CivilTech
Pályázatok
Pályázat
Pályázat aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztésére


5622

Határidő: 2018. február 08.

A Felhívás célja, hogy a természetjárás tág értelmezésével, a természetben megvalósuló, környezetbarát szabadidős tevékenységek integrált kapcsolatrendszerét hozza létre.

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A Felhívás célja, hogy a természetjárás tág értelmezésével, a természetben megvalósuló, környezetbarát szabadidős tevékenységek integrált kapcsolatrendszerét hozza létre. A Felhívás öt járásmód fejlesztését öleli fel (gyalogos, kerékpáros (pl. EuroVelo), lovas, vitorlás, kenus), hozzájárulva Magyarországon az országos hálózatok kiépítésével az aktív és ökoturizmus kínálatának bővítéséhez. A megvalósuló fejlesztések minden korosztály számára megteremtik Magyarország megismerésének, biztonságos bejárhatóságának lehetőségét.

A tematikus utak, hálózatok fejlesztésének alappillére, hogy a teljes nyomvonal fejlesztése egységesen, rendszerszerűen valósuljon meg, és ezáltal járuljon hozzá a turisztikai szezon meghosszabbításához, a vendégszám növekedéséhez.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20-30 db.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként, egy támogatási kérelem keretében: minimum 200 000 000 Ft, maximum 2 000 000 000 Ft.

Egy szervezet esetében sem haladhatja meg a maximálisan elnyerhető összeg a 2 000 000 000 Ft, akkor sem, ha több támogatási igény kerül benyújtásra. Egy megállópont/helyszín esetében sem haladhatja meg az elszámolható összköltség az 1 500 000 000 Ft-ot.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 100%-a.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

Önállóan támogatható tevékenység

 • A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/állomáshelyek kialakítása (pl. lovas megállópontok, vízi megállóhelyek, helyi hatású kikötők [max. 180 férőhelyig], kerékpárforgalmi létesítmények, turistaházak).

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek

 • Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése (parkosítás, információs táblák, jelzésfestés, pihenőhelyek, kiszolgáló utak, gépjárműparkolók, az attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális fejlesztések). Az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése közterületen is megvalósulhat, ebben az esetben nem kizárólag az attrakció látogatói, hanem bárki számára elérhetővé kell tenni.
 • A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása. Az újonnan létesülő, valamint jelentős átépítéssel járó létesítmények esetében előnyben részesül a támogatás igénylő, ha a fűtési energia 100%-át megújuló energiaforrással biztosítja.
 • Tájékoztató, információs anyagok (pl. útjelző táblák, információs táblák,) készítése.
 • Üzleti marketing tevékenység, melynek révén egyes konkrét, a hálózathoz kapcsolódó szolgáltatók egyedi szolgáltatásai (on-line információs anyagok, max. 4 nyelvű honlap) kerülnek bemutatásra. A 3. és a 4. pont együttesen a projekt teljes költségvetésének legfeljebb 10%-a, maximum 80 millió Ft lehet.
 • Az útvonal részét képező, az útvonal kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges infrastruktúra (pl. bolthelyiség), vendéglátó egységek (pl.: kávézó, étterem, büfé helyiség stb.) kialakítása, fejlesztése. A szolgáltató létesítmények berendezését, üzemeltetését vállalkozó bevonásával szükséges biztosítani. Ezen fejlesztések csak abban az esetben támogathatóak, amennyiben valamely „állomás” területén valósulnak meg.
 • Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése (a projekt teljes költségvetésének legfeljebb 5%-a).
 • Az aktív turisztikai gerinchálózatokkal kapcsolatos feladatok különös tekintettel a piacra vitelre, a közreműködő szolgáltatók, a helyi/regionális turisztikai szervezetek és önkormányzatok együttműködésének összehangolására, a látogatóforgalom mérésére, minőségbiztosításra, a kísérők képzésére (a projekt teljes költségvetésének legfeljebb 10%-a).
 • Fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása.

Különösen nem támogatható tevékenységek

 • Szálláshely fejlesztése, létesítése, kialakítása;
 • Településen belüli közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények építése (melynek csak belterületi szakasza van);
 • Rendezvények megrendezése, lebonyolítása (ide nem értve a nyilvánosság biztosítását szolgáló nyitó és záró rendezvényeket);
 • Szolgáltató tevékenység árualapjának beszerzése (pl. ajándéktárgyak);
 • Főtevékenységként kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is) tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47);
 • Turisztikai információgyűjtő tevékenység (vonzerőleltár, kutatások) és információs rendszerek (beleértve információs irodák és pontok, táblarendszerek, informatikai eszközök) kialakítása és működtetése, amelynek célja a gerinchálózaton kívül eső piaci szereplők képviselete;
 • Marketing tevékenység, amelynek célja más, a hálózathoz nem tartozó piaci szereplők marketingjének megvalósítása;
 • Továbbá, nem nyújtható támogatás olyan projekt részére, amely TOP támogatási hatálya alá eső tevékenységhez kér támogatást, így (nem taxatív felsorolás):
  – TOP 1.2.1 és 6.1.4. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés.

forrás, bővebben: kerdezztervezzpalyazz.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című (EFOP-2.1.2-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-16 kódszámú) felhívás.
Címkék