CivilTech
Hírek
Hír
Célvizsgálat a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nem peres ügyszakában
2016. szeptember 26.


976


Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke 2016. március 30. napján rendelte el a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartási eljárásai időszerűségének és hiánypótlási gyakorlatának országos vizsgálatát.

A nyilvántartott élő szervezetek számának megoszlása a vizsgálat idején: 

Változatlanul a legtöbb élő szervezetet a központi régió két törvényszéke tartja nyilván (Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék), a vizsgálati anyag azonban rámutatott arra, hogy a beérkező kérelmek nagysága nem feltétlenül a bejegyzett élő szervezetekhez igazodik. A kérelmek számát tekintve több vidéki törvényszék is igen leterhelt (Nyíregyházi Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Kecskeméti Törvényszék, Győri Törvényszék és a Szegedi Törvényszék). 
 
Két törvényszék kivételével, ahol 40% -ot is eléri a született határozatokra jutó fellebbezések száma, a törvényszékek nagy részén az nem jelentős, 6 % alatt kerül fellebbezés előterjesztésre.
 
Az időszerű ügyintézés vonatkozásában megállapítást nyert, hogy a Tatabányai, a Balassagyarmati, a Zalaegerszegi és a Veszprémi Törvényszéken született a legjobb eredmény, azaz a vizsgált időszakban a kérelmek 100%-ában naprakész az ügyintézés. Egyebekben a törvényszékek többségén mára nincs ügyhátralék.
 
A törvényszékek nyitottak az ügyfelek, az érintett külső szervezetek és a társhatóságok felé. A bíróságok megfelelő külső kommunikációjának eredményeként az ügyfelek egyre gyakrabban használják a bíróságok központi honlapján elhelyezett segédanyagokat és az okiratsablonokat. Rendszeressé vált az ún. Civil napok tartása is. 
 
forrás: birosag.hu


Címkék

Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés” elnevezésű (EFOP-2.2.5-17 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság” című (VP6-16.9.1-17 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című (VP6-19.3.1-17 kódszámú) felhívás.
Címkék