A TÁRSADALOMKLINIKA EGYESÜLET

 

felvételt hirdet

 

Családmentor

munkakör betöltésére.

 

Somogyszentpál településen a Társadalomklinika Egyesület Jelenlét programot valósít meg a Felzárkózó települések program keretében, amelynek célja a leszakadó települések szociális ellátottságának fejlesztése és az ott élő emberek és közösségek életében pozitív, előremutató változások előidézése.

 

A jogviszony időtartama

határozatlan idejű munkaviszony

                       

Foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő, heti 40 óra

 

A munkavégzés helye

Somogyszentpál

 

Ellátandó feladatok

 • kapcsolatfelvétel a területen élő hátrányos helyzetű gyerekekkel, családokkal, bizalmi légkör kialakítása, a családok helyzetének feltérképezése
 • terepmunka
  • a családok részérül felmerülő igények és a családok kapcsolati készségének függvényében a várandósok és a 0-3 éves gyermeket nevelő családok látogatása; a várandósság, a gyermekágyas, ill. a gyermekek születését követő időszak végigkísérése
  • a családok élethelyzetének megfelelő intenzitású komplex szociális kísérése
  • a családok problémáinak megismerése
  • a családok problémáinak, igényeinek megfelelő segítségnyújtás formáinak felkutatása és felkínálása, pl. információnyújtás, a megfelelő szakemberhez való irányítás, segítségnyújtás a mindennapi ügyek intézésben, a ház körüli teendőkben, egyfajta védőháló szerep betöltése a családok életében
  • a szülői szerepre való felkészítés, szülői kompetenciák fejlesztése
  • a gyermekek szocializációjának, ellátásának figyelemmel kísérése
  • szoros együttműködés a védőnővel
 • szükség esetén a szülők hozzásegítése a programból biztosított egyéb szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz (pl. adósságkezelés)
 • gyerekek bevonása a különböző programokba (pl. mozgó játszótér)
 • egyéni, családi és csoportos tanácsadás a fejlesztő munka során
 • egyéb szolgáltatások, tevékenységek (pl. tematikus foglalkozások, játék, sport, szabadidős tevékenységek) tervezésében, szervezésében és végrehajtásában való aktív részvétel
 • szakmai beszámolók összeállításában való segítségnyújtás
 • adatgyűjtés
 • interjúkészítés
 • képzéseken való részvétel
 • közreműködés a program szakmai koordinációjában
 • egyéb adminisztratív feladatok ellátása

 

Pályázati feltételek

 • középfokú végzettség (indokolt esetben, ha a megfelelő kompetenciák megvannak alacsonyabb végzettség is elfogadható)
 • jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség
 • magas fokú szociális érzékenység és hivatástudat
 • jó helyzetfelismerő és problémamegoldó készség
 • gyors és hatékony tanulás képessége
 • készség a kisgyermekes családokkal történő munkára
 • megbízhatóság, terhelhetőség, stressztűrő személyiség
 • közösségi, gyermekprogramok szervezésében és/vagy lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • kora gyermekkori fejlesztés terén szerzett tapasztalat vagy érdeklődés a téma iránt
 • együttműködési képesség a védőnőkkel
 • kisgyermekek gondozásában való jártasság vagy érdeklődés a téma iránt
 • felelősségteljes feladatvégzés

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • felsőfokú szakirányú végzettség
 • hátrányos helyzetű településen szerzett segítői tapasztalat
 • egyéni esetmunka területein szerzett jártasság
 • B kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

- fényképes szakmai önéletrajz,

- motivációs levél,

- végzettséget, képesítést, gyakorlatot, a pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata,

- hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati elbírálásában részt vevők a pályázati anyagban szereplő adatokat megismerhetik.

 

A munkakör betöltésének időpontja

2024. január 1-től

 

A pályázat benyújtásának határideje

Folyamatos

 

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus úton, a tarsadalomklinika@gmail.com e-mail címekre megküldve. Kérjük, hogy a tárgy mezőbe a következőt írja: Családmentor, Somogyszentpál.

 

A pályázat elbírálásának módja

A pályázatok előszűrése (a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján) után, személyes interjúra kerül sor. További információt Székely Bálint, egyesületi elnöktől kérhetnek a +36304987966 telefonszámon, vagy a tarsadalomklinika@gmail.com e-mail címen.

 

A pályázat elbírálásának határideje

Folyamatos