Tartalom
Tartalom
Adatvédelem
2015. március 20.


15606Felelősség

A nonprofit-hu-n a mindenkori szerkesztők által szerkesztett tartalom jelenik meg, amely egyrészt a civil és más szervezetek által beküldött információkból, másrészt más médiumból átvett publikációkból származik. A szerkesztőségbe beérkező információ valóságtartalmáért nem vállalunk felelősséget, ellenőrizni nincs lehetőségünk.
A szerkesztők felelősséget vállalnak azért, hogy olyan tartalmak jelenjenek meg, amelynek forrása az információt meg óhajtja osztani a szélesebb olvasóközönséggel. (A más médiumból átvett információ forrását minden esetben megjelöljük. A nevét elhallgatni kívánó információforrást nem nevezzük meg.)

A nonprofit.hu szerkesztői az információt értékítélet nélkül közlik.

Más oldalakhoz történő kapcsolódás esetén a kapcsolt oldalon megjelenő tartalomért nem vállalunk felelősséget.

Szerzői jogok

A nonprofit.hu szerkesztői minden esetben betartják a szerzői jogokhoz kötődő jogszabályokat.

A szerkesztők minden esetben megjelölik a más forrásból átvett információ forrását. Nem szöveges tartalmakat (képek, ábrák) csak engedéllyel teszünk közzé.
Amennyiben más médium jelenteti meg a nonprofit.hu-ról átvett információt, fenntartjuk a jogot a szerzői jogokra, így kötelesek a forrást, mint www.nonprofit.hu megjeleníteni.
 
A portálon szereplő információk (így az adatbázisok is) a NIOK Alapítvány tulajdonában vannak és az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény oltalma alatt állnak.
Az adatbázisokban szereplő adatokat a felhasználó nem jogosult nyilvánosan közzétenni, újra előállítani, számítógépén tárolni, illetve kereskedelmi céllal felhasználni.
Jogosulatlan adatfelhasználás esetén a szervezet kezdeményezi a jogsértő büntetőjogi és/vagy polgári jogi felelősségrevonását.
Információink, adataink részleteinek (és nem egészének) más formában történő nyilvánosságra hozásához a forrás - www.nonprofit.hu - megjelölésével járulunk hozzá.

Adatvédelem, adatfeldolgozás

Felhasználók információküldésénél indokolt esetben kérjük, hogy elérhetőségi, azonosításra alkalmas adatokat adjanak meg. Ezeknek az adatoknak egy részét a portálon megjelentetjük annak érdekében, hogy a többi felhasználó világosan lássa, kitől származik az adott információ. Ezekben az esetekben az információ tartalmi és egyéb felelőssége a közzétevőn nyugszik.

Fenntartjuk a jogot, hogy a kapott e-mail címekre a portállal kapcsolatos újdonságokat eljuttassuk. Ennek ellenzése esetén természetesen tiszteletben tartjuk a felhasználó érdekeit.
A birtokunkban lévő adatokat harmadik félnek nem adjuk át, kezelésre sem továbbítjuk. Minden adatot a portál szerkesztői kezelnek.
Kérésre bármely felhasználót értesítjük arról, milyen adata szerepel nyilvántartásunkban, adatbázisunkban. Ezeket az adatokat bármikor helyesbítheti vagy töröltetheti.
Bizonyos információkat szerverünk automatikusan tárol (böngészőprogram, IP cím, látogatás időpontja, gyakorisága), amely naplózott információkat statisztika céljából, az egyes felhasználókat nem azonosítható módon tárolunk annak érdekében, hogy szolgáltatásunkon javítani tudjunk, és ismerjük látogatóink számát, látogatási idejét.


Helyreigazítás

A szerkesztők körültekintéssel közlik az információt, viszont nincs módunk az információ ellenőrzésére. Előfordulhat, hogy valamilyen információ nem teljesen, vagy nem pontosan lát napvilágot. A tévesen közölt információt a lehető legvilágosabban kijavítjuk, ha szükséges, a régi, pontatlan információval összevetve. Ilyen esetekben külön felhívjuk rá a látogatók figyelmét.

Hirdetés

A portál fenntartása érdekében lehetőséget biztosítunk olyan tartalmak megjelenésének is, amelyet a szerkesztők nem jelentetnének meg, vagy nem emelik a nagyobb prioritású információk közé.
Ezekben az esetekben az információ közzétevője hirdetés formájában, ellenszolgáltatással megjelentetheti közlendőjét.
Hirdetést csak előre meghatározott helyen és formában (bannerek), vagy a szerkesztőségi tartalomtól világosan elkülönítve jelentetünk meg.
Címkék