Ferencváros iránt elkötelezett, környezetük jobbá és szebbé tételéért, a kerületi közösség életének fejlesztéséért aktívan tenni akaró lakókat és vállalkozókat, illetve a kerülethez erősen kötődő, itt tanuló vagy dolgozó tagokat keres kuratóriumába a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, közhasznú nonprofit szervezet.

Magyarország első, 2011 óta működő közösségi alapítványa a helyi adománygyűjtést, helyi támogatásosztást és közösségfejlesztést tekinti elsődleges feladatának.  Mindezt a helyi igények ismeretében, nemzetközileg sikeres programok és kampányok hazai adaptálásával (Swimathon, Élő Adás közösségi adománygyűjtő estek, Hackathon) és/vagy saját kidolgozású programokkal, a helyi formális és informális közösségek felkutatásával és támogatásával, saját kiírású pályázatainkon keresztül érjük el.

Az FKA meghatározó szereplője a hazai közösségi mozgalomnak és több nemzetközi szervezetnek is rendszeres támogatottja: Global Fund for Community Foundations, The Funding Network, Academy for the Development of Philanthropy in Poland.

A kuratórium legfontosabb feladata az FKA stratégiai céljainak megtervezése, munkatervének és költségvetésének elfogadása, a programok megvalósításához szükséges pénzügyi és személyi feltételek megteremtése és a megvalósítás monitorozása, értékelése. A kurátori munka tiszteletbeli megbízatás, azért honorárium vagy fizetés nem jár. Nálunk a kurátorok nem évente egyszer-kétszer találkoznak, hogy elfogadják az alapítványi beszámolókat, hanem ők a szervezet meghatározó alakítói és egyben legaktívabb önkéntesei is.

Kiket várunk?

Olyan Ferencvároshoz kötődő és a demokratikus döntéshozatalt mindenkor szem előtt tartó embereket:

  • akiknek saját elképzeléseik vannak a kerületi élet jobbítására (saját mikrokörnyezetükben vagy nagyobb, kerületi szinten) és egy már működő, politikai pártoktól független alapítvány keretei közt szeretnék azokat megvalósítani

  • akik aktív társakat keresnek a kerületi közösséget szolgáló ötleteik megvalósításához

  • akik vállalják, hogy heti-kétheti rendszerességgel részt vesznek a kuratórium munkájában

  • akik nem riadnak meg attól sem, hogy maguk is részt vállaljanak az adománygyűjtésben (egyéni vagy közös kampányokban, lakossági vagy céges potenciális támogatók megszólításában, egyéb választott formákban)

  • akik maguk is szívesen és tevékenyen részt vennének a közösen megtervezett alapítványi programokban

Amit kínálunk
  • egy helyi kapcsolatokkal rendelkező, támogató kurátori/munkatársi/önkéntes közösséget

  • egy támogató hazai és nemzetközi közösségi alapítványi hálózatot, egymás munkájának és tapasztalatainak megismerését

  • reményt azoknak, akik hisznek abban, hogy egy lokális közösség minden tagja képes lehet adni a közösségnek: időt, pénzt, jó ötleteket, szakértelmet.

 
Az FKA egy tucat éve működik, de nem tucatmódra

Megalakulásunk óta nagy erősségünknek tartjuk azt a működési formát, amit kialakítottunk és amelyet szeretnénk a jövőben is tovább éltetni. Amelyben diák és nyugdíjas, civil és üzleti szereplő, kerületben élő és itt dolgozó/tanuló közösen, nagy kíváncsisággal és empátiával, tisztelettel fordulva egymáshoz, közösen alakítjuk ki programjainkat, s melyben mindenkor a közösségi élmény és a kerülethez tartozás öröme munkánk legnagyobb jutalma.

Közhasznú alapítványunk kiemelt célja a kuratórium megújítása és kibővítése, az FKA következő életszakaszának megtervezése, stratégiai irányainak újragondolása és meghatározása, ehhez keresünk most társakat!

Április 14-ig várjuk a jelentkezéseket, egy önéletrajzzal és egy  - legfeljebb egyoldalas - motivációs levéllel, melyben az érdeklődő kitér a ferencvárosi kötődésére és ír arról is, hogy mi a személyes célja a kurátori szereppel, mit tudna nyújtani ő a közösségi alapítványnak, és mit vár tőlünk.

 Címünk: ferencvarosi.ka@gmail.com

A tárgyszóba kérjük beírni, hogy „Kurátor lennék”. 

További infók: +3670 504 6822