CivilTech
Pályázatok
Pályázat
Pályázat az utcai szociális munkát, illetve családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpontot és titkos menedékházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére


535

Határidő: 2019. január 31.

A pályázat közvetlen célja a nyújtott szolgáltatások működési feltételeinek javítása.

Az Emberi Erőforrások Minisztere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) vonatkozó rendelkezései, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján fejlesztési pályázatot hirdet az utcai szociális munkát, illetve családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpontot és titkos menedékházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére.

Az Emberi Erőforrások Minisztere a pályázati eljárás lefolytatásával a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: Főigazgatóság) bízza meg.

A pályázat célja

A pályázat közvetlen célja a nyújtott szolgáltatások működési feltételeinek javítása.

A támogatás formája és mértéke

 • A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázatban igényelt és megítélt támogatás 100%-a, saját forrást nem igényel.
 • A támogatás mértéke:
  • „A” komponens esetén: A pályázaton igényelhető támogatás összege legfeljebb 4 000 000 Ft, azaz négymillió forint szolgáltatásonként,
  • „B” komponensek esetén: A pályázaton igényelhető támogatás összege legfeljebb 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint szolgáltatásonként.
 • Támogatható szolgáltatások, tevékenységek

„A” komponens - Gépjármű vásárlás az utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére

A támogatás az alábbiakra fordítható:

 • szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű(vek) vásárlására, meglévő járműpark bővítésére vagy járművek cseréjére,
 • kiegészítő felszerelésre (pl.: téli-nyári gumi, fellépő, tetőcsomagtartó)

Jelen pályázat keretében nem számolható el az adásvétellel kapcsolatos dokumentációs költség.

„B” komponens – A családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpontot és titkos menedékházat működtető szolgáltatók fejlesztése keretében pályázat nyújtható be:

 • Képzés,
 • Szupervízió,
 • Mobiltelefon,
 • Tablet,
 • Nyomtató,
 • Háztartási gépek, a szolgáltatás helyszínét jelentő szobákba bútor.

Pályázat benyújtására jogosultak

 • A pályázók köre

Finanszírozási szerződéssel rendelkező, utcai szociális munkát, illetve családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpontot és titkos menedékházat működtető Fenntartók/Szerződő felek.

forrás, bővebben: kormany.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című (VEKOP-7.1.4-16 kódszámú) felhívás.
Címkék