Pályázatok
Pályázat
Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés


680

Határidő: 2018. március 30.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés” című (VEKOP-7.2.4-17 kódszámú) felhívás.

A felhívás alapvető célja olyan egészségügyi humánerőforrás mennyiségi fejlesztését célzó beavatkozások megvalósítása, amelyek által csökkenthetőek az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben mutatkozó egyenlőtlenségek, csökken az egészségügyben a betöltetlen álláshelyek száma, valamint javulnak az egészségügyben a munkaerő megtartását szolgáló munkakörülmények és feltételek, valamint a lakosság számára nyújtott ellátások minősége és hatékonysága.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó fekvő- és/vagy járóbeteg intézmények, illetve az egészségügyért felelős miniszter által irányított közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó háttérintézmények az alábbi GFO besorolással:

 1. Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:
 • Központi költségvetési szerv (GFO 312)
 • Helyi önkormányzat (GFO 321)
 • Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (GFO 381)
 1. Jogi személyiségű nonprofit szervezetek:
 • Egyéb egyesület (GFO 529)
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
 • Közalapítvány (GFO 561)
 • Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562)
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)
 • Egyéb alapítvány (GFO 569)
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
 • Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
 • Nonprofit betéti társaság (GFO 576)
 1. Vállalkozás:
 • Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)
 • Részvénytársaság (GFO 114)
 • Betéti társaság (GFO 117)

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1,15 milliárd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 30-tól 2018. március 30-ig lehetséges.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén- dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A cél elérését a Kormány civil szerve ...
Pályázat
A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legal ...
Címkék