Közösségek egymásért és magukért!


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B-TERV
"KÖZÖSSÉGEK EGYMÁSÉRT ÉS MAGUKÉRT!"
A nyíregyházi Helyi Szálak Közösségi Alapítvány pályázatot hirdet nyíregyházi formális és informális közösségek számára. A Helyi Szálak Közösségi Alapítvány a helyi közösség támogató erejére alapozva jött létre azért, hogy a nyíregyházi ügyekre, problémákra és kezdeményezésekre itt, helyben keressen és találjon megoldást és forrást.

A Helyi Szálak Közösségi Alapítvány által kiosztásra kerülő pénzösszeget nyíregyházi kötődésű magánadományozók és vállalkozók, cégek ajánlották fel.
A pályázati kiírás keretösszege: 1 500 000 Ft
Támogatható pályázatok száma: 5-8 db
Pályázható összeg: max. 500 000 Ft
A pályázat kiírójának fő célja a helyi közösségi aktivitás élénkítése.

A pályázat kiírójának célja továbbá, hogy:
- olyan helyi kis közösségeket segítsen, melyeknek jellegükből, informális voltukból adódóan nem áll módjukban egyéb pályázati források lehívása
- olyan (formális és nem informális) közösségeket támogasson, melyek hosszú távon pozitív változásokat eredményeznek közvetlen környezetükben tevékenységükkel
- olyan kezdeményezéseknek biztosítson lehetőséget, melyek nem illeszkednek más, tematizált pályázatok célkitűzéseihez.
A pályázat kiírója azokat a közösségi tevékenységeket, mozgalmakat, akciókat kívánja támogatással segíteni, amelyek a következő értékek mentén szerveződnek, vagy megvalósulásukkal a következő értékek megjelenését segítik:
- Közösségi értékekben való gondolkodás
- Együttműködés
- Szolidaritás
- Fenntarthatóság
A pályázat kiírója nem kívánja leszűkíteni, konkrétan megnevezni azokat a tevékenységeket, melyeket támogathatónak tart. Ugyanakkor a fenti értékek (legalább egy) megvalósulása fontos szempont az elbírálás során.
A Helyi Szálak Közösségi Alapítvány célja, hogy támogassa azokat az önszerveződő közösségeket, civil szervezeteket, amelyek pályázati tevékenységükkel az alábbi területek egyikét érintik:
- közösségi élet erősítése
- ifjúságsegítés
- környezetvédelem
- oktatás
- kultúra
- szociális ügyek
- adományszervezés
- érdekvédelem
- egyéb, a közösség számára fontos ügyek

Pályázók köre: nyíregyházi székhellyel/lakcímmel rendelkező formális és informális közösségek (magánszemélyek csoportja, lakó- és szomszédsági közösségek, baráti társaságok, alapítványok, egyesületek, szövetkezetek stb.), melyek közösen megvalósítani kívánt cél, megoldani kívánt ügy mentén szerveződtek.
Informális közösségnek tekintjük a pályázat során a minimum öt személyből álló, együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával létrejött közösségeket.

Nem támogatunk:
- politikai szervezeteket közvetve vagy közvetlenül támogató tevékenységeket;
- állami és önkormányzati feladatkörbe tartozó tevékenységeket;
- kimondottan gazdasági hasznot eredményező tevékenységeket.
Egy szervezet/közösség egy pályázatot adhat be vagy egy pályázatban működhet közre.
Az elbírálás során prioritást élveznek:
- azok a tevékenységek, melyek kézzel fogható, kimutatható hatást gyakorolnak a helyi közösség életére, pozitív változást okoznak,
- azok a kezdeményezések, melyek nagy létszámú csoport életére gyakorolnak pozitív hatást,
- a hosszútávon fenntartható tevékenységek,
- az önerőt (önkéntes munka, pénz, eszköz) biztosító pályázatok.

A pályázat menete
1. lépés
A pályázat kiírója pályázati tájékoztató nyílt napot szervez 2022. május 27-én 14:30-tól a Human-Net Alapítvány Közösségi Házban (4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 24.). A nyílt napon a Helyi Szálak Közösségi Alapítvány találkozik a potenciális pályázókkal és egyeztetnek a pályázathoz kapcsolódó kérdésekről. Az Alapítvány részéről praktikus tanácsokat nyújtunk a sikeres pályázat elkészítésében.

2. lépés
Pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 15.
Pályázat benyújtásának módja: elektronikus, a helyiszalak.hu honlap Pályázat beküldése menüpontja alatt található űrlap kitöltésével történik.
A pályázatok megvalósításának időtartama: 2022. augusztus 1.-2023. március 31.
A pályázati támogatás formája: előfinanszírozott
A nyertes pályázó a támogatás 100%-át egy összegben, a támogatási szerződés megkötése után kapja meg átutalással a szerződésben megjelölt bankszámlára.
A nem formális csoportok pénzügyi támogatásának feltétele egy befogadó civil szervezet megléte. Amennyiben nincs ilyen, akkor a kiíró segít befogadó szervezet bevonásában.

Költségvetés
Amit kérünk: a pályázati űrlap költségvetési sorainak kitöltése szöveges indoklással.
Belső költségvetési korlátokat nem kell figyelembe venni, az adott költségsoron belül bármilyen összeg tervezhető (személyi, dologi, eszköz).

Mellékletek:
- Informális közösség esetén (minimum öt főből álló), két tanú által hitelesített együttműködési szándéknyilatkozat. Bejegyzett formális közösségek esetén az alapító okirat másolata.
- A bejegyzett szervezetek valódiságát, aktuális működésüket a birosag.hu oldal civil névjegyzékében ellenőrizzük.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
Feldolgozás, elbírálás:
A pályázatok elbírálását a kiíró szervezet kuratóriumának tagjaiból és külsős szakemberekből álló szakértő bizottság végzi.
Figyelem!
A pályázati bírálat kétlépcsős. A második fordulóban személyes beszélgetés formájában zajlik a beadott pályázat részletesebb megbeszélése, az értékelést végző szakemberek tisztázó kérdésekkel fordulnak a pályázókhoz.
A beérkezés sorrendje nem befolyásolja az eredményeket.
A pályázatok értékelése 2022. június második felében megtörténik. A szerződéskötésre a támogatottakkal 2022. júliusában kerül sor.
A pályázati döntés eredményét az Alapítvány a honlapján közzéteszi, és arról a pályázó szervezeteket e-mailben értesíti. Kérjük, olyan e-mailcímet adjanak meg, melyet aktívan, folyamatosan figyelemmel követnek.

Hiánypótlás
A hiányosan beadott adatlapok hiánypótlására egy körben, a hiánypótlásra felszólító elektronikus levél kiküldésétől számított 5 munkanapon belül van mód.
Az elbírálás után a megszületett döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs.

Szakmai támogatás
A nyertes pályázók képviselőinek a projekt megvalósítása során együtt kell működniük a Helyi Szálak Közösségi Alapítvány mentorával. Az alapítványi kapcsolattartó végigkíséri a pályázat megvalósításának folyamatát. A nyertes pályázó hozzájárul, hogy a Helyi Szálak Közösségi Alapítvány felületein hírt adjon a támogatott projekt keretében megvalósuló tevékenységről.
További, a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseit a palyazat@helyiszalak.hu e-mailcímre küldheti.
Kérdéseivel Groska Évát keresheti a következő telefonszámon: 06-30/410-2244

Forrás: pafi.hu