Kezdési dátum                              amint lehetséges

Szerződés                                     teljes munkaidős, határozott idejű munkaszerződés 2024. december 31-ig, hosszabbítási lehetőséggel

Munkabér                                      bruttó 512 397 Ft/hó

Jelentkezési határidő                      2024. április 30.

Helyszín                                        Győr, alkalmanként budapesti utazással

            

MIT TESZÜNK GLOBÁLISAN ÉS EURÓPÁBAN?

A Terre des hommes Alapítvány (Tdh) Svájc vezető gyermekjogi szervezete. Székhelye Lausanne-ban, irodája pedig Zürichben található. 2022-ben világszerte 2,6 millió gyermeknek nyújtottunk segítséget, és olyan embereket képeztünk ki, akik további 4,5 millió fiatalt és közösségüket támogatták.

A 2006-ban alakult magyarországi Terre des hommes Regional Hub támogatást és tanácsadást nyújt a többi európai Tdh-irodának, valamint központi szerepet tölt be a regionális projektek irányításában, melyeket partnereivel együtt valósít meg. 2022 áprilisától a szervezet vészhelyzeti programot indított a Magyarországra menekült ukrán gyermekek és családjaik megsegítésére.

Európában közös erőfeszítéseink két fő programterületre összpontosulnak: egyrészt arra, hogy a migráció által érintett gyermekek és fiatalok jogait tiszteletben tartsák, másrészt pedig elősegítjük az inkluzív igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésüket.

Ezen törekvéseket a több mint 40 szakemberből álló lelkiismeretes csapatunk közös igyekezete teszi lehetővé a gyermekvédelem, migráció, igazságszolgáltatás, menedzsment, monitoring és értékelés, kommunikáció, emberi erőforrások és pénzügy területén. Tevékenységeinkben kulcsszerepet játszik a gyermekvédelmi szakértelem.

A Building Bridges Projekt

A Building Bridges egy 18 hónapra kiterjedő projekt, amelynek célja az ukrán menekültek jóllétének és integrációjának támogatása Romániában és Magyarországon. A projekt tevékenységei mindkét országban három-három helyszínen zajlanak: Magyarországon Budapesten, Győrött és Debrecenben, Romániában pedig Bukarestben, Brassóban és Konstancában.

A projekt elsősorban az Ukrajnából menekült gyermekekre, 25 év alatti fiatalokra és családjaikra fókuszál, ugyanakkor célja az őket körülvevő gyermekvédelmi és oktatási szakemberek kapacitásfejlesztése is. A projekt az eddigi, krízishelyzetre reagáló segítségnyújtás helyett, hosszabb távú, a menekültek integrációját és önellátását elősegítő megoldásokra törekszik. A projekt jelentős része közösségi tereinkben, vagyis RIF-ekben (Reziliencia Fejlesztő és Innovációs Foglalkoztató Központ) valósulnak meg.

 

Feladatok

A RIF asszisztens segíti a RIF-ben dolgozócsapatot a tevékenységek pontos, megfelelő végrehajtásának biztosításában. A csapattal együtt megszervezi és segíti a foglalkozásokés műhelyek vezetését.

Az asszisztens a RIF csoportvezető felügyelete alatt és a RIF munkatársak csapatával szoros együttműködésben dolgozik. A csapattal együtt garantálja a szerződéses kötelezettségeknek és az adományozói elvárásoknak megfelelő, a Terre des hommes eljárásainak és irányítási szabványainak, valamint a hazai jogszabályoknak megfelelő helyes végrehajtást.

A RIF Asszisztens feladatai:

 

 

·       Felügyeli a műhely biztonságosságát.

·       Biztosítja a RIF-berendezések megfelelő karbantartását, beleértve a szükséges javításokat és műszaki szolgálatokkal való esetleges kommunikációt.

·       A befogadás és az egyenlő hozzáférés előmozdítása minden gyermek/résztvevő számára, különös figyelmet fordítva a kiszolgáltatott gyermekekre, például a marginalizált közösségek gyermekeire stb., valamint a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésére és a nők és lányok bevonásával.

