Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Részlet a rendeletből:

1. § 

Ez a rendelet határozza meg a főváros területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezet (a továbbiakban: civil szervezet) és Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) közötti együttműködés tartalmi és formai kereteit annak érdekében, hogy a civil szervezetek véleménye a Fővárosi Önkormányzat döntéseinek előkészítése során megjelenhessen.

1. Munkacsoportok 

2. § 

(1) A Fővárosi Önkormányzat a civil szervezetekkel történő szakmai együttműködés előmozdítása, hatékonyságának növelése, az egymás közti folyamatos konzultáció és tárgyalások biztosítása érdekében

  1. a klíma- és zöldpolitikával, az épített és természeti értékek megőrzésével és teremtésével foglalkozó „Zöld Budapestmunkacsoportot, 
  2. az esélyegyenlőséggel, esélyteremtéssel, az egészséggel és a lakhatással foglalkozó „Esélyteremtő Budapestmunkacsoportot, 
  3. az állampolgári részvétellel, az átláthatósággal, az egyetemes, az európai, a közép-európai és a nemzeti kultúra értékeinek megőrzésével és fejlesztésével, valamint az innovációval foglalkozó „Nyitott Budapestmunkacsoportot működtet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott munkacsoportok a Budapest Főváros Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alkalmazásában a Fővárosi Közgyűlés által létrehozott véleményező és javaslattevő fórumnak minősülnek. 

A rendelet teljes szövege a budapest.hu-n olvasható. (v02 mod civil rend melleklet.pdf)