részterülete osztható: egyik a szervezeten belüli kapcsolatok ápolására és szervezésére szolgáló belső PR, a másik a szervezeten kívüli kapcsolatokkal foglakozó külső PR.

A belső PR feladata a szervezeten belüli összes információáramlás kezelése, legyen szó írott vagy íratlan, formális vagy informális kommunikációról az azonos szervezeti szinteken belül vagy a különböző szintek között. A belső PR feladatai közé tartozik a szervezeti kultúra ápolása is.

A külső PR feladata, hogy a szervezetről, tevékenységeiről, szolgáltatásairól, az általa képviselt ügyről tudatosan és tervszerűen információkat közvetítsen a külvilág felé, az onnan érkező visszajelzéseket pedig menedzselje.

A külső kommunikáció legfontosabb részterülete a médiakapcsolatok, azok építése és menedzselése. A megfelelően szervezett sajtókapcsolatok segítenek abban, hogy a szervezetünk tevékenységei, programjai a szélesebb nyilvánosság számára is ismertté váljanak.

A PR egyik szintén nagyon lényeges feladata, hogy egy adott szervezetről hiteles, határozottan felismerhető, egységes képet alakítson ki. A szervezet arculatának – azaz amilyennek a szervezet önmagát mutatni szeretné – egyik meghatározó és a civil szervezetek életében is alkalmazandó eszköze az egységes vizuális arculat kialakítása.

A szervezeti kommunikáció sokrétű, komplex és folyamatos munkát igényel, de ha eszközrendszere révén ismertebbé tudjuk tenni szervezetünket, valamint képesek vagyunk hiteles képet nyújtani tevékenységeinkről, programjainkról és értékeikről, nagyobb sikerrel állíthatunk magunk mellé támogatókat is.


-------------------------------------

Ha kérdésére nem talált választ, ha valamilyen észrevétele van, és akkor is, ha hibát, hiányosságot észlel, feltétlenül írjon nekünk!
Hír
Minden eddiginél magasabb színvonalat képviseltek a Civil Díj 2018-as pályázatai, mely jól mutatja, hogy a civil szektor szakmailag mennyire megalapozott és hatékony munkát vé ...
Hír
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal mai napon közzétett adatai alapján komoly visszaesés történt az 1+1%-os felajánlásokban idén: alig 3 millió felajánlás érkezett a civil szervezete ...
Hír
Az szja 1%-os felajánlás civil kedvezményezett részére történő kiutalásának feltétele az is, hogy a szervezet a kiutalás időpontjában is megfeleljen a kedvezményezetti feltéte ...
Hír
A beszámolók a 2017. tárgyévre a PK-341, PK-342 illetve a PK-341p, PK-342p nyomtatványokon nyújthatóak be.
Hír
A 25 %-os támogatás elvonás sem található a törvényjavaslatban
Címkék