Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Adatvédelem

2018. december 12.


Nonprofit.hu adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalon az „Infinety Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.) („Infinety Invest”) a külső hirdetésekhez kapcsolódóan közvetlen üzletszerzési célból cookie-kat helyez el az Ön számítógépén és/vagy mobil eszközén, amelyeket az Infinety Invest harmadik személyek részére –adatértékesítés vagy egyéb módon történő felhasználás céljából – továbbíthat. Ezen harmadik személyek az Infinety Investtel szerződéses kapcsolatban álló hirdetők, ügynökök, illetve egyéb üzleti partnerek. Tájékoztatjuk, hogy ezen cookie-k kezelése tekintetében adatkezelőnek az Infinety Invest minősül.

Az Infinety Invest által elhelyezett cookie-król bővebb információkért kérjük, hogy látogasson el a www.infinety.hu weboldalra. Az Infinety Invest Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: [Infinety Invest Adatvédelmi Szabályzat link].

Felelősség

A nonprofit-hu-n a mindenkori szerkesztők által szerkesztett tartalom jelenik meg, amely egyrészt a civil és más szervezetek által beküldött információkból, másrészt más médiumból átvett publikációkból származik. A szerkesztőségbe beérkező információ valóságtartalmáért nem vállalunk felelősséget, ellenőrizni nincs lehetőségünk.

A szerkesztők felelősséget vállalnak azért, hogy olyan tartalmak jelenjenek meg, amelynek forrása az információt meg óhajtja osztani a szélesebb olvasóközönséggel. (A más médiumból átvett információ forrását minden esetben megjelöljük. A nevét elhallgatni kívánó információforrást nem nevezzük meg.)

A nonprofit.hu szerkesztői az információt értékítélet nélkül közlik.

Más oldalakhoz történő kapcsolódás esetén a kapcsolt oldalon megjelenő tartalomért nem vállalunk felelősséget.

Szerzői jogok

A nonprofit.hu szerkesztői minden esetben betartják a szerzői jogokhoz kötődő jogszabályokat.

A szerkesztők minden esetben megjelölik a más forrásból átvett információ forrását. Nem szöveges tartalmakat (képek, ábrák) csak engedéllyel teszünk közzé.

Amennyiben más médium jelenteti meg a nonprofit.hu-ról átvett információt, fenntartjuk a jogot a szerzői jogokra, így kötelesek a forrást, mint www.nonprofit.hu megjeleníteni.

A portálon szereplő információk (így az adatbázisok is) a NIOK Alapítvány tulajdonában vannak és az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény oltalma alatt állnak.

Az adatbázisokban szereplő adatokat a felhasználó nem jogosult nyilvánosan közzétenni, újra előállítani, számítógépén tárolni, illetve kereskedelmi céllal felhasználni.

Jogosulatlan adatfelhasználás esetén a szervezet kezdeményezi a jogsértő büntetőjogi és/vagy polgári jogi felelősségrevonását.

Információink, adataink részleteinek (és nem egészének) más formában történő nyilvánosságra hozásához a forrás - www.nonprofit.hu - megjelölésével járulunk hozzá.

Helyreigazítás

A szerkesztők körültekintéssel közlik az információt, viszont nincs módunk az információ ellenőrzésére. Előfordulhat, hogy valamilyen információ nem teljesen, vagy nem pontosan lát napvilágot. A tévesen közölt információt a lehető legvilágosabban kijavítjuk, ha szükséges, a régi, pontatlan információval összevetve. Ilyen esetekben külön felhívjuk rá a látogatók figyelmét.

Hirdetés

A portál fenntartása érdekében lehetőséget biztosítunk olyan tartalmak megjelenésének is, amelyet a szerkesztők nem jelentetnének meg, vagy nem emelik a nagyobb prioritású információk közé.

Ezekben az esetekben az információ közzétevője hirdetés formájában, ellenszolgáltatással megjelentetheti közlendőjét.

Hirdetést csak előre meghatározott helyen és formában (bannerek), vagy a szerkesztőségi tartalomtól világosan elkülönítve jelentetünk meg.

Adatvédelem, adatfeldolgozás

A nonprofit.hu honlap használata során az általad megadott személyes adatokat a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány kezeli, melynek elérhetősége:

1122 Budapest, Maros utca 23. mfszt. 1.

Adatvédelemmel kapcsolatos megkereséseket az adatvedelem@niok.hu címen várunk.

Felhasználók információküldésénél indokolt esetben kérjük, hogy elérhetőségi, azonosításra alkalmas adatokat adjanak meg. Ezeknek az adatoknak egy részét (név) a portálon megjelentetjük annak érdekében, hogy a többi felhasználó világosan lássa, kitől származik az adott információ. Ezekben az esetekben az információ tartalmi és egyéb felelőssége a közzétevőn nyugszik.

A nonprofit.hu portálra megjelentetési célból információt küldő adatait az információ megjelentetése során kapcsolattartási célból kezeljük.

A nonprofit.hu-n a NIOK Hírlevél-re feliratkozni email cím megadásával lehet. Az adatokat a Mailchimp hírlevélküldő szolgáltatás igénybevételével kezeljük, amely lehetővé teszi a hírlevélről történő leiratkozást.

Bizonyos információkat szerverünk automatikusan tárol (böngészőprogram, IP cím, látogatás időpontja, gyakorisága), amely naplózott információkat statisztika céljából, az egyes felhasználókat nem azonosítható módon tárolunk annak érdekében, hogy szolgáltatásunkon javítani tudjunk, és ismerjük látogatóink számát, látogatási idejét.

Alapítványunk a honlapon rögzített adatait külföldre, vagy más szervezet részére nem továbbítja.

Az önre vonatkozó személyes adatokról kivonatot kérhet (ha regisztrált felhasználó, akkor a hozzáférés során adatait bármikor megtekintheti), azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérheti, illetve tiltakozhat bizonyos személyes adatok kezelése ellen. (kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség (pl. például KSH, vagy egyéb állami szerv felé történő kötelező adatszolgáltatás). Amennyiben ez szükséges: adatait Microsoft Word formátumban kikérheti, illetve annak más szervezetnek való megküldését kérheti (adathordozhatóság). Az adatkezeléshez való további hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A felsorolt igényeit szervezetünk a tudomásszerzéstől számított legfeljebb 30 naptári napon belül teljesíti.