Az utóbbi években a tercier szektor jelentősége – különösen egyes európai államokban – felértékelődött, ami a közszolgáltatásokban, azon belül is a szociális ellátásokban megnyilvánuló egyre intenzívebb szerepvállalásával van kapcsolatban. A nonprofit szektor szerepének erősödése összefügg azzal az európai tendenciával, hogy az országok keresni kezdték azokat az új lehetőségeket, hogy miként tudnák a harmadik szektort még jobban bekapcsolni a szociális szolgáltatások nyújtásába és irányításába. Ez nem egy új jelenség, mivel a nonprofit szféra részvétele a jóléti szolgáltatásokban egészen a XIX. századig nyúlik vissza, különös tekintettel az oktatásra, az egészségügyi ellátásra, az idősgondozásra, valamint a lakhatással kapcsolatos szolgáltatásokra. A szociális gazdaság működtetésében Franciaország nagy hagyományokkal rendelkezik. Ebből a tényből kiindulva indította el a francia ESCEM (Ecole Supérieure de Commerce et de Management de Tours-Poitiers) az ARIADNE elnevezésű projektet, amelyben egy konzorcium létrehozásával közös képzési anyag fog készülni a szociális gazdaság, az abban tevékenykedő vezetők, menedzserek támogatására, ami szolgálná az innovációk elterjesztésének európai uniós eszméjét. A projekt a Leonardo da Vinci program keretében az Európai Bizottság támogatásával 2010 őszén indult és 2012 őszéig tart.

A projekt alapvető célja a szociális gazdaság működtetésében felhalmozott tapasztalatok, innovációk európai szintű összegyűjtése, majd egy közösen kialakított képzési anyag kidolgozása a szociális gazdaságban dolgozó menedzserek számára. A legújabb szakmai ismeretek alapján kimunkálandó, 2-3 napos oktatást szolgáló képzési anyag célja, hogy egységes keretben mutassa be a szociális gazdaság értékeit, folyamatait, a kompetenciák és szakmai képességek legjobb gyakorlatának elemeit.

A fenti célok megvalósítása érdekében az ESCEM egy nemzetközi konzorciumot alakított, amelynek összetételénél figyelembe vette a szociális gazdaságban eddig nagy hagyományokkal és tapasztalattal rendelkező országokat (Franciaország, Belgium, Egyesült Királyság, Olaszország és Svájc). A konzorcium vezetője a pályázati cél megvalósítása szempontjából fontos szereplőként kapcsolta be a projektbe Magyarországot, melyet intézményünk, a Budapesti Gazdasági Főiskola képvisel.
 

A BGF kiválasztásában nagy szerepe volt az ESCEM és a BGF közötti korábbi eredményes együttműködésnek az Erasmus Virtuális campus program keretében. A BGF, mint a felnőttképzés egyik legfontosabb hazai szereplője azt a feladatot kapta, hogy részben legyen részese a képzési anyag kidolgozásának, de főképpen legyen felelőse a közös képzési modul magyarországi adaptációjának, majd később a képzési anyag elterjesztésének főleg azokban a (közép-kelet) európai uniós országokban, amelyek ezen a területen viszonylag kevés tapasztalattal rendelkeznek.
 

A BGF feladatainak koordinálására létrejött egy szakmai csapat, amelynek tagjai részben a BGF munkatársai, részben a hazai gyakorlatot jól ismerő külső szakértők. Ahhoz, hogy a BGF sikeresen tudja teljesíteni vállalt feladatát, arra van szükség, hogy a szociális gazdaság területéről minél szélesebb hazai szakmai bázist alakítson ki és vonjon be a munkába. Ennek érdekében még 2011 nyara folyamán kis létszámú szakértői megbeszéléseket szervezünk, majd a későbbiekben a lehető legszélesebb kört megszólítva kívánjuk a hazai tapasztalatokat, specialitásokat beépíteni az európai kontextusban kidolgozásra kerülő képzési modulokba. A tananyag adaptációja az ősz folyamán kezdődik és a képzési anyag gyakorlati kipróbálására 2012 első felében kerül sor.

A projekt céljai között szerepel az is, hogy a legnagyobb feladatot jelentő képzési anyag mellett létrejöjjön egy közösségi szintű fogalomtár a szociális gazdaság témakörében, amely segítséget ad az európai szintű együttműködéshez. A fogalomtár mellett egy közösen kialakított internetes hozzáférési lehetőség pedig azt szolgálná, hogy az egyes országokban megjelent tanulmányok, oktatási anyagok, információk ezen a felületen mindenki számára elérhetők legyenek:

http://www.social-economy-training.eu/

A BGF ugyancsak szeretné a saját honlapján elérhetővé tenni a legújabb eredményeit:

http://en.bgf.hu/projects/ariadne

Főpályázó és koordinátor:

  1. Ecole Supérieure de Commerce et de Management de Tours-Poitiers (ESCEM) – FR

Közreműködő partnerek:

  1. Centre d'Economie Sociale, HEC Liège (HEC)– BE
  2. MAC-Team aisbl - Pôle européen des coopérations multi-acteurs (MAC TEAM) – BE
  3. Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) – HU
  4. European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (EURICSE) – IT
  5. The Open University – UK
  6. Centre International de Recherche et d'Information sur l'Economie Publique, Sociale et Coopérative (CIRIEC) – FR

Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy a honlapunkon elérhető kérdőívet a szociális gazdaságban tevékenykedő menedzser készségeiről, illetve a szociális gazdaság magyar sajátosságairól kitölti, és visszaküldi a varga.laszlo@bgf.hu e-mailcímre!

Budapesti Gazdasági Főiskola
1149 Budapest, Buzogány utca11-13.
Web: http://www.bgf.hu

Kapcsolattartók:
Dr. Sivák József  Varga László
szakmai vezető koordinátor
E-mail: sivak.jozsef@pszfb.bgf.hu E-mail: varga.laszlo@bgf.hu

forrás: Budapesti Gazdasági Főiskola

Leonardo da Vinci Transfer of Innovation - 2010-1-FR1-LEO05-14505
Ecole Supérieure de Commerce et de Management de Tours-Poitiers (ESCEM)

ARIADNE, the managerial guidance in Social Economy based on intrinsic skills, competences and values: commitment, behaviour and motivation

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.