·       A Tdh ún. „Child Safeguarding” szabályaival összhangban végzi munkáját azért, hogy  biztonságos környezetet teremtsen a foglalkozásokon.

·       Betartja és biztosítja a Tdh adminisztratív és logisztikai szabályait és eljárásait.

·       Vállalja a Tdh magatartási kódex betartását és biztosítja a gyermekvédelmi előírások betartását.

·       Elősegíti a rendszeres információcserét a projekt zökkenőmentes végrehajtásának biztosítása érdekében.

·       Segíti a csapatot a tevékenységek/foglalkozások tervezésében és kidolgozásában, valamint azok lebonyolításábanés megtartásában részt vesz.

·       A RIF felszereléseket és a RIF helyiségeket az ún. „RIF használatára vonatkozó chartával” összhangban használja.

·       Segíti a foglalkozáson résztvevőket a szoftverek (főként 2D és 3D tervezőszoftverek) és a gépek (3D nyomtató, lézervágó, digitális varrógép, CNC-malom stb.) kezelésében.

·       Szükség esetén segíti a csapatot a leltározásban ésa RIF számára szükséges anyagok, kellékek és pótalkatrészek készletének kezelésében.

·       Közreműködik a RIF foglalkozások  katalógusának tervezésében és annak frissítésében.

·       Más RIF-dokumentációk (iránymutatások, műhelymunka szóróanyagok, poszterek stb.) grafikájának megtervezésében részt vesz.

·       Segíti a kommunikációs csapatot a különböző közösségi médiákra készülő posztok előkészítésében.

·       Fényképeket készít RIF-es események során, amelyeket igény szerint  képszerkesztő szoftverek használatával előkészít különböző kommunikációs csatornákon (weboldal, katalógusok, egyéb médiumok stb.) való közzétételre.

·       Az év során készített fotókat tartalmazó mappák létrehozása és rendszerezése.

·       Biztosítja a felelősségi körébe tartozó projekt(ek) megfelelő kommunikációját és átláthatóságát.

·       Támogatja a MEAL csapatot az adatgyűjtési folyamataik során.

·       Bármilyen egyéb, műhelymunkával kapcsolatosan felmerülő feladat.

·       Biztosítja a fordítást ukránról magyarra vagy magyarról ukránra a RIF workshopok és egyéb RIF tevékenységek során.

 

 

     

Végzettség

Releváns területen szerzett egyetemi végzettség.

 

Képességek és készségek

 • Nagyon jó szóbeli és írásbeli készségek magyar és ukrán nyelven
 • Képesség a foglalkozásások megtervezésére és megtartására
 • Jó elektronikai ismeretek;
 • Érdeklődés a 2D+3D modellező szoftverek és a CAD/CAM iránt;
 • Érdeklődés a kulcsfontosságú gyermekvédelmi kérdések és a legjobb gyakorlatok iránt humanitárius környezetben;
 • Nagyon jó szervezőkészség és figyelem a részletekre;

 

Tapasztalat

 • RIF-környezetben szerzett tapasztalat előnyt jelent.
 • Gyermekek és fiatalok (különösen a hátrányos helyzetű közösségekből származó vagy hátrányos megkülönböztetésnek kitett gyermekek) hasonló projektekben való részvételével kapcsolatos tapasztalat.
 • Szerteágazó tapasztalat a grafikai tervezésben és a projekt szempontjából releváns egyéb szoftverekben.

 

Egyéb elvárások

 • Elkötelezettség a befogadás és a sokszínűség iránt
 • Dinamikus, lelkes és kreatív
 • Rugalmas
 • Tapintatos és diplomatikus

 

A jelentkezés módja

Amennyiben ez a pozíció felkeltette érdeklődését, kérjük küldje el magyar és/vagy angol nyelvű önéletrajzát és motivációs levelét a recruitment@tdh-europe.org e-mail címre. Kérjük, a motivációs levélben jelölje meg a leghamarabbi kezdési időpontját is.

 

Nagyszámú jelentkezés esetén a Tdh nem tud minden jelentkezőnek egyénileg válaszolni. Felhívjuk figyelmét, hogy csak a kiválasztott pályázókkal vesszük fel a kapcsolatot.