A TÁRSADALOMKLINIKA EGYESÜLET

 

felvételt hirdet

 

Programvezető

munkakör betöltésére.

 

Somogyszentpál településen a Társadalomklinika Egyesület Jelenlét programot valósít meg a Felzárkózó települések program keretében, amelynek célja a leszakadó települések szociális ellátottságának fejlesztése és az ott élő emberek és közösségek életében pozitív, előremutató változások előidézése.

 

A jogviszony időtartama

határozatlan idejű munkaviszony

                       

Foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő, heti 40 óra

 

A munkavégzés helye

Somogyszentpál

 

Ellátandó feladatok

 • aktív részvétel a leszakadó települések felzárkózását célzó diagnózis-alapú felzárkóztató munka irányításában,
 • a településfejlesztő programhoz (ún. Jelenlét-programhoz) szükséges erőforrások tervezése, figyelése és értékelése, az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása
 • a helyi Jelenlét-ház működésének fenntartása,
 • a házban működő szolgáltatások, programok, rendezvények megtervezése és megszervezésének biztosítása
 • a Jelenlét-pontban dolgozó szociális munkások, szociális segítők, családmentorok és minden egyéb személyzet munkatevékenységének irányítása, munkájuk támogatása,
 • szociális munka végzése a helyi Jelenlét-házban,
 • költségvetések tervezése és kezelése, kiadások ellenőrzése és az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása,
 • szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése,
 • kapcsolattartás és együttműködés a helyi civil szervezetekkel, az egészségügyi (háziorvosi és védőnői hálózat) és szociális ellátórendszer képviselőivel (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és központ), a települési önkormányzattal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival,
 • az egység képviselete csapatmegbeszéléseken, szakmai fórumokon és műhelyeken
 • a régiós koordinátor felé történő adatszolgáltatás, igény szerinti beszámolók készítése.

 

Pályázati feltételek

 • szociális munkás/szociálpedagógus/pedagógus/pszichológus/szociológus/védőnő képzettségű diploma,
 • jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,
 • magas fokú szociális érzékenység és hivatástudat,
 • jó helyzetfelismerő és problémamegoldó készség,
 • kreativitás,
 • megbízhatóság, terhelhetőség, stressztűrő személyiség
 • felelősségteljes feladatvégzés
 • „B” kategóriás jogosítvány, aktív vezetési gyakorlat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • egyéni esetmunka területein szerzett jártasság,
 • hátrányos helyzetű településen szerzett segítői tapasztalat,
 • közösségi, gyermekprogramok szervezésében és/vagy lebonyolításában szerzett tapasztalat,
 • csoportvezetői gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

- fényképes szakmai önéletrajz,

- motivációs levél,

- végzettséget, képesítést, gyakorlatot, a pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata,

- hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati elbírálásában részt vevők a pályázati anyagban szereplő adatokat megismerhetik.

 

A munkakör betöltésének időpontja

2024. január 1-től

 

A pályázat benyújtásának határideje

Folyamatos

 

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus úton, a tarsadalomklinika@gmail.com e-mail címekre megküldve. Kérjük, hogy a tárgy mezőbe a következőt írja: Programvezető, Somogyszentpál.

 

A pályázat elbírálásának módja

A pályázatok előszűrése (a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján) után, személyes interjúra kerül sor. További információt Székely Bálint, egyesületi elnöktől kérhetnek a +36304987966 telefonszámon, vagy a tarsadalomklinika@gmail.com e-mail címen.

 

A pályázat elbírálásának határideje

Folyamatos