Mindennapi működtetés
ÚTMUTATÓK 7
Mindennapi működtetés
GDPR: kérdezz-felelek az adatkezelés jogalapjairól
A GDPR meghatározza az adatkezelési lehetséges jogalapjait. A GDPR 6. cikke hat lehetséges jogalapot tartalmaz azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyek nem tartozn ...
2713
Mindennapi működtetés
Az innováció fogalma a civilszervezeteknél
Az innováció latin eredetű szó, amely valami újra, valaminek a megújítására, megváltoztatására utal. Az innováció lehet egy új termék (új fogyasztói javak előállítása), új ter ...
5794
Mindennapi működtetés
A nonprofit szervezeteket megillető kedvezmények az adózás terén
A civil szervezeteket az adózás terén az alábbi kedvezmények illetik
8840
Mindennapi működtetés
A civil szervezet szolgáltatásait igénybe vevők személyi jövedelemadó kedvezménye
Általában elmondható, hogy magánszemélyek számára juttatott minden kifizetés, juttatás személyi
4991
Mindennapi működtetés
A menedzsment fogalma civil szervezeteknél
A menedzsment az a folyamat, amelyben a civil szervezet irányítása által kitűzött célok minél sikeresebb megvalósításának érdekében a rendelkezésre álló erőforrások legoptimál ...
9127
Mindennapi működtetés
Kötelezettségek a működés során
A fejezet azon szervezeteknek szól, akik már jogilag is megalakultak, tehát intézményesült szervezetnek tekinthetőek. Akármekkora is a működés intenzitása, avagy a pénzforgalo ...
9746
Mindennapi működtetés
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általános tájékoztatása a GDPR-ról
1. Civil szervezetek belső működése2. A civil
2112
IRATMINTÁK 3
GYIK 74
Mindennapi működtetés
Gyakorlati útmutató a közhasznú és nem közhasznú státuszú civil szervezetek beszámolóival kapcsolatban
Mindennapi működtetés
Vállalkozói tevékenységnek minősül, ha egy alapítvány a szociális céljaival összhangban lévő tábort szervez, de az ár egy részét a jelentkezőknek meg kell téríteniük? – kérdezte olvasónk.
Mindennapi működtetés
A beszámoló formáját a szervezet tevékenysége, az éves bevétel nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.
Mindennapi működtetés
Mindennapi működtetés
Mindennapi működtetés
Mindennapi működtetés
Mindennapi működtetés
Mindennapi működtetés
A civil szervezetek több forrásból és több helyről részesülhetnek pályázati támogatásban. Az elszámolások módja annyiféle, ahány pályáztató létezik.
Május 31-ig papír alapon vagy elektronikus úton beküldve kell letétbe helyezni a beszámolót az OBH-nál a megadott formában.
2015. január 1-jétől már elektronikus úton is be lehet küldeni a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.
Mindennapi működtetés
A számviteli politika határozza meg az eszközök leírási kulcsát.
Mindennapi működtetés
2015. január 1. napját követően lényegesen módosulnak a civil szervezeteket érintő bírósági nyilvántartásokkal kapcsolatos eljárási szabályok. Az egyik lényeges változás az, hogy a nyilvántartással kapcsolatos nemperes eljárások (ideértve a nyilvántartásba vételt, a változások nyilvántartásba vételét, törlését, a közhasznúsággal kapcsolatos eljárásokat) során bevezetésre kerül az elektronikus eljárás.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatályba lépése után az egyesületek és alapítványok létesítő okiratát (alapszabályát, alapító okiratát) összhangba kell hozni a hatályos törvényi rendelkezésekkel.
Mindennapi működtetés
Mindennapi működtetés
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2019. évi beszámoló benyújtásához szükséges nyomtatványok elkészültek.
HÁTTÉRANYAGOK 11
2019. január 31.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2019. évi beszámoló benyújtásához szükséges nyomtatványok elkészültek.
2019. február 04.
Hogyan kell elszámolni a sportegyesület nyári táborában szervezett rendezvények és a táborlakók fogyasztási költségeit? – kérdezte az Adózóna olvasója. Szolnoki Béla adószakértő, könyvvizsgáló válaszolt.
2019. március 27.
Az elkészített beszámolóját egy civil szervezet elektronikus úton, Cégkapun vagy Ügyfélkapun keresztül terjesztheti elő.
2019. április 04.
A kamerafelvételek őrzési idejét módosítja, a munkahelyi számítógépek magáncélú használatának főszabály szerinti tilalmát elrendeli, és sok másról is rendelkezik az új GDPR salátatörvény.
2019. április 24.
Csatolni pdf-be formázott dokumentumokat, illetve az elektronikus aláírással ellátott .asice kiterjesztésű fájlt lehet.
Mindennapi működtetés
2019. április 29.
2019. május 08.
2019. május 23.
A nyomtatványhoz csatolt mellékletek kizárólag akkor kerülnek megjelenítésre, ha a csatolás során a csatolmány típusaként a „Könyvvizsgálói jelentés” vagy „Szöveges beszámoló” kerül kiválasztásra.
2019. június 18.
Az alábbiakban azt mutatjuk be, milyen esetben szükséges a beszámolóhoz meghatalmazás csatolása.
2019. március 06.
Az igazolásokat a szervezetet bejegyző illetékes törvényszéknek küldjék meg!

Hír
Megjelent a NAV tájékoztató füzete Nonprofit szervezetek adózásának szabályai címmel
Hír
A 17KOZ és a 19MKOZ Közlemény elérhető az Adóhivatal honlapján
Hír
Noha a rendszer már több mint 5 éve működik jelenlegi formájában, a CIC-ek eredményességéről, hatékonyságáról kevés a visszajelzés.
Hír
A pozitív élmények, adott esetben a nevetés, a jókedv elősegítik a gyógyulást, ebben ma már a legtöbb szakember egyetért. Az élményterápiás alkalmak ilyen pozitív hatást válta ...
Hír
Meglepetésre nem kettő, hanem négy hónappal tolják ki a korábban érvényben lévő határidőt a banki adategyeztetés elvégzésére, pedig a Bankszövetség is csak szeptember 30-ig ké ...
Címkék