Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Az Artemisszió Alapítvány (AA) 18 éve dolgozik azon, hogy Magyarországon egy együttműködő, szolidáris társadalom jöjjön létre, ahol a sokszínűség érték, és a hátránnyal indulók is esélyt kapnak, hiszen célul tűztük ki a különböző kulturális, etnikai és társadalmi csoportok közötti párbeszéd és közeledés erősítését, a kölcsönös megértés elősegítését, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának támogatását. Hiszünk abban, hogy a kulturális identitás egyfajta erőforrás, és a kulturális sokféleség iránti tisztelet egy globalizálódó világban nem csak egy olyan szükséges kompetencia, amely elengedhetetlen a békés egymás mellett éléshez, de az egyén és a közösség fejlődésének is záloga, amennyiben képes esztétikai és intellektuális élményt nyújtani.

MUNKAKÖR ÁLTALÁNOS CÉLJA

Az alapítvány céljainak elérése érdekében az igazgató az AA stratégiáinak, szakmai színvonalának, működési terveinek és éves költségvetésének kidolgozásáért, koordinálásáért és megvalósításáért felel, valamint irányítja az irodai alkalmazottak munkáját, biztosítja a szükséges HR és pénzügyi forrásokat.

Gondoskodik az alapítvány mindenkori hatályos jogi és pénzügyi szabályok szerinti működéséről, az ezekkel összefüggő kötelező dokumentumok meglétéről és adatszolgáltatásokról.

A szervezet (egyik szóvivője), képviseli a szervezetet konferenciákon és egyéb nemzetközi /hazai szakmai fórumokon. Ezen felül feladata a hazai és nemzetközi kapcsolatok kezelése és fejlesztése, az AA képviselete mind a Kuratórium által kijelölt ügyekben mind az egyéb releváns fórumokon (partnerekkel és támogatókkal való tárgyalás, lobbi tevékenység.)

AZ OPEARATÍV IGAZGATÓ FŐBB FELADATAI

Pénzügyi terület

 • nyomon követi és ellenőrzi az alapítvány összes projektjének pénzügyi teljesítését és az ehhez kapcsolódó adminisztratív kötelezettségeket.
 • figyelemmel kíséri a szervezet cash flow-ját, eszerint tervezi a munkabéreket és az utalványozásokat valamint gondoskodik a szervezet zavartalan pénzügyi működéséről (a szervezet pénzügyi eredményeinek figyelemmel kísérése, a szervezet hatékony gazdasági működésének biztosítása a feltételrendszer kialakításával)
 • éves zárás és éves terv elkészítése
 • pályázatok és projektek költség tervezésében valamint azok elszámolásában való segítségnyújtás, valós költségek betervezésének ellenőrzése

HR terület

 • dönt a munkavállalók felvételéről és elbocsájtásáról
 • megszervezi a munkacsoportokat, felügyeli munkájukat, kialakítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkatársak feladatleosztását, a csoportok hatékony munkáját: belső kommunikációs folyamatok létrehozása és nyomon követése a szakmai feladatok ellátásának biztosításához
 • egyéni és csoportos értékeléseket csinál a munkatársakkal
 • képzések, belső képzések megszervezése.
 • gondoskodás a csapatépítésről és szervezetfejlesztésről

Szakmai terület

 • az AA stratégiája alapján és azzal összhangban a szakmai célkitűzések és kritériumrendszerek kidolgozása
 • a szakmai környezet figyelemmel kísérése, új stratégiai vonalak meghatározása
 • a projektek fenntarthatóságának, az eredmények továbbvitelének és a projektszerkezet koherenciájának biztosítása
 • a projektek időbeni összehangolása, éves ütemterv készítése

ELVÁRÁSOK

 • az AA küldetésének és tevékenységeinek ismerete, azokkal való azonosulás
 • vezetői és csapat irányítási munkatapasztalat
 • stratégiák megvalósításában szerzett tapasztalat
 • kiváló – mind írásos, mind szóbeli – kommunikációs képesség
 •  az angol nyelv – mind írásos, mind szóbeli – tárgyalás szintű használata
 • a magyarországi civil szervezeti élet ismerete

AMIT NYÚJTUNK

Egy összeforrott, jó csapatszellemiségű, elhivatott szervezetet.

Bízunk benne, hogy az operatív vezető irányításával még hatékonyabban és a társadalom felé még nyilvánvalóbban tudjuk megvalósítani nemes céljainkat.

MUNKAFELTÉTELEK

 • teljes munkaidős - napi 8 óra – foglalkoztatás (első két hónap: részfoglalkoztatás)
 • határozatlan idejű munkaszerződés 3 hónapos próbaidővel
 • munkakezdés tervezett időpontja: 2017. január
 • munkavégzés helye: Budapest, illetve a munkakörrel összefüggő belföldi és külföldi helyszínek

JELENTKEZÉS MÓDJA

Az angol nyelvű önéletrajzot és motivációs levelet valamint a kitöltött jelentkezési lapot-https://drive.google.com/file/d/0B6__ioD7YoXIQXFpNml3NHhlNk00alNFR1M0UUtNQjdFWWRz/view?usp=sharing

- kérjük az info@artemisszio.hu címre küldeni.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. november 30. 24:00

Minden jelentkezőnek visszajelzünk e-mail-en legkésőbb december 6-ig.

A továbbjutókkal egyeztetjük a kiválasztás további menetét.

Kapcsolattartó: 

Pálfay Krisztina, irodavezető
e-mail: info@artemisszio.hu
tel.: (06 1) 413 6517