Kárpátok Gyorssegély Alap Ukrajnáért

Kárpátok Alapítvány Gyorssegély Alapjából támogatás igényelhető az Ukrajnában dúló háború okozta krízis, menekültválság kezelésére irányuló civil kezdeményezések finanszírozására.

Mit támogatunk?

Olyan az Ukrajnából menekülők támogatásával kapcsolatos alulról szerveződő civil kezdeményezéseket kívánunk támogatni, amelyek az északkelet-magyarországi térségben (Észak-Magyarország és/vagy Észak-Alföld régiók településein) valósulnak meg, s melyek célja a menekült személyek, családok, gyerekek jóllétének elősegítése, helyzetük könnyítése, segítése. Azaz az érintettek jóllétének biztosítása érdekében szervezett bárminemű tevékenységek, programok, események, rendezvények, akciók, folyamatok támogathatók.

Előnyben részesítjük:

 • gyerekekre és/vagy kiemelten a roma családokra irányuló kezdeményezéseket,
 • menekült gyerekek jóllétének, szabadidős, kulturális programjainak, oktatásának biztosítására irányuló törekvéseket,
 • azokat a pályázatokat, amelyek folyamatcentrikusak, azaz folyamatokban gondolkodnak, szemben az eseti akciókkal,
 • azokat a pályázatokat, amelyek az elérhető szociális, oktatási, egészségügyi, kulturális stb. szolgáltatásokkal, intézményekkel, szereplőkkel való együttműködésre irányulnak pusztán csak a tárgyi adományok biztosításával szemben,
 • a menekültválság kezelésében résztvevő civil szervezetek humán- és infrastrukturális fejlesztésére, bővítésére, eszközeinek biztosítására irányuló kezdeményezéseket,
 • valamint amelyek a helyzet kezelésében érintett és résztvevő szervek, szervezetek, személyek koordinációjára, együttműködésük kialakítására, támogatására irányulnak.

Kik pályázhatnak?

 • Olyan legalább egy éve (2021-ben) bejegyzett civil szervezet (egyesület, alapítvány, szociális szövetkezet), amely (bizonyíthatóan) az Észak-Magyarországi és/vagy Észak-Alföldi régiókban tevékenykedik, és itt került bejegyzésre,
 • korábbi releváns tapasztalattal rendelkezik sérülékeny/roma közösségekkel és gyerekekkel, valamint helyi közösséggel folytatott közösségi, szociális, kulturális, oktatási programok szervezése, lebonyolítása terén,
 • a pályázat beadását megelőzően már folytat(ott) segítő tevékenységet az Ukrajnából menekülők körében (azaz nem ennek a kiírásnak a kapcsán vállalkozik csak erre), amelyet hitelt érdemlően be is tud mutatni.

Mekkora a megpályázható támogatási összeg:

 • maximum 500.000 Ft/projekt programok, rendezvények, akciók, folyamatok szervezése esetén,
 • maximum 1.000.000 Ft/projekt civil infrastrukturális vagy humán erőforrásfejlesztési céllal, beleértve a koordinációt, együttműködések kialakítását.

A projektek megvalósítási határideje: 1-3 hónap

Milyen költségekre lehet pályázni?

 • Humán erőforrás költségei (bér, megbízási díj, önkéntesek juttatásai stb.)
 • Eszközök, anyagok (kisértékű eszközök, anyagok, kivéve gépjármű és ingatlan beszerzése)
 • Utazási, szállítási költségek (munkatársak, önkéntesek, menekültek utazási, szállítási költségei)
 • Szolgáltatási költségek (képzések, ellátás, tanácsadás, rendezvényszervezés, rezsi, könyvelés stb)

Az igényelt támogatási összeg nem irányulhat túlnyomórészt tárgyi adományok beszerzésére, megvásárlására, azonban azok adományként való megszervezésével kapcsolatos költségek már igen.

Amire nem fordítható a támogatás:

 • Más projekt, támogatás terhére elszámolt vagy elszámolandó költségek fedezésére,
 • Büntetés, lízing, kölcsön,
 • Ingatlan és gépjármű beszerzése,
 • Visszaigényelhető ÁFA.

Az első körben rendelkezésre álló keretösszegünk 10 millió forint.

Hogyan kell a támogatási kérelmet benyújtani?

A támogatási kérelmeket e-mailben kell benyújtani a cfhu@cfoundation.org címre, az alább letölthető adatlapon és költségvetési táblával együtt. (Csak a hiánytalanul kitöltött adatlapok kerülnek értékelésre.) Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be (pályázhat egyszerre mindkét célkitűzésre egy adatlapon), viszont csak akkor pályázhat újra, ha az előző támogatással már elszámolt.

