A pályázat célja

A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.

 Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:

 • A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projekteket.
 • A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projekteket.
 • A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvétele elősegítését célzó projekteket.

A pályázók köre

 • A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. számú melléklete, XX. EMMI fejezet 20/19/16 Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatásafejezeti kezelésű előirányzat  számú, Fogyatékossággal élők társadalmi és érdekvédelmi szervezeteinek támogatása megnevezésű részfeladatában nem támogatott, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek,
 • és az alábbi gazdálkodási formák valamelyikébe beletartoznak:
  • Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
  • Egyházi jogi személy (GFO 551, 552, 559)
  • Nonprofit Kft. (GFO 572)
  • Közalapítvány (GFO 561, 562)
  • Sportegyesület (GFO 521)
  • Szövetség (GFO 517)
  • Sportszövetség (GFO 515,516)
  • Szociális szövetkezet (GFO 121)

A fenti kritériumok kiegészítéseként:

A pályázó szervezet alapító / létesítő dokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek, mint célcsoport

Támogatható programok, támogatás mértéke

Választható kategóriák:

FOF2021-A KATEGÓRIA: Fogyatékos személyek számára nyújtott szolgáltatások támogatása (személyes életvezetést, önálló életvitelt, infokommunikációs és egyéb szolgáltatások)

A választott kategória célcsoportja az érintett fogyatékos személyek csoportja. A kategória elsődleges célja olyan új vagy már működő hiánypótló szolgáltatások támogatása, amely megkönnyíti a fogyatékos személyek és hozzátartozóik mindennapjait az élet különböző területein.

FONTOS! Központi költségvetésből vagy pályázati úton finanszírozott szolgáltatásra kiegészítő támogatást nem lehet igénybe venni!

FOF2021-B KATEGÓRIA: Szakmai programok fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberek részére

A választott kategória célcsoportja a fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberek, szülők, nevelők. A kategória célja olyan műhelyek, előadások, kiadványok, tréningek, stb. támogatása, amelyek nagyban hozzájárulnak a fogyatékosságügy területén dolgozó szakemberek tudásának bővítéséhez.

FOF2021-C KATEGÓRIA: Integrált szabadidős, szemléletformáló, kulturális és sportprogramok

A választott kategória célcsoportja a fogyatékos személy, családjaik és hozzátartozóik. A kategória célja olyan programok támogatása, amelyek a célcsoport számára nyújtanak kikapcsolódási, feltöltődési lehetőséget.

Csak egy kategóriára lehet pályázni!

Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.

Kiemelt területek a kategóriákon belül

Előnyben részesülnek a következő tematikák mentén tervezett programok:

 • covid okozta nehézségek
 • fogyatékos személyekkel kapcsolatos abúzus (bántalmazás) téma
 • pszichoszociális fogyatékosság
 • súlyosan-halmozottan fogyatékos célcsoport
 • fogyatékos nők
 • fogyatékos gyermeket nevelő nevelőszülők
 • koragyermekkori intervenció
 • beszédfogyatékosság
 • ágazatközi együttműködések

A pályázati program megvalósítási időszaka

2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig.

Benyújtási határidő: 2021. június 15.

Forrás és további részletek: nszi.hu