Pályázatok
Pályázat
KPMG az oktatásért – Társadalmi befektetési program


1268

Határidő: 2017. május 31.

A KPMG 2017-ben meghirdeti társadalmi befektetési programját, amelynek célja az oktatás, és azon belül is a gazdasági nevelés fejlesztése, a pénzügyi ismeretek elmélyítése.

Mit kínál a KPMG?
A KPMG maximálisan 9 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a pályázati folyamatban kiválasztott szervezet számára meglévő program továbbfejlesztésére, fenntartására vagy új kezdeményezés elindítására.

Kik pályázhatnak?
Pályázhat minden Magyarországon működő oktatási intézmény vagy non-profit szervezet, amely 7-18 éves korosztály számára kínál fejlesztési programokat elsődlegesen gazdasági nevelés vagy pénzügyi ismeretek fejlesztése terén.

Milyen programmal lehet pályázni?
Az alábbi témakörökben lehet pályázatot benyújtani:

  • gazdasági nevelést, pénzügyi tudatosságot elősegítő, készségfejlesztő programok diákok számára
  • oktatók továbbfejlesztése, ami a gazdasági neveléshez szükséges ismeretek és módszertanok elsajátítását és gyakorlati alkalmazását teszik lehetővé
  • infrastruktúra fejlesztése, amely a gazdasági nevelés technikai hátterét biztosítják (ingatlan, hardware, software, alkalmazás, stb.)

A pályázatról bővebb információ és a kapcsolódó dokumentumok itt érhetőek el: https://home.kpmg.com/hu/hu/home/rolunk/vallalati-felelossegvallalas/kozossegek/kpmg-az-oktatasert-tarsadalmi-befektetesi-program.html
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén- dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A cél elérését a Kormány civil szerve ...
Pályázat
A szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem kiemelt feladata az Európai Uniónak, ezért a 2020-as célkitűzések egyik konkrét vállalása, hogy az unión belül legal ...
Címkék