1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1.1 PÁLYÁZÓK KÖRE
A felhívásra pályázatot nyújthatnak be a 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó, a Polgári Törvénykönyv szerinti alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek, amelyek szerepelnek civil szervezetek közhiteles névjegyzékében: https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke.

1.2 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA
A pályázatot 2023.01.16. 00:00-tól – 2023.01.31. 23:59-ig lehet benyújtani.
A pályázat újranyitására kerül sor, amennyiben a Felhívás 2.2 a) – m) pontjában meghatározott szakterületek valamelyikére egyetlen pályázat sem érkezik. Az újranyitás változatlan feltételekkel, a jelen Felhívásban rögzítettek újbóli megjelentetésével történhet az eredményhirdetést követő 15 napon belül.

1.3 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA Pályázatot a szervezet az rrf.maf.titkarsag@tfm.gov.hu email címen keresztül nyújthatja be.
A pályázó szervezetnek a pályázatot és minden mellékletét minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban ügyfélkapu regisztrációhoz kötött. Az AVDH szolgáltatás itt érhető el: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes. (Az AVDH szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető.)
Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után:
Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikusan hitelesített pályázatot és mellékleteit nem kell kinyomtatni és papír alapon is aláírni.

Forrás és további információk: palyazat.gov.hu