Civil Díj 2019

JAN
31

Határidő: 2019. január 31.

A NIOK Alapítvány meghívja a civilszervezeteket, pályázzanak a Civil Díjra. A program keretében olyan kezdeményezéseket, projekteket, programokat díjazunk, amelyek újszerű megközelítést alkalmazva kiemelkedő eredményeket értek el.

A pályázat fő céljai:

 • A díjak odaítélése által minél szélesebb körben ismertté tenni a legjobb hazai civil szervezeteket és legsikeresebb projektjeiket (és ezzel segíteni a legjobbak 1% és egyéb adománygyűjtő kampányait);
 • A díjátadó gála keretei között egy évente ismétlődő, a szektor szereplőinek szóló esemény meghonosítása, amely a civilek és partnereik fontos találkozóhelyévé, a kapcsolatépítés megkerülhetetlen szereplőjévé válik.

A Civil Díjakat az alábbi kategóriákban osztjuk ki:

 • Legnagyobb hatású projekt
 • Legjobb kommunikációs kampány
 • Legjobb együttműködés (akár civilszervezetek között, akár civil és állami szervezet között, akár civilszervezet és vállalat között)
 • Legígéretesebb új szervezet
 • Legsikeresebb adománygyűjtés
 • Legsikeresebb érdekérvényesítési projekt
 • Legjobb civil akció (olyan – spontán – megmozdulás, tevékenység, amellyel a szervezet egy aktuális helyzetre vagy problémára reagál frappánsan)
 • Legjobb társadalmi vállalkozás – MagNet Bank Különdíj

Pályázati feltételek

A pályázaton bármely, Magyarországon működő civilszervezet vagy civil jellegű non-profit gazdasági társaság indulhat a pályázati űrlap megadott határidőig történő kitöltésével és beküldésével. A legjobb civil akció és új szervezet kategóriában magánszemélyek csoportja bejegyzett szervezet nélkül is beadhat pályázatot.

A pályázaton azon projektek, programok nevezhetők, amelyek jelenleg is futnak vagy 2018 során zárultak le.

A Legígéretesebb új szervezet kategóriában olyan szervezet nyújthat be pályázatot, amely 2017. január 1. után alakult (a szervezet bírósági bejegyzése nem feltétele a pályázat benyújtásának).

Pályázatot több szervezet közösen is benyújthat.

A pályázaton nyertes szervezetek oklevélben részesülnek. A díj elnyerésével a nyertes szervezetek megkapják a Civil Díj 2019 logó használatának jogát.

A pályázó szervezetek pályázatukkal hozzájárulnak, hogy a nonprofit.hu a döntőbe jutott és díjazott pályázati projekteket sajtó és egyéb csatornákon keresztül a nyilvánosság felé közzétegye.

A pályázatok elbírálása

A díjak odaítélésének általános szempontja, hogy a pályázott program céljában, eredményében és/vagy a megközelítés módszertanában kreatív, újszerű és jövőbe mutató megközelítésről tesz-e tanúbizonyságot.

A pályamunkákat szakmai bíráló bizottság értékeli kategóriánként kidolgozott szempontrendszer szerint (ld. alább). A bíráló bizottság hasonló színvonalú pályázatok esetén előnyben részesíti a kisebb, helyi, illetve kevésbé ismert szervezeteket, hiszen a díj egyik célja a civil szektor sokszínűségének megmutatása.

A pályázatok értékelésekor kiemelt jelentősége van a rendelkezésre bocsátott információk minőségének és megbízhatóságának, ezért kitöltéskor kérjük, a pályázók törekedjenek arra, hogy a programhoz kapcsolódó legfontosabb tényeket bemutassák és az információkat alátámasztó rendelkezésre álló anyagokat és dokumentumokat csatolják. A bíráló bizottság a bírálati folyamat során szükség esetén további információkat kérhet be a pályázóktól pályázatukkal kapcsolatosan.

A bíráló bizottság tagjai a szektor ismert és elismert szakemberei, valamint olyan üzlet- és szakemberek, akik régóta támogatják a szektorban tevékenykedő civilszervezetek hatékony működését.

A bíráló bizottság tagjai:

Cseh Balázs – kuratóriumi elnök, Civil Iránytű Alapítvány

F. Tóth András – ügyvezető igazgató, Önkéntes Központ Alapítvány

Gáncs Kristóf – kommunikációs igazgató, Ökumenikus Segélyszervezet

Gerencsér Balázs – igazgató, Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány

Kempf Zita – újságíró, szerkesztő, NL Café

Liptay Gabriella – marketing és kommunikációs igazgató, KPMG Hungária Kft.

Molnár Csaba – közösségfejlesztési igazgató, MagNet Bank Zrt.

Móra Veronika – igazgató, Ökotárs Alapítvány

Paul Ágnes – ügyvezető igazgató, Organic Communications

Pistyur Veronika – ügyvezető igazgató, Bridge Budapest

Újhelyi Katalin – CSR tanácsadó

Ujvári Panna – kommunikációs vezető, Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány

Varga Éva – társadalmi vállalkozások és befektetések független tanácsadója

A NIOK Alapítvány fenntartja a lehetőségét, hogy a bíráló bizottság összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa.