Hogyan történik az elbírálás, támogatás folyósítása?

Kiválasztási, értékelési szempontok (minden szempont 20%-ban kerül figyelembevételre):

 • Pályázó szervezet előzetes tapasztalatai garantálják-e a projekt sikeres megvalósítását?
 • Milyen mértékben irányul valós szükségletekre a projekt?
 • Milyen mértékben releváns a tervezett beavatkozás a helyzet tekintetében, azaz mennyire megvalósítható a projekt?
 • A tervezett költségvetés reális-e? Arányban áll-e a tervezett költség, a tervezett eredménnyel, hatással?
 • A projekt eredménye, hatása valós-e? Illetve arányos a tervezett tevékenységek és költségek tekintetében.

A beérkezett, hiánytalan kérelmeket kétheti, 10 napos rendszerességgel, folyamatosan bírálja el a Kárpátok Alapítvány kuratóriuma, amelyről még a döntést követő napon e-mailben tájékoztatja a támogatott szervezetet. A támogatási összeget 50-100%-ban előre utalja át a Kárpátok Alapítvány a támogatott szervezeteknek, a támogatási szerződés aláírását követően (megegyezés szerint).

A pályázatok beadása folyamatos, az elbírálásuk is folyamatosan zajlik, két hetes ciklusokban!

Első pályázati határidő: 2022. április 18. – az eddig beadott pályázatokról döntés 2022. április 25-ig születik

Második pályázati határidő: 2022. április 25. – az eddig beadott pályázatokról döntés 2022. május 2-ig születik

Harmadik pályázati határidő: 2022. május 9. – az eddig beadott pályázatokról döntés 2022. május 16-ig születik

Negyedik pályázati határidő: 2022. május 23. – az eddig beadott pályázatokról döntés 2022. május 30-ig születik

Ötödik pályázati határidő: 2022. június 6. – az eddig beadott pályázatokról döntés 2022. június 13-ig születik

Hatodik pályázati határidő: 2022. június 20. – az eddig beadott pályázatokról döntés 2022. június 27-ig születik

Hetedik pályázati határidő: 2022. július 4. – az eddig beadott pályázatokról döntés 2022. július 11-ig születik

Nyolcadik pályázati határidő: 2022. július 18. – az eddig beadott pályázatokról döntés 2022. július 25-ig születik

Kilencedik pályázati határidő: 2022. augusztus 1. – az eddig beadott pályázatokról döntés 2022. augusztus 8-ig születik

Tizedik pályázati határidő: 2022. augusztus 15. – az eddig beadott pályázatokról döntés 2022. augusztus 21-ig születik

Tizenegyedik pályázati határidő: 2022. augusztus 29. – az eddig beadott pályázatokról döntés 2022. szeptember 5-ig születik

Tizenkettedik pályázati határidő: 2022. szeptember 12. – az eddig beadott pályázatokról döntés 2022. szeptember 19-ig születik

Tizenharmadik pályázati határidő: 2022. szeptember 26. – az eddig beadott pályázatokról döntés 2022. október 3-ig születik 

Második kör:

Tizennegyedik pályázati határidő: 2022. december 1. – az eddig beadott pályázatokról döntés 2022. december 8.

Tizenötödik pályázati határidő: 2022. december 16. - az eddig beadott pályázatokról döntés 2023. január 3.

Tizenhatodik pályázati határidő: 2023. január 27.- az eddig beadott pályázatokról döntés: 2023. február 3.

Tizenhetedik pályázati határidő: 2023. február 10. - az eddig beadott pályázatokról döntés: 2023. február 17.

Tizennyolcadik pályázati határidő: 2023. február 24. - az eddig beadott pályázatokról döntés: 2023. március 3.

Tizenkilencedik pályázati határidő: 2023. március 10. - az eddig beadott pályázatokról döntés: 2023. március 17.

 

Beszámolási, elszámolási tudnivalók:

A támogatásról a projekt befejezését követően szükséges 100%-ban elszámolni az alább letölthető nyomtatványok kitöltésével és beküldésével. Az egyes költségsorok, kategóriák között a támogatott szervezett megfelelően alátámasztott indoklással e-mailben kérhet módosítást, de a megítélt támogatási összeg felhasználását nem lépheti túl. 

A Kárpátok Alapítvány kapacitásától függően tervezi valamennyi támogatott projekt személyes látogatását, a szervezett rendezvényeken, eseményeken történő részvételét. 

További információ kérhető:

Bata Boglárka, +36-20-573-6644

boglarka.bata@cfoundation.org

 

Forrás: karpatokalapitvany.hu