Köszönjük, hogy meglátogatta oldalunkat! 

A honlap üzemeltetője: 

Név: Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány
Képviseli: Jellen Kornél, Gerencsér Balázs
Székhely: 1122 Budapest, Maros u. 23. mfszt. 1.
Adószám: 18063710-2-43
Nyilvántartási szám: 01-01-0004758
Szerződés nyelve: magyar
Ügyfélszolgálat: kapcsolat@niok.hu

A nonprofit.hu tárhelyszolgáltatója:

Innowatio Bt.
Tel: +36 30 825-5289
Cím: 1122 Budapest, Detrekő u. 12.
Email: info@innowat.io 

Felelősség a honlapon olvasható tartalmakért

A Tudástárban témák szerint találhatóak az útmutatók és cikkek, amelyek a szervezetek könnyebb eligazodását szolgálják, nem tekinthetőek teljeskörű tájékoztatásnak. A pontos jogszabályok megismeréséhez olvassa el az érintett jogszabályokat.

A nonprofit-hu a mindenkori szerkesztői által rendszerezett tartalom jelenik meg, amely  a NIOK Alapítvány által felkért szakértők tartalmain kívül egyrészt a civil és más szervezetek által beküldött információkból, másrészt más médiumból átvett publikációkból származik.

Felhasználók információküldésénél indokolt esetben kérjük, hogy elérhetőségi, azonosításra alkalmas adatokat adjanak meg. Ezeknek az adatoknak egy részét (név) a portálon megjelentetjük annak érdekében, hogy a többi felhasználó világosan lássa, kitől származik az adott információ. Ezekben az esetekben az információ tartalmi és egyéb felelőssége a közzétevőn nyugszik.

A szerkesztőségbe beérkező információ valóságtartalmáért nem vállalunk felelősséget, azok az eredeti közlés tartalmával, vagy annak kivonataként kerülnek közlésre. A más médiumból átvett információ forrását minden esetben megjelöljük. A nevét elhallgatni kívánó információforrást nem nevezzük meg.

A szerkesztők felelősséget vállalnak azért, hogy csak olyan tartalmak jelenjenek meg, amelynek készítője azt  a szélesebb olvasóközönség számára tette hozzáférhetővé.

A nonprofit.hu szerkesztői az információt értékítélet nélkül közlik.

Más oldalakhoz történő kapcsolódás esetén a kapcsolt oldalon megjelenő tartalom elérhetőségéért nem vállalunk felelősséget.

Védelmi és magatartási irányelvek

Törekszünk rá, hogy szolgáltatásainkban és eseményeinken biztonságos feltételeket és közeget teremtsünk minden résztvevő számára.

A honlap szerkesztése során munkatársaink a NIOK Alapítvány etikai, védelmi és magatartási irányelvei alapján járnak el. A nonprofit.hu felhasználói a honlap szolgáltatásainak igénybevétele, tartalmak megjelentetése során az irányelveket magukra nézve kötelezően elfogadják.

Szerzői jogok

A nonprofit.hu szerkesztői minden esetben betartják a szerzői jogokhoz kötődő jogszabályokat.

A szerkesztők minden esetben megjelölik a más forrásból átvett információ forrását. Nem szöveges tartalmakat (képek, ábrák) csak engedéllyel teszünk közzé.

Amennyiben más médium jelenteti meg a nonprofit.hu-ról átvett információt, fenntartjuk a jogot a szerzői jogokra, így kötelesek a forrást, mint www.nonprofit.hu megjeleníteni.

A portálon szereplő információk (így az adatbázisok is) a NIOK Alapítvány tulajdonában vannak és az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény oltalma alatt állnak.

Az adatbázisokban szereplő adatokat a felhasználó nem jogosult nyilvánosan közzétenni, újra előállítani, számítógépén tárolni, illetve kereskedelmi céllal felhasználni.

Jogosulatlan adatfelhasználás esetén a szervezet kezdeményezi a jogsértő büntetőjogi és/vagy polgári jogi felelősségrevonását.

Információink, adataink részleteinek (és nem egészének) más formában történő nyilvánosságra hozásához a forrás - www.nonprofit.hu - megjelölésével járulunk hozzá. 

Helyreigazítás

A szerkesztők körültekintéssel közlik az információt, viszont nincs módunk az információ ellenőrzésére. Előfordulhat, hogy valamilyen információ nem teljesen, vagy nem pontosan lát napvilágot. A tévesen közölt információt a lehető legvilágosabban kijavítjuk, ha szükséges, a régi, pontatlan információval összevetve. Ilyen esetekben külön felhívjuk rá a látogatók figyelmét. 

Hirdetés

A portál fenntartása érdekében lehetőséget biztosítunk olyan tartalmak megjelenésének is, amelyet a szerkesztők nem jelentetnének meg, vagy nem emelik a nagyobb prioritású információk közé. Ezekben az esetekben az információ közzétevője hirdetés formájában, ellenszolgáltatással megjelentetheti közlendőjét. Hirdetést csak előre meghatározott helyen és formában (bannerek), vagy a szerkesztőségi tartalomtól világosan elkülönítve jelentetünk meg.