Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt arról, hogy a www.nonprofit.hu működése során milyen személyes adatokat kezelünk. 

 

Adatkezelő elérhetősége

A www.nonprofit.hu honlap használata során a megadott személyes adatokat a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány kezeli, melynek elérhetősége: 

1122 Budapest, Maros utca 23. mfszt. 1.

Adatvédelemmel kapcsolatos megkereséseket az adatvedelem@niok.hu címen fogadunk.A honlapon megvalósuló adatkezelés célja és jogalapja

A honlap működtetésének célja, hogy naprakész információt nyújtson a hazai civil szektor működésével kapcsolatos hírekrők, pályázati lehetőségekről és a jogi környezet változásairól.

A honlapon kizárólag megfelelő cél és jogalap alapján történik  adatkezelés, melyek megértését az alábbi áttekintő táblázati segíti. 

 

adatkezelés és célja

kezelt adatok köre

adatkezelési jogalapja

adatkezelés időtartama

NIOK hírlevélre feliratkozók nyilvántartása 

személyes e-mail cím

hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) a

a hozzájárulás visszavonásáig, bármikor leiratkozhat

megjelenített cikk szerzőjével történő kapcsolattartás 

a cikk írójának neve, e-mail címe, telefonszáma, képviselt szervezetben betöltött pozíciója

hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) a

a tartalom beküldését követő 1 év

megjelenített cikk szerzőségének nyilvánosságra hozatala

a cikk írójának neve

Ptk., szerző nevének feltüntetése

a cikk aktív tartalomként való elérhetőségének ideje

*a honlap biztonságos informatikai működéséhez szükséges munkameneti websütik elhelyezése 

az ön számítógépének IP címe, további adatok hozzájárulásnak megfelelően a sütikezelési dokumentumban olvasható

hozzájárulás,  GDPR 6. cikk (1) a

a honlapon tartózkodás időtartama alatt

 

* A honlapon tett első látogatásakor tájékoztatást kap arról, hogy számítógépén web-sütik kerülnek elhelyezésre. A honlap nyitó oldalán websüti tájékoztató és elfogadó nyilatkozat jelenik meg. Ha a tájékoztatót nem fogadja el, akkor csak a technikai működéshez feltétlen szükséges munkameneti websüti kezd el működni. Az egyéb websütik el nem fogadása nem befolyásolja a honlap  használhatóságát. Tovább információ a websütikről az adat és sütikezelési irányelvek dokumentumban található.

 

Fontos! Bizonyos anonimizált információkat a szerverünk automatikusan tárolja (az ön által használt böngésző program, látogató IP címe, a látogatás időpontja, gyakorisága). Ezek a naplózott információk statisztikai célból felhasználásra kerülnek annak érdekében, hogy szolgáltatásunkon javítani tudjunk így  megismerve  látogatóink számát, látogatási idejét.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalon az „Infinety Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.) („Infinety Invest”) a külső hirdetésekhez kapcsolódóan közvetlen üzletszerzési célból cookie-kat helyez el az Ön számítógépén és/vagy mobil eszközén, amelyeket az Infinety Invest harmadik személyek részére –adatértékesítés vagy egyéb módon történő felhasználás céljából – továbbíthat. Ezen harmadik személyek az Infinety Investtel szerződéses kapcsolatban álló hirdetők, ügynökök, illetve egyéb üzleti partnerek. Tájékoztatjuk, hogy ezen cookie-k kezelése tekintetében adatkezelőnek az Infinety Invest minősül.

Az Infinety Invest által elhelyezett cookie-król bővebb információkért kérjük, hogy látogasson el a www.infinety.hu weboldalra. Az Infinety Invest Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: [Infinety Invest Adatvédelmi Szabályzat link].Címzettek köre

A honlap működéséhez kapcsolódó adatkezelést a NIOK munkatársai a munkaköri leírásokban foglaltak szerint látják el.

 

A honlap működtetése során igénybe vett külső adatfeldolgozók:

  • Honlap műszaki üzemeltetés:

Spark Consulting Kft.

Cím:  2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 5.

Web: www.sparkconsulting.hu

 

  • Honlap tárhelyszolgáltatás:

Innowatio Bt.

Tel: +36 30 825-5289

Cím: 1122 Budapest, Detrekő u. 12.

Email: info@innowat.io

 

  • Hirdetések elhelyezés: 

Infinety Invest Kft. 

Tel: +1 326-0065, Fax: +1 240-1163

Cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

E-mail: sales@infinety.hu 

 

  • Hírlevél-küldés informatikai  szolgáltatója a Mailchimp

Postai címe: The Rocket Science Group, LLC 

675 Ponce de Leon Ave NE 

Suite 5000 

Atlanta, GA 30308 Egyesült Államok 

 

A honlap működtetéshez kapcsolódó személyes adatok tárolásának helye a Google Drive felhő szolgáltatásban valósul meg.

Postai címe: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Egyesült Államok

 

A felsoroltakon kívül, a fent említett személyes adatok harmadik féllel nem kerülnek megosztásra.  

 

Adattovábbítás harmadik országba

Alapítványunk a honlapon rögzített személyes adatait az igénybe vett külföldi szolgáltatókon kívül más szervezet részére nem továbbítja.

 

Az ön információs önrendelkezési jogai

Az önre vonatkozó személyes adatokról kivonatot kérhet (ha regisztrált felhasználó, akkor a hozzáférés során adatait bármikor megtekintheti), azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérheti, illetve tiltakozhat bizonyos személyes adatok kezelése ellen. (kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség (pl. például KSH, vagy egyéb állami szerv felé történő kötelező adatszolgáltatás). Amennyiben ez szükséges: adatait Microsoft Word formátumban kikérheti, illetve annak más szervezetnek való megküldését kérheti (adathordozhatóság). Az adatkezeléshez való további hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A felsorolt igényeit szervezetünk a tudomásszerzéstől számított legfeljebb 30 naptári napon belül teljesíti.

 

Panasz benyújtásához és a jogorvoslathoz való jog

Ha úgy ítéli meg, hogy a nonprofit.hu a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, melynek címe: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postacím: 1363  Budapest, Pf.: 9.. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu,

vagy - lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.