Ezt a cikket több mint 1 éve publikáltuk, ezért az itt megjelenő információk mára pontatlanok, elavultak lehetnek. A felmerülő hibákért, tévedésekért, elavult információkért nem vállalunk felelősséget.

Pályázati-pénzügyi referens

2015. december 22.

Jelentkezési határidő: 2016. január 15.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pályázati-pénzügyi referns munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Részt vesz a Támogatáskezelő feladatkörébe tartozó támogatások, pályázatok eredményes lebonyolításában, a pályázatok előkészítésétől egészen a pályázatok lezárásáig.

Ellátandó feladatok:
 • közreműködik a pályázatok teljes körű lebonyolításában;
 • részt vesz a pályázati felhívás és pályázati adatlap előkészítésében;
 • közreműködik a pályázatok befogadásában, nyilvántartásában és feldolgozásában (formai értékelés, az adatok rögzítése és ellenőrzése, hiánypótlás);
 • helyszíni pénzügyi ellenőrzések végrehajtása;
 • beszámolók, jelentések készítése;
 • adminisztratív feladatok ellátása, adatrögzítés;
 • kapcsolattartás a pályázókkal;
 • pályázatok értékelése és elszámolása;
 • adatbázisok kezelése;
 • projektlátogatások tervezésében és lefolytatásában való részvétel.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú pénzügyi/számviteli végzettség, (a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 3. melléklet 47. Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör és 66. pontja alapján: pénzügy gazdálkodási és számviteli feladatok munkaterületen);
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • pályázatkezelő informatikai rendszerek (EPER, EMIR, stb.) ismerete;
 • közigazgatási gyakorlat;
 • pályázati területen szerzett tapasztalat;
 • mérlegképes könyvelői végzettség;
 • helyszíni ellenőrzési gyakorlat;
 • monitoring tapasztalat;
 • problémamegoldó készség, kezdeményezőkészség, önállóság;
 • jó kommunikációs készség;
 • átlag feletti precizitás;
 • B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, alap- és szakvizsgát, nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Megjegyzés:
csatolt önéletrajzminta kitöltése kötelező. A Kttv. 39. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kinevezés feltétele a büntetlen előélet.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a Humánerőforrás Osztály részére az allaspalyazatok@emet.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az előszűrés az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. Munka alkalmassági tesztre kerülhet sor az interjúk előtt. A személyes meghallgatásra a behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről. A személyes meghallgatáson eredetiben bemutatandó iratok: végzettséget, képesítést igazoló oklevelek, bizonyítványok.

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. február 15.
 
forrás, önéletrajz sablon: emet.gov.hu

Címkék
állás, munkavállalás