Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Az elmúlt időszakban jelentős számú sport és szociális civil szervezetet szólított fel az ÁSZ ellenőrzésre. Fontos tájékozódási anyag lehet ez,  hiszen korábban az állami támogatásokhoz kötődően kérhetett információkat az ÁSZ, most pedig az ellenőrzési jogköre sokkal kiterjedtebb lett. Később ellenőrzésre kerülő szervezetek persze kaphatnak ettől eltérő tartalmú felszólítást, de valószínű, hogy ehhez hasonló terjedelmű, logikájú megkeresések várhatóak.

Az Állami Számvevőszék január 8.-ától elektronikus úton juttatja el jelentéseit az ellenőrzött szervezeteknek, valamint Ügyfélkapun keresztül küldött értesítést szervezeteknek a lehetséges vizsgálatról is.

A nonprofit.hu-hoz eljutott információk alapján az alábbi dokumentumokat kéri az ÁSZ a sportegyesületek ellenőrzésekor.

A dokumentumjegyzékben alább felsorolt - aláírt és hiteles – dokumentumokat a 2011. évi LXVI. törvényben meghatározott módon kell az ÁSZ rendelkezésére bocsátani.

Az adatszolgáltatás időpontjában hatályos dokumentumok:

1. Számviteli politika (Számv. tv. 14. § (3) bek.)

2. Pénzkezelési szabályzat (Számv. tv. 14. § (5) bek. d.) pont)

3. Számlarend (Számv. tv. 161. § (1)-(2) bek.)

4. A támogatások elkülönített nyilvántartásának kialakítására vonatkozó részletes belső szabályozás (Számv. tv. 161/A. § (1) bek.)

5. 1. számú Tanúsítvány (elérhető az Elektronikus Adatszolgáltatási Rendszerben)

6. 2. számú Tanúsítvány (elérhető az Elektronikus Adatszolgáltatási Rendszerben)

Az utolsó számviteli beszámolóval lezárt gazdasági évre vonatkozó dokumentumok:

7. A sportegyesület, sportszövetség a tevékenysége költségei, ráfordításai ellentételezésére kapott támogatásokról vezetett, az utolsó számviteli beszámolóval lezárt gazdasági évre vonatkozó elkülönített számviteli nyilvántartása (Civil tv. 20.§ (1) bek. c) pont, (3) bekezdés; Számv.tv.161/A, § (2) bek., 107/2011. (VI. 30.) Korm. rend. 9. § (8) bek.)

8. A sportegyesület, sportszövetség a tevékenysége költségei, ráfordításai ellentételezésére kapott támogatások felhasználásáról vezetett, az utolsó számviteli beszámolóval lezárt gazdasági évre vonatkozó elkülönített számviteli nyilvántartása (Civil tv. 20.§ (4) bek.; Számv. tv.161/A, § (2) bek.; 107/2011. (VI. 30.) Korm. rend. 9. § (9) bek.)

9. A képviseletre jogosult által aláírt, az adatszolgáltatás napján meglévő, az utolsó beszámolási kötelezettséggel lezárt év számviteli beszámolója (Számv. tv. 4. § (1), Civilszr.
7. § (1) bek.) Az Országos Sportági Szakszövetség által rendelkezésre bocsátandó további, az adatszolgáltatás időpontjában hatályos dokumentumok:

10. A gazdálkodási, pénzügyi szabályzat (Sport. Tv. 23. § (1) bek. f) pont)