Pályázat azonosítója: „Magyar Vöröskereszt Pest vármegye – HR: 133/2024.”

Munkáltató: Magyar Vöröskereszt

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Magyar Vöröskereszt főigazgatója

Munkavégzés helye: Pest vármegye és az ország egész területe

Munkaviszony jellege: Főállású, teljes munkaidős, határozatlan idejű vezető állású munkaviszony az Mt. alapján. A munkáltató fenntartja a jogot a törvényben meghatározott próbaidő alkalmazására.

A vármegyei igazgatói munkakör általános leírása:

 • A Magyar Vöröskereszt Pest vármegyei Szervezetének (továbbiakban Vármegyei Szervezet) irányításával, vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása és az azzal járó mindennemű felelősség teljesítése.
 • A Vármegyei Szervezet alkalmazottai felett munkáltatói jogok gyakorlása.
 • A Vármegyei szervezeten belül Magyar Vöröskereszt alaptevékenységeinek biztosítása, feladatok operatív irányítása és gyakorlati végrehajtásának szervezése a területi szervezetek bevonásával.
 • A Vármegyei társadalmi testületek (közgyűlés, vezetőség) munkájának segítése, támogatása, döntéseik előkészítése, A vármegyei közgyűlés és a vezetőség határozatai végrehajtásának szervezése és irányítása.
 • A Magyar Vöröskereszt Országos döntéseinek végrehajtása, szükség esetén véleményezése, statisztikai jelentések, beszámolók készítése.
 • A Vármegyei Szervezet forrásbővítő tevékenységének koordinálása ,a szervezet részére érkező adományok és támogatások előírás szerinti felhasználása .
 • Bérgazdálkodói feladatkörben gazdálkodik az irányítása alá tartozó szervezeti egységek létszám-, bér- és költségkereteivel.
 • Hatósági és egyéb ellenőrzési jegyzőkönyvek csatolásával évente egy alkalommal (év végén), és szükség szerint év közben is, írásos tájékoztatást ad az Országos Igazgatóság részére.
 • Minden olyan feladatot ellát, mellyel a Magyar Vöröskereszt Főigazgatója megbízza, valamint a Magyar Vöröskereszt Szervezeti Működési Szabályzata előír a vármegyei igazgató részére.

Az igazgatóval szemben támasztott alapvető elvárások:

 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • Főiskolai vagy egyetemi végzettség
 • 2 éves vezetői gyakorlat
 • MS Office alkalmazása (Word, Excel, Outlook levelező rendszer) felhasználói szintű ismerete
 • „B” kategóriás Jogosítvány
 • Pro aktivitás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Tárgyalóképes angol vagy német nyelv ismerete
 • Nonprofit szervezetnél önkéntesként vagy munkavállalóként szerzett tapasztalat
 • Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
 • Szociális érzékenység, karitatív tevékenységben szerzett jártasság
 • Más civil szervezetek munkájának ismerete
 • A Magyar Vöröskereszt működésének ismerete

A jelentkezés feltételei:

 • Fényképpel ellátott-1 évnél nem régebbi önarcképes - részletes szakmai önéletrajz
 • Fizetési igényt is tartalmazó motivációs levél
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget igazoló bizonyítvány másolati példánya
 • A vármegyei szervezet működésével kapcsolatos szakmai program tervezet csatolása ( max 2-3 oldal terjedelemben )

A pályázati anyag benyújtásának módja és határideje:

A pályázók jelentkezését a hr@voroskereszt.hu e-mail címen 2024.03.31. napjáig várjuk.

Kérjük jelentkezésén tüntesse fel a hirdetés azonosítóját. „Magyar Vöröskereszt Pest vármegye – HR: 133/2024.”

A pályázat elbírálásának rendje:

 • Kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a A pályázati anyag benyújtásának módja és határideje” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelőjelentkezések kerülnek elbírálásra.
 • A pályázatban kiírt feltételeknek legjobban megfelelő jelentkezők minimum kettő körös személyes meghallgatására kerül sor.
 • A pályázat eredményéről csak az interjúra behívott pályázókat tájékoztatjuk.
 • A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy kellő számú-, vagy a meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő jelentkező hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban kontakt személy: Marczellné Tóth Anita humánerőforrás vezető

Elérhetősége: hr@voroskereszt.hu

Címe: 1051 Budapest, Arany János u. 31.

A munkába állás általános feltételei, legkorábbi időpontja:

-a munkavállaló személyi okmányainak, gépjárművezető engedélyének, iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok eredeti példányainak bemutatása

-eredeti, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása

A munkába állás legkorábbi időpontja: 2024. május 02. vagy a pályázat elbírálását követően azonnal.