A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány
pályázatot hirdet a fenntartásába tartozó
 MMSZ Károly Róbert Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium

igazgatói

beosztásának ellátására.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

A munkavégzés helye:    Gyöngyös                                       

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, melyet jogszabály nem utal a fenntartó hatáskörébe.

Munkabér: megegyezés szerinti, az ágazatban kiemelkedő bér

Pályázati feltételek:

 • a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. § (1) bekezdésének megfelelően:
  • a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében legalább alapképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik,
  • közoktatásvezetői szakképzettséggel rendelkezik, legalább egy év intézményvezetői gyakorlatot szerzett, és
  • oktatói munkakörben legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.
 • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

- vezetői készség,

- kiváló szervező- és kommunikációs készség,

- elemzőkészség,

- terhelhetőség,

- döntésképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A turizmus-vendéglátás illetve kereskedelem ágazat területén szerzett oktatói, vezetői vagy munkavállalói szakmai, gyakorlati tapasztalat.

Egyéb, a munkakörre vonatkozó információ:

Az MMSZ Iskola Alapítvány Intézményeiben a tudás magas színvonalú átadásán, valamint az életkori és helyi sajátosságoknak megfelelő alapkompetencia-fejlesztésen, szakképzésen túl a keresztény alapokon nyugvó, közösségi értékeket előtérbe helyező máltai szemléletmód kialakítása is kiemelt célunk. Szakmai munkánk során nyitottak vagyunk a helyi sajátosságokat figyelembe vevő újszerű megoldásokra, oktatási módszerekre.

Ha szeretne egy új utakat kereső oktatói kar vezetője lenni, ha hosszú távú munkalehetőséget keres, ha hivatásának tartja a szakképzés megújításában való aktív részvételt és megfelel a kiírás feltételeinek, jelentkezzen a felhívásunkra!

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok hitelesített másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
 • a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. 06.07.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024.08.01.

Jelentkezési dokumentáció beadásának helye:

postázási címe: 1032 Budapest, Vályog utca 10.

elektronikus címe: leveli.aliz@maltai.hu

A beadott dokumentumok alapján interjúra behívás lehetséges.