Állás
Állás
Bölcsődevezető
2018. július 19.


227

Jelentkezési határidő: 2018. agusztus 03.

Az Euro-Diaster Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a pátyi Kikelet Bölcsőde Intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján.

Kikelet BölcsődeBölcsődénkről:
A Kikelet bölcsőde 2015 októberében nyitotta meg kapuit Páty és a környékbeli települések bölcsődés korú gyermekei számára. Intézményünk családbarát, gyermekközpontú intézmény, ahol igyekszünk egyesíteni a szakmai irányelveket és az egyéni bánásmódot a csoportokban. A szülők számára szeretnénk megteremteni a nyugalom érzését, hogy gyermekük a legjobb helyen van, mialatt ők munkájukat végzik. Fontos számunkra, hogy a bölcsődevezető is magáénak érezze céljainkat, mely a családok életének megkönnyítése, a gyermekek fejlődésének elősegítése és partneri kapcsolat kiépítése a szülőkkel - közös értékek mentén. Elsődleges a kisgyermek szeretete!

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A vezető munkakörébe tartozik az Euro-Diaster Nonprofit Kft. által fenntartott 28 férőhellyel működő bölcsődei intézmény, illetve a további 10 férőhellyel működő gyermekfelügyeletes csoport magasabb vezetői feladatainak ellátása:

 • A bölcsődébe járó csecsemők és kisgyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, a szakmai munka folyamatos koordinálása, segítése és ellenőrzése.
 • A gyermekfelügyeletes csoport működésének irányítása.
 • Az ellátásokhoz hozzátartozó adminisztratív feladatok elvégzése.
 • Kapcsolattartás a szülőkkel, a munkatársakkal, a társintézményekkel, a felettes szervekkel és a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései, továbbá az e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatában történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A fenntartó 50%-os utazási költségtérítést, továbbá munkanapokon egyszeri meleg étkeztetést biztosít a munkavállalók számára.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra, rugalmas munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.01 - 2020.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2071 Páty, Munkás tér 20-22.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Az intézményvezetésben szükséges a jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség. Tapasztalataink szerint előnyös, ha a bölcsődevezető megfelelő konfliktus-kezelési módszereket ismer, amelyek segítségére lehetnek az időnként előforduló problémák esetén. A fenntartó számára fontos továbbá, hogy a bölcsőde vezetője precíz, megbízható és munkájára igényes legyen; valamint, hogy magáénak érezze a bölcsődét.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú iskolai végzettség és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I/2/B. pontjában felsorolt szakirányú végzettségek valamelyike.
 • A 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti szakmai gyakorlat;
 • Magyar állampolgárság
 • Egészségügyi alkalmasság,
 • Büntetlen előélet
 • Nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok;
 • Irodai munkavégzéshez szükséges számítógépes ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, vezetői gyakorlatot igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó - a pályázati anyagában foglalt - személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • A pályázó hozzájárulása ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik.

Az intézménnyel, munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kikeletbolcsode.hu honlapon, illetve a bölcsőde facebook oldalán: https://www.facebook.com/kikeletbolcsodepaty/ szerezhet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 03.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gurin Zsófia Valéria nyújt, a 06-30/2038777-es telefonszámon, illetve a kikeletbolcsi@gmail.com email címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Euro-Diaster Nonprofit Kft. címére történő megküldésével (2071 Páty, Munkás tér 20-22.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Bölcsődevezető.
 • Elektronikus úton a kikeletbolcsi@gmail.com email címen keresztül, illetve
 • Személyesen munkanapokon, 9:00-12:00 óra között a 2071 Páty, Munkás tér 20-22 címen, a bölcsődében (bejárat a Petőfi utca felöl).Hír
Magyarországon valamivel több, mint tizenegyezren vállalnak rendszeresen önkéntes munkát. Szakemberek szerint nagyon nehéz ma az önkéntesek lelkesedését fenntartani, de tény, ...
Hír
Új, harminc férőhelyes egészségügyi centrum nyílt hajléktalanoknak Szegeden, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézményét kedden adták át. Fülöp Attila szociális ügyekért és ...
Hír
Kötelezettségszegési eljárást indíthat Magyarország ellen az Európai Bizottság a menekülteket segítő szervezetek ellen kitalált, úgynevezett „Stop Soros” törvény és a hozzá ka ...
Címkék