Megjelent az Alapítványok és Egyesületek Jogi Értesítője (Civil Közlöny) 2023. évi 2. (májusi) száma a civil erőforrásokról készített, hatályos jogszabályi összeállítással - benne az önkéntességről -, az állami és önkormányzati támogatások államháztartási szabályairól -, az SZJA 1 %-ról; továbbá az adománygyűjtés jogi kereteiről, a Nemzeti Együttműködési Alapról, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló rendelkezésekkel, s végül a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetekre vonatkozó törvénnyel.

Mi a Civil Közlöny?

A civil szervezeteket érintő, egységes szerkezetbe foglalt, A/4 alakú, két hasábos jogszabály-formátumban megjelenő, negyedéves közlöny-periodika: márciusban, májusban, szeptemberben és a következő év januárjában.  Az elektronikus .pdf formátum lehetőséget biztosít arra, hogy terjedelmi korlátoktól függetlenül lehessen közölni a lapban minden releváns jogi információt teljes egészében!

Bónusz, ajándék!

A 2023. évre újonnan előfizetőink számára – az előfizetéshez tartozó 2023/1. márciusi szám mellett – elküldjük PDF formátumban e-mailen a 2022/4. számot (ami 2023. januárban jelent meg és már a 2023. évi szabályokat tartalmazza) a civil adókedvezményekről és az SZJA 1%-ról, civil szervezetek gazdálkodásáról, számviteléről és könyvvezetési szabályairól.

Mit tartalmaz a 2023. évi Civil Közlöny évfolyam?

2023/1. szám, márciusban: CIVIL ALAPJOGSZABÁLYOK - STÁTUSZ, MŰKÖDÉS

(Ptk-kivonat, Civil Törvény, közhasznúság, bírósági nyilvántartás jogszabályai, végelszámolás, törlési eljárás)

2023/2. szám, májusban: CIVIL ERŐFORRÁSOK JOGI SZABÁLYOZÁSA

(Önkéntesség jogi keretei, Nemzeti Együttműködési Alap, Közpénztámogatások államháztartási jogszabályai, Pályázati keretjogszabályok, Adománygyűjtés, Civil Információs Rendszer) 

2023/3. szám, októberben: CIVIL ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS JOGI ESZKÖZEI 

(Népszavazás, Aláírásgyűjtés, Demonstráció, Jogszabály-tervezetek véleményezése, Közérdekű adatigénylés) 

+ CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK ADATVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI 

(Személyes adatok védelme, adatkezelő kötelezettségei, adatbiztonsági intézkedések, adatvédelmi incidensek és jogorvoslat, ügyféladatok kezelése, közérdekű adatok megismerhetősége és közzététele, adatvédelmi felelős, adatvédelmi hatóság.)

2023/4. szám, 2024. januárban: CIVIL ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS MENTESSÉGEK, SZJA 1 %, CIVIL SZERVEZETEK GAZDÁLKODÁSA, SZÁMVITELE ÉS KÖNYVVEZETÉSE  

(Civil Adókedvezmények 2024. évi Táblázata; A civil szervezetek gazdálkodásának, adózásának és működésüknek pénzügyi, számviteli kereteit tartalmazó jogszabályok, már a január 1-jei, általában tovább módosuló jogszabályok ismeretében.)

A lap szerkesztője dr. Bíró Endre ügyvéd, a Jogismeret Alapítvány kiadó szakmai vezetője.

A Civil Közlöny 2023. teljes évfolyamának megrendelési díja 4.000 Ft + ÁFA.

MEGRENDELHETŐ írásban, bármely elektronikus módon:

Honlapon a legkönnyebb: www.jogismeret.hu / Kiadványok / Civil Közlöny

E-mailen: info@jogismeret.hu