Értékelési szempontok az egyes pályázati kategóriákban

Legnagyobb hatású projekt

 • Hatás mértékegysége, mértéke illetve milyen időszak alatt érték ezt el
 • A hatás mértéke a projekt teljes költségéhez viszonyítva
 • Mennyire új, innovatív a módszer, ahogy a hatást elérték

Legjobb kommunikációs kampány

 • Az üzenet megjelenítésének/eljuttatásának kreativitása
 • Az ötlet eredetisége
 • A kampány eredménye (mit ért el ténylegesen: változást/cselekvést?)
 • Elért emberek száma a költséghez viszonyítva

Legjobb együttműködés (akár civilszervezetek között, akár civil és állami szervezet között, akár civilszervezet és vállalat között)

 • Mennyi ideig tartott/mennyi ideje tart az együttműködés
 • Az együttműködés intenzitása/mélysége, azaz
  • Közös aktivitások száma, mérete, hossza
  • A felek által betett erőforrások típusainak (pl. pénzügyi, emberi, szellemi, természetbeni) sokfélesége
  • Az együttműködés eredménye (mit ért el ténylegesen: változást/cselekvést/bevételt)

Legígéretesebb új szervezet

 • Eredmény (projektek, bevont emberek száma stb.)
 • Olyan problémát céloz, amit mások nem? Vagy olyat, amit mások is, de teljesen máshogy?

Legsikeresebb adománygyűjtés

 • Az üzenet megjelenítésének/eljuttatásának kreativitása
 • Mennyire serkenti általában a magyar lakossági adományozási kedvet
 • A kampány eredménye (bevétel/költségek, a költségekbe a fizetett munkaórákat is beleszámolva)

Legsikeresebb érdekérvényesítési projekt

 • Mennyire közérdekű a jogszabály, önkormányzati vagy egyéb döntés, amelynek módosítása/befolyásolása/megakadályozása kapcsán a projekt sikert ért el
 • Hogyan és mennyiben sikerült befolyásolni az ezzel kapcsolatos döntés(eke)t
 • Kiket és hogyan sikerült mozgósítani az eredmények elérése érdekében
 • A változásnak mi a hatása és ennek a hatásnak mi a nagyságrendje (hatás mértékegysége és mértéke, pl. hány ember életét érinti)

Legjobb civil akció (olyan – spontán – megmozdulás, tevékenység, amellyel a szervezet egy aktuális helyzetre vagy problémára reagál frappánsan)

 • Hatás mértékegysége, mértéke illetve milyen időszak alatt érték ezt el
 • A hatás mértéke az akció teljes költségéhez viszonyítva
 • Mennyire új, innovatív a módszer, ahogy a hatást elérték
 • Mennyire volt fontos 2018-ban az adott ügy Magyarországon, amelyre spontán, gyorsan reagálva létrejött az esemény, megmozdulás

Legjobb társadalmi vállalkozás – MagNet Bank Különdíj

 • Üzleti fenntarthatóság, siker
 • Elért társadalmi hatás mértéke és mérése
 • Mennyire modellszerű, elterjeszthető a tevékenység

A bíráló bizottság az értékelés során az egyes kategóriákon belüli szempontokat nem külön-külön, hanem együttesen, összességében értékeli.

Pályázati folyamat

A pályázati anyagot az online pályázati űrlap kitöltésével kell benyújtani.

Az online pályázati űrlap elérhetősége:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSC4a1m1fSwLY75aQRLq5rFK0e6lykkqdRaiVALuvtcsx__w/viewform

A pályázatok beadásának határideje: 2019. január 15.

A pályázati űrlappal együtt kötelező leadni 3 db, a pályázati anyaggal kapcsolatos fotót, amelyek felbontása legalább 640x360. Emellett lehetőség van a programhoz kapcsolódó egyéb anyagok, dokumentumok mellékelésére is. A fotókat és az esetleges egyéb anyagokat csatolmányként e-mailben vagy fájlküldő szolgáltatással (mammutmail, wetransfer stb.) lehet megküldeni, szintén a megadott határidőig a civildij@niok.hu e-mail címre.

A beadási határidő után érkező, hiányos, vagy a kiírásnak meg nem felelő pályázatot a bíráló bizottság nem bírálja el.

A pályázatokat kategóriánként bíráljuk el, ezért a jelentkezőknek a pályázati kategóriát a pályázatban meg kell jelölnie. A bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy a beadott pályázatot adott esetben másik kategóriában (is) értékelje.

A pályázatokat magyar nyelven kérjük benyújtani.

Díjátadó gála

A díjátadó gála tervezett időpontja: 2019. április 16.

A díjátadó gála pontos időpontjáról és helyszínéről minden pályázót e-mailben értesítünk, valamint a civildij.hu oldalon, és a nonprofit.hu oldalon tájékoztatunk.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatosan további információk az alábbi elérhetőségeken kérhetőek:
Tel: +36 1 315 3151
Email: civildij@niok.hu

Támogatók

 A Civil Díj pályázati program főtámogatója a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.

Együttműködő partner:

Média partner:

 

A pályázat és a program koordinátora a NIOK Alapítvány:


Címkék
pályázat, innováció, pályázatírás, NIOK Alapítvány