A Miniszterelnökség pályázati felhívása "Civil Információs Centrum" cím elnyerésére

NOV
25

Határidő: 2019. november 25.

A magyar civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a közjót szolgáló feladatok ellátásában, az életminőség elemeinek biztosításában, a közéleti értékek fejlesztésében.

A Miniszterelnökség pályázati felhívása "Civil Információs Centrum" cím elnyerésére

A részletes pályázati feltételeket A Miniszterelnökség pályázati kiírása "Civil Információs Centrum" cím elnyerésére című pályázati felhívás tartalmazza.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltörvény) 51. § (1) bekezdése szerint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében civil információs centrumokat működtet. A Civiltörvény VIII. fejezete (51-52/A. §) határozza meg a civil információs centrumokfeladatait, a címre jogosultakkal kapcsolatos elvárásokat.

A pályázat célja, célterülete

A pályázat nyertese jogosult lesz a miniszter által adományozott Civil Információs Centrum cím használatára, az információs centrum működtetésére, szolgáltatás nyújtására az adott megyében, valamint a fővárosban az e pályázati kiírásban, a szakmai együttműködési megállapodásban foglaltak, és a Civil törvény 52. §(1) bekezdésében meghatározott feladatok alapján. A címbirtokost a címhasználathoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek 2020. január 1-től, 2022. december 31-ig illetik meg.

A pályázók köre, a pályázat benyújtásának feltételei

A pályázók köre

A pályázat keretében kizárólag a Civil törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti civil szervezet, így a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület–a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével –továbbá –a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével –alapítvány (a továbbiakban: Pályázó) vehet részt, amely az alábbi feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjában megfelel:

  • székhelye a megpályázott megye/főváros egyik településén/fővárosban található;
  • tevékenységének hatóköre legalább a megpályázott megyére/fővárosra kiterjed;
  • rendelkezik az adott megyében/fővárosban jólmegközelíthető, frekventálthelyen lévő, megfelelő infrastruktúrával ellátott irodával.

A pályázat benyújtásának feltételei

  • A pályázat célterülete: az ország 19 megyéje és a főváros.
  • Jelen pályázati kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be, egy információs centrum kialakítása érdekében.
  • Konzorcium nem nyújthat be pályázatot.

A felhívás és a pályázathoz használandó dokumentumok:

forrás, bővebben: civil.info.hu


Címkék
pályázatírás, civil törvény, Civil Információs Centrum