Állás
Állás
Bölcsődevezető
2018. július 30.


641

Jelentkezési határidő: 2018. agusztus 03.

Az Euro-Diaster Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a pátyi Kikelet Bölcsőde Intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján.

Kikelet BölcsődeBölcsődénkről:
A Kikelet bölcsőde 2015 októberében nyitotta meg kapuit Páty és a környékbeli települések bölcsődés korú gyermekei számára. Intézményünk családbarát, gyermekközpontú intézmény, ahol igyekszünk egyesíteni a szakmai irányelveket és az egyéni bánásmódot a csoportokban. A szülők számára szeretnénk megteremteni a nyugalom érzését, hogy gyermekük a legjobb helyen van, mialatt ők munkájukat végzik. Fontos számunkra, hogy a bölcsődevezető is magáénak érezze céljainkat, mely a családok életének megkönnyítése, a gyermekek fejlődésének elősegítése és partneri kapcsolat kiépítése a szülőkkel - közös értékek mentén. Elsődleges a kisgyermek szeretete!

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vezető munkakörébe tartozik az Euro-Diaster Nonprofit Kft. által fenntartott 28 férőhellyel működő bölcsődei intézmény, illetve a további 10 férőhellyel működő gyermekfelügyeletes csoport magasabb vezetői feladatainak ellátása:

 • A bölcsődébe járó csecsemők és kisgyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, a szakmai munka folyamatos koordinálása, segítése és ellenőrzése.
 • A gyermekfelügyeletes csoport működésének irányítása.
 • Az ellátásokhoz hozzátartozó adminisztratív feladatok elvégzése.
 • Kapcsolattartás a szülőkkel, a munkatársakkal, a társintézményekkel, a felettes szervekkel és a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései, továbbá az e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatában történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A fenntartó 50%-os utazási költségtérítést, továbbá munkanapokon egyszeri meleg étkeztetést biztosít a munkavállalók számára.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra, rugalmas munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.01 - 2020.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2071 Páty, Munkás tér 20-22.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Az intézményvezetésben szükséges a jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség. Tapasztalataink szerint előnyös, ha a bölcsődevezető megfelelő konfliktus-kezelési módszereket ismer, amelyek segítségére lehetnek az időnként előforduló problémák esetén. A fenntartó számára fontos továbbá, hogy a bölcsőde vezetője precíz, megbízható és munkájára igényes legyen; valamint, hogy magáénak érezze a bölcsődét.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú iskolai végzettség és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I/2/B. pontjában felsorolt szakirányú végzettségek valamelyike.
 • A 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti szakmai gyakorlat;
 • Magyar állampolgárság
 • Egészségügyi alkalmasság,
 • Büntetlen előélet
 • Nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok;
 • Irodai munkavégzéshez szükséges számítógépes ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, vezetői gyakorlatot igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó - a pályázati anyagában foglalt - személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • A pályázó hozzájárulása ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik.

Az intézménnyel, munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kikeletbolcsode.hu honlapon, illetve a bölcsőde facebook oldalán: https://www.facebook.com/kikeletbolcsodepaty/ szerezhet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 03.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gurin Zsófia Valéria nyújt, a 06-30/2038777-es telefonszámon, illetve a kikeletbolcsi@gmail.com email címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Euro-Diaster Nonprofit Kft. címére történő megküldésével (2071 Páty, Munkás tér 20-22.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Bölcsődevezető.
 • Elektronikus úton a kikeletbolcsi@gmail.com email címen keresztül, illetve
 • Személyesen munkanapokon, 9:00-12:00 óra között a 2071 Páty, Munkás tér 20-22 címen, a bölcsődében (bejárat a Petőfi utca felöl).Hír
Közlemény a 2018. rendelkező évben a magánszemélyek által érvényesen megjelölt, legalább 1000,- Ft érvényes Szja 1%-os felajánlással érintett kedvezményezettekről a 2018. szep ...
Hír
A NAV a napokban tette közzé frissített űrlapjait. Ismét itt az ideje, hogy a szervezetek kikérjék támogatóik elérhetőségeit, ill. ha még nem gyűjtöttek 1%-ot, de jövőre akarn ...
Hír
Hosszú évek óta jelentős többletmunkát és adminisztrációt ró a nonprofit szervezetekre a megváltozott „Civil törvény” és a helyzet a folyamatos változásoknak köszönhetően csak ...
Hír
Több bejelentés érkezett az Országos Bírósági Hivatalba (OBH), miszerint civil szervezetek megtévesztő megkereséseket kaptak különböző gazdasági társaságoktól. E társaságok az ...
Hír
2018. augusztus 31-től tölthető le a NAV internetes honlapjáról a 18EGYREG jelű adatlap, amelyet előzetes regisztráció céljából, 2018. október 1-jéig azon civil szervezeteknek ...
Címkék