Vállalati adományok gyűjtése

Forrásszervezés

Mi motiválja a vállalatokat az adományozásra, milyen szempontokat vesz figyelembe a támogatási stratégia kialakításakor. Mindezeket fontos tudni a szervezeteknek, ha vállalati támogatásért folyamodnának.

Milyen szempontok alapján adnak támogatást a magyar vállalatok, vállalkozások?

A kutatások alapvetően kétféle vállalati hozzáállást mutatnak be: az egyikben a vállalati adományozói döntésekben nagyon nagy szerepe van a személyi kötődéseknek, a szolidaritásnak, részvétnek, az érzelmi érintettségnek, míg a másik hozzáállásban ezeken felül előtérbe kerülnek a racionálisabb vállalati szempontok is, melyek elsősorban a következők lehetnek:

 • a civil szervezet támogatási kérelme egybeessen a cég által támogatott területtel;
 • támogatandó szervezet bizonyos jogi, pénzügyi, adminisztratív feltételeknek feleljen meg;
 • a támogatandó szervezet szakmailag megbízható legyen;
 • a szervezet célcsoportja egybe essen a vállalat célcsoportjával;
 • valamint a támogatni kívánt ügynek nagy legyen a társadalmi támogatottsága.

A fenti szempontokon kívül a vállalatok többségének fontos, hogy az adott támogatásról hogyan tudnak a támogatott szervezetek hírt adni, vagyis hogyan, milyen eszközök segítségével (pl. honlapok, sajtó, szórólapok, rendezvény stb.) ismerheti meg a nagyközönség a civil szervezet és az adományozó vállalat kapcsolatát.

Ezenkívül – sőt mindenek felett – a legfontosabb a megbízhatóság, a hitelesség és az átláthatóság, vagyis az, hogy a vállalat bizonyítottnak lássa, hogy a támogatandó szervezet a forrásokat az ő általa felajánlott célra, programra stb. fordítja. Erre nyújthat garanciát a civil szervezet tevékenységeinek, programjainak ismertsége, közhasznúsági jelentéseinek nyilvánossá tétele vagy a személyes ismeretség, helyi kötődések révén kialakuló bizalom. A 2012. március 28-án induló, az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete által létrehozott Etikai Kódex tagsága is ezt a megbízhatóságot hivatott erősíteni a támogatók felé.

A támogatott területek között kiemelt helye van a gyermekekkel foglalkozó szervezeteknek, az egészségügyre vagy szociális ellátásra irányuló tevékenységeknek, de az oktatási, sport és kulturális szervezetek is jó eséllyel keresnek támogatókat a vállalatok körében.

Fontos tudni, hogy a vállalatoknak (társasági adó alanyainak) továbbra is lehetőségük van támogatásaik után adókedvezményt igénybe venni. A kedvezmény mértékével, feltételeivel jó ha a szervezet is tisztában van. (pl. a vállalat tartós adományozási szerződést kíván kötni a kedvezmények kihasználása érdekében.)

Milyen módon támogathatják a vállalatok a szervezetemet?

 • Vállalati támogatások esetén különbséget lehet tenni adományozás, szponzoráció, és mecenatúra között. Sok esetben más-más feltételekkel jár a támogatóval kötött szerződés.
 • Adományozás (pénz, természetbeni, szolgáltatás, stb.) esetében a támogató ellenszolgáltatás nélkül biztosítja adományát. A vállalatot, ha a törvényi előírások szerinti adományt nyújt, társasági adókedvezmény illeti meg.
 • Szponzoráció: ennek a formának a közvetlen célja az, hogy a vállalat részére reklám lehetőséget biztosítson. Ennek érdekében a szervezetnek és a vállalatnak meg kell állapodnia egy szerződés keretein belül arról, hogy hogyan kell a szponzoráció fejében a szponzorról kommunikálnia (pl. a logójának meg kell jelennie a szórólapokon, plakátokon stb. Jó ha tudjuk, hogy az számunkra vállalkozási bevétel lesz (hirdetési szolgáltatás), ellentétben az adománnyal).
 • Mecenatúra: vállalat esetében a mecenatúra nem tér el nagyban a vállalati adományozástól (elsősorban pénzbeli), de általában kulturális célra, projektekre, alkotói tevékenységre jutatott, szabad felhasználású adományokról van szó. Klasszikus értelemben a mecénások elsősorban magánszemélyek.

A vállalati támogatás formái:

 • Pénztámogatás: pl. adományok vagy pályázati pénz a vállalat alapítványán keresztül. Ezek forrása származhat a vállalat költségvetéséből vagy a vállalati dolgozók felajánlásaiból.
 • Tárgy és természetbeni adományok: pl. termékek, szolgáltatások, reprezentációs és ajándéktárgyak, ingyenes vagy kedvezményes ingatlan-, iroda-, járműhasználat, leselejtezett számítógépek, bútorok, reklámfelületek stb.
 • Egyéb szakmai (pro bono) szolgáltatások: pl. könyvelési, könyvvizsgálati, pénzügyi, adminisztratív, jogi, forrásszervezési illetve marketing és PR támogatás és tanácsadás.
 • Önkéntesség: a vállalat munkatársai önkéntes munkát vállalnak a civil szervezetnél.
 • Cause-related marketing (nemes ügyhöz kapcsolódó marketing): ebben az esetben a vállalat a termék vagy szolgáltatás értékesítését szeretné megnövelni, miközben támogat egy társadalmilag fontos ügyet (pl. minden termék árából 2 forintot egy gyermekmentő szolgálat támogatására fordít).

Melyek a tipikus vállalati adományok gyűjtésére használatos módszerek?

Mi történik az adományozás után:

A szervezetnek, amennyiben a támogató nem névtelenül adományozott – és ez a vállalatokra általában igaz –, be kell számolnia az adományozó felé a támogatás felhasználásáról. Erre alkalmas lehet postai, vagy online levél, az email. Nagyobb támogatás, vagy hosszabb kapcsolat esetén a személyes találkozó, a program közös értékelése is hasznos lehet, lehetőséget teremt a további együttműködésre is.

Természetesen az adománygyűjtésre vonatkozó szabályokat is be kell tartanunk.

Célszerű a jól sikerült együttműködések, programok támogatóit időről időre tájékoztatni a következő adománygyűjtési akció tervéről, idejéről és céljáról, emellett pedig biztosítani, hogy a programjainkról, szervezetünk hasznosságáról a mindennapi életben is meggyőződjenek (pl. meghívjuk őket rendezvényeinkre).

Kik a vállalati adományozók?
Ki lehet a szervezetünk vállalati adományozója?
Milyen módszerekkel érhetjük el a lehetséges vállalati adományozókat?

További kapcsolódó kérdéseket és válaszokat a Gyakori kérdések rovat Forrásszervezés (gyakorlati kérdések) és Adományozás (főként jogi kérdések) témák alatt talál.

-------------------------------------

Ha kérdésére nem talált választ, ha valamilyen észrevétele van, és akkor is, ha hibát, hiányosságot észlel, feltétlenül írjon nekünk!

frissítve: 2012.03.27.Címkék: adomány, adománygyűjtés, vállalatok

GYIK