Az OBH elkészítette és 2024. július 16. napjától fokozatosan, ügyszakonként eltérő időpontokban teszi elérhetővé az ügyfelek számára a beadványok benyújtására szolgáló iFORM űrlapokat. 
A büntető és szabálysértési űrlapok 2024. július 16. napjától már IFORM-ként állnak az ügyfelek rendelkezésére.  Ezt követően a további űrlapok iFORM-kénti közzétételéről a későbbiekben adunk tájékoztatást. 

Az iFORM űrlapok a Személyreszabott Ügyintézési Felület (SZÜF - www.magyarorszag.hu) „Bíróság” menüpontjából érhetőek majd el a kitöltési útmutatókkal és ügyféltájékoztatókkal együtt.  
Az iFORM űrlapok a birosag.hu oldalról is elérhetőek lesznek a „Nyomtatványok” oldalon az adott űrlapnál elhelyezett SZÜF portálra mutató link segítségével.  Amennyiben az adott űrlap változik a jövőben, a módosulás jelzésére továbbra is a birosag.hu oldalon kerül majd sor.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikus beadvány ÁNYK űrlapon történő benyújtásának informatikailag mindaddig nincs akadálya, amíg az adott űrlap IFORM-ként nem kerül rendszeresítésre, azaz nem kerül közzétételre a SZÜF felületen. 
Ezt követően az OBH és a bíróságok részére a beadvány elektronikus úton kizárólag iFORM űrlapon nyújtható be. 

Forrás: birosag.hu