A PÁLYÁZAT HIVATKOZÁSI SZÁMA

SKK2021

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázati program célja a fogyatékos személyek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák fogyatékos személyek körében történő alkalmazásának támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának és önállóságának elősegítése, biztosítása.

A pályázati program célcsoportja:

Közvetlen célcsoport: a segítő kutyák kiképzésével és alkalmazásával foglalkozó szervezetek.

Közvetett célcsoport: a segítő kutyát igénybe vevő fogyatékos személyek.

Benyújtási határidő: 2021. április 30.

További részletek: nfszk.hu