2021-től megújul az Erasmus+ Program

Az új program a pandémia hatásainak enyhítéséhez is hozzájárul: az eddiginél nagyobb hangsúlyt kapnak az alulról jövő kezdeményezések, illetve, hogy a hátrányos helyzetűek és a kisebb kapacitással rendelkező szervezetek is könnyebben hozzáférhessenek a programhoz.

Utóbbi elképzeléshez járulnak hozzá a virtuális együttműködések, virtuális mobilitások, a vegyes (blended) projektek, illetve az újonnan bevezetésre kerülő kis léptékű stratégiai partnerségek projekttípus. Ehhez - a hagyományos stratégiai partnerségek projektekhez képest - kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók is hozzá tudnak férni. Lehetőség nyílik akár 6-24 hónapos időtartamú projektek megvalósítására. Ezeken túl a korábban megismert és közkedvelt pályázattípusok továbbra is elérhetőek lesznek, mint például a fejlesztő típusú, innovatív stratégiai partnerségek.

Továbbá a köznevelés, szakképzés és felnőtt tanulás szektoraiban lehetőség lesz rövid távú mobilitás megvalósítására, amelyben az intézmények 6-12 hónapos időtartamú mobilitási projektekre pályázhatnak.

Az inklúziós támogatás továbbra is opció lesz mind a mobilitási, mind a stratégiai partnerségi projektek esetében.

Az aktív részvétel is fókuszba kerül: az új programciklus kiemelten támogatja a fiatalok demokratikus életben való részvételét.

Az új program foglalkozik a globális felmelegedés és a fenntartható fejlődés kérdésével is, támogatja a klímabarát utazással, az ismeretterjesztéssel és a fenntarthatósággal foglalkozó projektek megvalósítását. 2021-től +15% támogatás jár a zöld utazási módok választása esetén, mint vonat, autóbusz vagy autómegosztás.


VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉS, SZAKKÉPÉS, FELNŐTT TANULÁS ÉS IFJÚSÁG TERÜLETEIN

A stratégiai szemléletet és a hosszú távú tervezést fogja elősegíteni az Erasmus-akkreditáció a köznevelés, szakképzés, felnőtt tanulás és ifjúság területein. Az új kategória azoknak az intézményeknek szól, akik rendszeresen valósítanak meg mobilitási projekteket, és az akkreditáció lehetőséget ad számukra, hogy egyszerűsített módon pályázzanak ezekre a tevékenységekre. A köznevelési, szakképzési és felnőtt tanulási szektorokban (a 2020. október 29-i határidőt követően) még nem került kiírásra a következő pályázati határidő; az ifjúsági szektorban azonban folyamatosan pályázható az Erasmus-akkreditáció. Az akkreditáció legalább 2, maximum 5 éves időszakra igényelhető.

Fontos, hogy a köznevelés, szakképzés és felnőtt tanulás szektoraiban az akkreditációval rendelkező intézmény nem nyújthat be rövid távú mobilitásra szóló pályázatot. Konzorciumok esetében egy intézmény maximum két mobilitási projektből kaphat támogatást egy adott szektorban.

szakképzési szektorban a szakképzési tanúsítvánnyal rendelkező intézmények számára eddig is elérhető volt az egyszerűsített pályázási mód; nekik lehetőségük van tanúsítványukat átvinni az új programba. A tanúsítvánnyal nem rendelkező intézményeknek az Erasmus-akkreditáció megszerzésére lesz alkalmuk; a szakképzési tanúsítvány megszerzésére pedig nem lesz a továbbiakban lehetőség.

Emellett elszámolhatóvá válik a szakképzési versenyeken való részvétel, mint mobilitási tevékenység, valamint az akkreditált szakképzési intézmények szervezhetnek tanulói és oktatói mobilitási projekteket a partnerországok területére, illetve fogadhatják az onnan érkező résztvevőket.

felnőtt tanulási mobilitási projektek a következőképpen módosulnak majd: az alulképzett vagy hátrányos helyzetű felnőtt tanulóknak lehetősége nyílik csoportos mobilitáson való részvételre (2-30 nap), valamint egyéni mobilitási projektekben való részvételre (10-30 nap). A csoportos mobilitásoknak az alábbi témák legalább egyikére kell fókuszálniuk: kulcskompetencia-fejlesztés, demokrácia és állampolgárság, Uniós értékek, környezeti fenntarthatóság és a hátrányos helyzetű tanulók támogatása.

A szektorban támogatott tevékenységek kiegészülnek az előkészítő látogatások szervezésével, illetve gyakornokok vagy olyan szakértők fogadásának lehetőségével, akik a résztvevő szervezet oktatási-képzési módszereit fejleszthetik.

A köznevelés, szakképzés és felnőtt tanulás szektoraiban lehetőség nyílik tanárok, oktatók és trénerek fogadására is.

Az ifjúsági szektorban az ifjúságügyi szakpolitikai célok támogatása kerül a középpontba: a megvalósuló projekteknek igazodniuk kell majd a tizenegy Ifjúsági Célhoz, valamint a területen elérhető Erasmus-akkreditációra pályázó szervezeteknek az Erasmus Ifjúságügyi Minőségi Elvárásoknak megfelelő minőségű mobilitási projekteket lesz szükséges megvalósítani. Új pályázattípus is lesz: az ifjúsági párbeszéd projekteket váltja fel a részvételi tevékenységek pályázattípus, ami az ifjúsági részvételt támogató rugalmas projekt formátum. Az Erasmus+ program részévé válik a DiscoverEU kezdeményezés is, amelyre minden 18 éves fiatal jelentkezhet, és amelynek első várható benyújtás ideje 2021 őszére várható.


VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁS TERÜLETÉN

felsőoktatási szektorban elérhetővé válik az intenzív vegyes program (intense blended programme), ami lehetővé teszi részben fizikai részben virtuális tevékenységek megvalósítását hallgatók és munkatársak számára. A tervezett tevékenységeknek minimum 15 résztvevővel kell megvalósulniuk, és egy fizikai mobilitásból (5-30 nap) valamint egy virtuális részből kell állniuk; utóbbi online kooperatív tanulás és csoportmunka formájában valósulhat meg.

Újdonság lesz továbbá, hogy kiterjesztik a néhány éve bevezetett Európán kívüli mobilitásokat is: az eddig csak Európán belül pályázható KA103-as kategóriában – ami az új ciklusban a KA131-es kódot kapja – Európán kívül is megvalósítható a ki- és beutazás. Ezen túl a PhD-hallgatók pályázati lehetőségei is bővülnek: az új programciklusban a hallgatói és oktatói tevékenységekre is jelentkezhetnek, melyen keresztül lehetőségük nyílik a rövidtávú mobilitási pályázatra is (ez eddig csak oktatói státuszban volt elérhető). 

A végleges információk a 2021-es frissített pályázati útmutatóban jelennek meg, amely várhatóan március második felében válik elérhetővé.

Az Európai Bizottság hivatalos sajtóközleménye itt található.

forrás: tka.hu