Hírek
Hír
ARIADNE, vezérfonal a szociális gazdaságban tevékenykedő menedzsereknek
2011. július 15.


1935


Leonardo da Vinci Innováció Transzfer projekt a Budapesti Gazdasági Főiskola részvételével

Az utóbbi években a tercier szektor jelentősége – különösen egyes európai államokban – felértékelődött, ami a közszolgáltatásokban, azon belül is a szociális ellátásokban megnyilvánuló egyre intenzívebb szerepvállalásával van kapcsolatban. A nonprofit szektor szerepének erősödése összefügg azzal az európai tendenciával, hogy az országok keresni kezdték azokat az új lehetőségeket, hogy miként tudnák a harmadik szektort még jobban bekapcsolni a szociális szolgáltatások nyújtásába és irányításába. Ez nem egy új jelenség, mivel a nonprofit szféra részvétele a jóléti szolgáltatásokban egészen a XIX. századig nyúlik vissza, különös tekintettel az oktatásra, az egészségügyi ellátásra, az idősgondozásra, valamint a lakhatással kapcsolatos szolgáltatásokra. A szociális gazdaság működtetésében Franciaország nagy hagyományokkal rendelkezik. Ebből a tényből kiindulva indította el a francia ESCEM (Ecole Supérieure de Commerce et de Management de Tours-Poitiers) az ARIADNE elnevezésű projektet, amelyben egy konzorcium létrehozásával közös képzési anyag fog készülni a szociális gazdaság, az abban tevékenykedő vezetők, menedzserek támogatására, ami szolgálná az innovációk elterjesztésének európai uniós eszméjét. A projekt a Leonardo da Vinci program keretében az Európai Bizottság támogatásával 2010 őszén indult és 2012 őszéig tart.

A projekt alapvető célja a szociális gazdaság működtetésében felhalmozott tapasztalatok, innovációk európai szintű összegyűjtése, majd egy közösen kialakított képzési anyag kidolgozása a szociális gazdaságban dolgozó menedzserek számára. A legújabb szakmai ismeretek alapján kimunkálandó, 2-3 napos oktatást szolgáló képzési anyag célja, hogy egységes keretben mutassa be a szociális gazdaság értékeit, folyamatait, a kompetenciák és szakmai képességek legjobb gyakorlatának elemeit.

A fenti célok megvalósítása érdekében az ESCEM egy nemzetközi konzorciumot alakított, amelynek összetételénél figyelembe vette a szociális gazdaságban eddig nagy hagyományokkal és tapasztalattal rendelkező országokat (Franciaország, Belgium, Egyesült Királyság, Olaszország és Svájc). A konzorcium vezetője a pályázati cél megvalósítása szempontjából fontos szereplőként kapcsolta be a projektbe Magyarországot, melyet intézményünk, a Budapesti Gazdasági Főiskola képvisel.
 

A BGF kiválasztásában nagy szerepe volt az ESCEM és a BGF közötti korábbi eredményes együttműködésnek az Erasmus Virtuális campus program keretében. A BGF, mint a felnőttképzés egyik legfontosabb hazai szereplője azt a feladatot kapta, hogy részben legyen részese a képzési anyag kidolgozásának, de főképpen legyen felelőse a közös képzési modul magyarországi adaptációjának, majd később a képzési anyag elterjesztésének főleg azokban a (közép-kelet) európai uniós országokban, amelyek ezen a területen viszonylag kevés tapasztalattal rendelkeznek.
 

A BGF feladatainak koordinálására létrejött egy szakmai csapat, amelynek tagjai részben a BGF munkatársai, részben a hazai gyakorlatot jól ismerő külső szakértők. Ahhoz, hogy a BGF sikeresen tudja teljesíteni vállalt feladatát, arra van szükség, hogy a szociális gazdaság területéről minél szélesebb hazai szakmai bázist alakítson ki és vonjon be a munkába. Ennek érdekében még 2011 nyara folyamán kis létszámú szakértői megbeszéléseket szervezünk, majd a későbbiekben a lehető legszélesebb kört megszólítva kívánjuk a hazai tapasztalatokat, specialitásokat beépíteni az európai kontextusban kidolgozásra kerülő képzési modulokba. A tananyag adaptációja az ősz folyamán kezdődik és a képzési anyag gyakorlati kipróbálására 2012 első felében kerül sor.

A projekt céljai között szerepel az is, hogy a legnagyobb feladatot jelentő képzési anyag mellett létrejöjjön egy közösségi szintű fogalomtár a szociális gazdaság témakörében, amely segítséget ad az európai szintű együttműködéshez. A fogalomtár mellett egy közösen kialakított internetes hozzáférési lehetőség pedig azt szolgálná, hogy az egyes országokban megjelent tanulmányok, oktatási anyagok, információk ezen a felületen mindenki számára elérhetők legyenek:

http://www.social-economy-training.eu/

A BGF ugyancsak szeretné a saját honlapján elérhetővé tenni a legújabb eredményeit:

http://en.bgf.hu/projects/ariadne

Főpályázó és koordinátor:

  1. Ecole Supérieure de Commerce et de Management de Tours-Poitiers (ESCEM) – FR

Közreműködő partnerek:

  1. Centre d'Economie Sociale, HEC Liège (HEC)– BE
  2. MAC-Team aisbl - Pôle européen des coopérations multi-acteurs (MAC TEAM) – BE
  3. Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) – HU
  4. European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (EURICSE) – IT
  5. The Open University – UK
  6. Centre International de Recherche et d'Information sur l'Economie Publique, Sociale et Coopérative (CIRIEC) – FR

Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy a honlapunkon elérhető kérdőívet a szociális gazdaságban tevékenykedő menedzser készségeiről, illetve a szociális gazdaság magyar sajátosságairól kitölti, és visszaküldi a varga.laszlo@bgf.hu e-mailcímre!

Budapesti Gazdasági Főiskola
1149 Budapest, Buzogány utca11-13.
Web: http://www.bgf.hu

Kapcsolattartók:
Dr. Sivák József  Varga László
szakmai vezető koordinátor
E-mail: sivak.jozsef@pszfb.bgf.hu E-mail: varga.laszlo@bgf.hu

forrás: Budapesti Gazdasági Főiskola

Leonardo da Vinci Transfer of Innovation - 2010-1-FR1-LEO05-14505
Ecole Supérieure de Commerce et de Management de Tours-Poitiers (ESCEM)

ARIADNE, the managerial guidance in Social Economy based on intrinsic skills, competences and values: commitment, behaviour and motivation

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
Pályázat
A pályázat célja az általános és középfokú iskolákban tanuló diákok pénzügyi tudatosságának fejlesztését szolgáló programok támogatása azokon az alapítványokon és egyesületeke ...
Pályázat
Pályázati felhívás stratégiai partnerség kialakítására civil szervezetek számára
Pályázat
Októberig várja a pályázatokat a Nemzetközi Visegrádi Alap a kis- és nagyösszegű, a Visegrád+, valamint a stratégiai pályázataira.
Pályázat
Pályázatot hirdet az Európai Unió Kulturális Öröksége Díjak / Europa Nostra Díjak odaítélésére az EU és az Europa Nostra.
Pályázat
Music Moves Europe – Az európai zenei sokszínűség és tehetség fellendítése professzionalizálási és képzési pályázat címmel hirdet pályázatot zenei képzési programok támogatásá ...
Címkék